S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Základní pravidla dobrovolnické činnosti ve zdravotnictví

Vytvořeno: 10. 4. 2022 Poslední aktualizace: 13. 4. 2022
  • Dobrovolnický program si může organizovat zdravotnické zařízení vlastními silami nebo na jeho realizaci může spolupracovat s externí dobrovolnickou organizací.
  • Dobrovolnický program je řízen koordinátorem dobrovolníků školeným pro oblast zdravotnictví, garantem bývá zástupce top managementu (většinou náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, resp. hlavní sestra nemocnice).
  • Náplň a rozsah vhodné dobrovolnické činnosti ve zdravotnickém zařízení vybírá a ve spolupráci s koordinátorem připravuje odborný zdravotnický personál, a to vždy s ohledem na provoz, potřeby a zdravotní stav pacientů.
  • Dobrovolník je v kontaktu s koordinátorem dobrovolníků a spolupracuje i s personálem nemocnice na odpovídajícím pracovišti.
  • Zájemci o dobrovolnickou činnost procházejí vstupním pohovorem s koordinátorem dobrovolníků a vstupním školením v takovém rozsahu, která jim umožní zvládnout nároky konkrétního typu dobrovolnické činnosti. Samozřejmostí je i podpora dobrovolníků v celém průběhu jejich činnosti.
  • Dobrovolníci nemají přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta, nepotřebují znát jeho diagnózu. Nutné informace o pacientových omezeních a potřebách jim sděluje k tomu pověřený ošetřující personál.
  • Dobrovolníci jsou vázáni mlčenlivostí o všem, co se v souvislosti s dobrovolnickou činností dozvědí.
  • Za účast na aktivitách s dobrovolníky pacient nic neplatí, dobrovolníci poskytují svou službu zdarma. Adekvátní investice je nutná do organizace a řízení celého dobrovolnického programu, které má vliv na jeho výslednou kvalitu a bezpečnost.