Žádosti vyloučené pro nesplnění formálních náležitostí v roce 2023

Vytvořeno: 30. 3. 2023 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ) zveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2023 dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí.

V souladu s ustanovením § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních může žadatel podat ve lhůtě 5 dnů od jejich uveřejnění námitky. O námitkách MZ rozhodne do 30 dnů od jejich doručení.

Upozorňujeme, že nedoloženou přílohu dle článku 7 Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2023, není možné prostřednictvím námitky dodatečně přiložit k žádosti.

Námitky se posílají do datové schránky MZ, ID datové schránky: pv8aaxd

Žádosti, které splnily formální náležitosti (nebyly vyřazeny), budou postoupeny k odbornému hodnocení akreditační komise.

 

Podávání námitek bylo možné do 6.4.2023

Přílohy