Žádosti o odškodnění protiprávních sterilizací

Vytvořeno: 30. 9. 2021 Poslední aktualizace: 3. 3. 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje postup při podání žádosti o přiznání nároku na poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem podle zákona č. 297/2021 Sb. a také vzor žádosti.  

Důležité upozornění!

Ministerstvo zdravotnictví informuje všechny oprávněné osoby, že v současné době (ke dni 1. března 2023) je přetíženo množstvím podaných žádostí, a proto s politováním konstatuje, že vyřizování žádostí může trvat delší dobu, než je zákonem stanovená lhůta (do 60 dnů). Dotazy na stav řízení můžete zaslat na e-mail: pro@mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví dále informuje všechny oprávněné osoby, že v případě obtíží s vyplněním a podáním žádosti se lze obrátit na vícero nestátních subjektů, které v této oblasti poskytují poradenství a pomáhají oprávněným osobám s podáním žádosti. Kontakty naleznete na internetu.

Přílohy