S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Žádost o vydání Certifikátu o absolvování základního kmene podle § 4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.

Vytvořeno: 11. 8. 2009 Poslední aktualizace: 21. 7. 2020

Certifikát o absolvování základního kmene podle § 4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost dle § 4 odst. 2 je určena  pro všechny lékaře, kteří získali specializaci (atestaci) I. stupně v některém ze základních oborů podle dříve platných právních předpisů a nezískali v tomto oboru specializovanou způsobilost

Od 1. 10. 2010 bude možné podávat žádosti také přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (dále jen „EZP“). Vzor žádosti naleznete na konci této stránky, příp. z odkazu na aplikaci EZP (EZP – přehled všech žádostí).

Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP:
1. vyplnit žádost v aplikace a uložit ji

2. stáhnout žádost pro tisk

3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat

4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost

5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu uvedenou na žádosti

 Žádost – EZP

Žádosti přijímá  a vyřizuje: IPVZ, studijní oddělení, Ruská 85, 100 05  Praha 10

Přílohy