S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Zákon č. 326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

Vytvořeno: 10. 11. 2021 Poslední aktualizace: 10. 11. 2021

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022 s výjimkou ustanovení
a) čl. III a IV, čl. V bodů 2 až 4, čl. VI a čl. VII
1. bodu 7,
2. bodu 8, pokud jde o § 56c odst. 3,
3. bodu 17,
4. bodu 20, pokud jde o § 70 odst. 7 písm. a)
a b),
5. bodu 22,
6. bodu 23, pokud jde o § 72 odst. 3 písm. a),
7. bodu 43, pokud jde o § 76 odst. 1 písm. p), a
8. bodů 42, 49, 51, 59, 61 a 63,
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023, a
b) čl. VII bodů 3 a 64, která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2024

Přílohy

Typ souboru: pdf
sb0143-2021-1.pdf (337,84 KB)