Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb

Vytvořeno: 27. 2. 2022 Poslední aktualizace: 19. 1. 2023

 

  Основна інформація для громадян України при наданні медичних послуг
  Основная информация для граждан Украины по вопросу оказания медицинских услуг

 

Na území ČR musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Bude za to však pravděpodobně požadovat úhradu.

Nově příchozím občanům Ukrajiny doporučujeme v současné situaci pobývat na území České republiky na základě speciálního dlouhodobého víza, o které lze požádat na některém z Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) – podrobněji viz web Ministerstva vnitra. Okamžikem udělení takového víza se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát. Doklad o zdravotním pojištění (tzv. náhradní průkaz pojištěnce) bude držiteli víza vydán přímo v KACPU na přepážce zdravotní pojišťovny.

Pokud osoba, které bylo přiznáno vízum, dosud doklad o zdravotním pojištění nemá, může si o něj požádat prostřednictvím on-line registrace u VZP ČR, příp. Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, nebo se osobně dostavit na jakoukoliv pobočku VZP ČR, příp. jiné zdravotní pojišťovny. V případě, že osoba potřebuje neodkladnou péči dříve, než potvrzení získá, doporučujeme prokázat se alespoň platným cestovním dokladem a přiděleným vízem.

Občan Ukrajiny, který přicestuje na území ČR, může v ČR též pobývat až 90 dní jako turista, bez nutností sjednávat si vízum. Po dobu turistického pobytu však musí mít sjednáno komerční cestovní pojištění.

Jste-li pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění, máte-li komerční pojištění nebo si můžete péči zaplatit sami, můžete navštívit v zásadě kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb. 

Pokud nemáte žádné zdravotní pojištění a péči si nemůžete zaplatit sami, můžete pro poskytnutí neodkladné (a jiné) péče vyhledat nejbližší nemocnici, nejlépe pak nemocnici státní. 

Zároveň upozorňujeme, že za léky mohou být v lékárnách vyžadovány doplatky, a zpoplatněno je také využití pohotovosti.

 

Seznam fakultních nemocnic

Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Plzeň

  

Poskytovaná zdravotní péče dle druhu pobytu v ČR

Trvalý pobyt na území ČR – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.

Zaměstnání na území ČR  – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.

Pojištění v jiném státě EU – pomocná účast ve veřejném zdravotním pojištění, má Evropský průkaz pojištěnce, poskytována nezbytná nebo plná zdravotní péče.

Turistický pobyt – do 90 dnů na území ČR, je nutné sjednat vlastní komerční zdravotní pojištění a rozsah poskytovaných zdravotních služeb je dán typem pojištění. Tato pojištění jde běžně sjednat online.

Dlouhodobý pobyt nad 90 dnů – je nutné sjednat vlastní komerční zdravotní pojištění a rozsah poskytovaných zdravotních služeb je komplexní.

Dlouhodobý pobyt nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území – osoba není automaticky účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

Dítě narozené na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem – účast ve veřejném zdravotním pojištění do 2 měsíců věku, dále je třeba sjednat komerční zdravotní pojištění, do 2 měsíců je osobě poskytovaná plná zdravotní péče.

Žadatelé o azyl – účast ve veřejném zdravotním pojištění od data podání žádosti, osobě je od tohoto okamžiku poskytována plná zdravotní péče.

Žadatelé o azyl v zařízení Ministerstva vnitra – osobě je poskytována pouze neodkladná zdravotní péče, kterou poskytuje ministerstvo vnitra v rámci svých zařízení.

Azyl – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.

Žadatelé o doplňkovou ochranu – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná péče.

Žadatelé o doplňkovou ochranu v zařízení Ministerstva vnitra – osobě je poskytována pouze neodkladná zdravotní péče.