S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Zasedání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví 11.6.2019

Vytvořeno: 13. 6. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

V úterý 11. června se za účasti Mgr. Alice Strnadové, MBA, ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestry ČR, uskutečnilo již 9. zasedání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví. Na program zasedání byl přijat návrh bodu k projednání týkající se iniciativy poslankyně Věry Procházkové (ANO) k možnosti uzákonění eutanázie. Rada k tématu eutanázie a hospicům odkazuje na své stanovisko vydané již dne 29. května 2018 a zveřejněné na webu MZ, portálu poradních orgánů, link https://ppo.mzcr.cz/ Na zasedání byly mimo jiné dále projednávány úkoly z předchozího zasedání, zejména dokončení seznamu nemocničních kaplanů pro jeho zveřejnění na webu MZ – portálu poradních orgánů. Následující zasedání Rady bylo naplánováno na 24. září 2019.