S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví

Vytvořeno: 10. 11. 2021 Poslední aktualizace: 10. 11. 2021

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022, s výjimkou
a) ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) a h), která nabývají účinnosti dnem 1. února 2022,
b) ustanovení § 7 odst. 3, § 8, § 10 až 15, § 16
odst. 1 až 3, § 18, § 19 odst. 3 a 4, § 20, § 21
odst. 2 až 4, § 22, § 23 odst. 2, § 24, § 26 až 37
a § 41, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2023,
c) ustanovení § 5, § 16 odst. 4 a § 17, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2023,
d) ustanovení § 4 písm. b) až d), která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2024, a
e) ustanovení § 4 písm. a), které nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2026

Přílohy

Typ souboru: pdf
sb0143-2021.pdf (337,84 KB)