Zahajovací konference Programu “ZDRAVÍ” EHP fondů 2014-2021

Vytvořeno: 3. 9. 2019 Poslední aktualizace: 3. 9. 2019

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí ČR pořádají dne 19. září 2019 ve Velkopřevorském paláci (Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1) Zahajovací konferenci Programu “ZDRAVÍ” EHP fondů 2014-2021.
Na konferenci bude blíže představeno zaměření a harmonogram výzev programu Zdraví, v jehož rámci bude možné žádat o podporu na realizaci projektů v 3 tematických oblastech:

1. Prevence duševních onemocnění u dětí;

2. Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění se zvláštním zaměřením na marginalizované skupiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách;

3. Posílení role pacientů a pacientských organizací. 

Předběžný program naleznete níže.

V případě zájmu o účast na konferenci je nutno se registrovat do 6. září 2019 na odkazu https://bit.ly/306tG2e.

Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity zasedací místnosti a zpětně potvrzeny e-mailem. 
Z důvodu omezené kapacity je možná účast pouze jednoho zástupce za organizaci. Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout přihlášky v případě naplnění kapacity sálu, případně seminář zrušit či přesunout.

Přílohy