S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Žádosti o poskytnutí dotace vyloučené pro formální nedostatky

Vytvořeno: 17. 3. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Ministerstvo zdravotnictví posoudilo podané žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa ve věci dodržení stanovených formálních náležitostí. Přehled vyloučených žádostí je uveřejněn v jednotlivých přílohách dle oborů. Proti vyloučení žádosti lze do 5 dnů od zveřejnění na adresu ministerstva podat námitku. Žádosti, které splnily formální náležitosti (nebyly vyřazeny), budou postoupeny k odbornému hodnocení akreditační komise.

Přílohy