S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Žádosti o odškodnění protiprávních sterilizací

Vytvořeno: 30. 9. 2021 Poslední aktualizace: 1. 6. 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje postup při podání žádosti o přiznání nároku na poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem podle zákona č. 297/2021 Sb. a také vzor žádosti.  

Důležité upozornění!

Ministerstvo zdravotnictví informuje všechny oprávněné osoby, že v současné době (ke dni 1. června 2022) je přetíženo množstvím podaných žádostí, a proto s politováním konstatuje, že vyřizování žádostí může trvat delší dobu, než je zákonem stanovená lhůta (do 60 dnů). Až do zlepšení situace se může jednat až o dvojnásobnou dobu. Dotazy na stav řízení můžete zaslat na e-mail: pro@mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví dále informuje všechny oprávněné osoby, že v případě obtíží s vyplněním a podáním žádosti se lze obrátit na vícero nestátních subjektů, které v této oblasti poskytují poradenství a pomáhají oprávněným osobám s podáním žádosti. Kontakty naleznete na internetu.

Přílohy