S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Žádosti o poskytnutí dotace vyloučené pro formální nedostatky

Vytvořeno: 23. 3. 2021 Poslední aktualizace: 14. 5. 2021

Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Ministerstvo zdravotnictví posoudilo podané žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa ve věci dodržení stanovených formálních náležitostí. Přehled vyloučených žádostí je uveřejněn v příloze, kde je zároveň rozdělen dle jednotlivých oborů.

Proti vyloučení žádosti lze do 5 dnů od zveřejnění na adresu ministerstva (onp@mzcr.cz a veronika.fritscherova@mzcr.cz) podat námitku.

Žádosti, které splnily formální náležitosti (nebyly vyřazeny), budou postoupeny k odbornému hodnocení akreditační komise.

Přílohy