S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Základní popis 2. kola SHM

Vytvořeno: 1. 12. 2015 Poslední aktualizace: 1. 12. 2015

Ministerstvo zdravotnictví pověřilo Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě zpracováním SHM hlavních silnic, aglomerací Praha a Brno. Státní zdravotní ústav vybral na základě veřejné zakázky dílčí zpracovatele pro zbývající aglomerace (Ústí nad Labem – Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc, Ostrava), hlavní železnice a letiště Praha Ruzyně.

2. kolo zpracování SHM bylo definováno následujícími kritérii:

  • úseky hlavních pozemních komunikací, po kterých projede více než 3 000 000 vozidel za rok
  • úseky hlavních železničních tratí, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok
  • aglomerace s více než 100 000 obyvateli, které definuje členský stát
  • hlavní letiště s více jak 50 000 vzletů a přistání za rok

Zpracovávané území bylo přibližně třikrát větší než v 1. kole.

Vzhledem k problémům při zadávání veřejné zakázky nebyly dodrženy termíny pro zpracování SHM a AP včetně reportingu údajů Evropské komisi. Reporting výsledků SHM  provedla NRL pro komunální hluk v říjnu roku 2015.

Akční plány budou pořizovateli dokončeny do konce listopadu 2016 a následně reportovány Evropské komisi.
Česká republika resp. Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje Evropskou komisi o problémech s pořízením SHM a AP včetně reportingu.