S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Započítání praktické části specializačního vzdělávání dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací

Vytvořeno: 23. 3. 2021 Poslední aktualizace: 22. 11. 2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v České republice týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 sděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR, že po dobu nouzového stavu v rámci specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), může být započítána i praktická část na neakreditovaném pracovišti, která má být dle vzdělávacího programu absolvována na pracovišti akreditovaném, v období od 21. 10. 2020 do ukončení nouzového stavu. A to v případě, že dané pracoviště zajistí splnění výkonů dle příslušného vzdělávacího programu pod vedením školitele s příslušnou specializovanou způsobilostí v oboru.

 

Účastník specializačního vzdělávání zašle o dané skutečnosti informaci pověřené organizaci, která v daném oboru organizuje atestační zkoušku a dále svému školiteli, který do logbooku potvrzuje splnění podmínek dle vzdělávacího programu.

  • Kontaktní osobou pro zasílání formulářů na IPVZ je paní Petra Pexová,
    e-mail:
    pexova@ipvz.cz
  • Kontaktní osobou pro zasílání formulářů na NCO NZO je paní Kateřina Zemánková,
    e-mail:
    zemankova@nconzo.cz

Přílohy