S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Žádost o součinnost při vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektů financovaných z dotačních prostředků EU (2014 – 2020)

Vytvořeno: 24. 8. 2016 Poslední aktualizace: 24. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví, odbor evropských fondů žádá zástupce příspěvkových organizací ministerstva o součinnost při vydávání řídící dokumentace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) projektů financovaných z dotačních prostředků EU. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví není vždy včas informováno řídícím orgánem o schválení předkládaných projektů, doporučujeme, abyste o této skutečnosti informovali odbor evropských fondů rovněž ze své úrovně.

Tento postup může výrazně urychlit proces vydávání řídící dokumentace.