S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Žádost o součinnost při vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektů financovaných z dotačních prostředků EU (2014 – 2020)

Vytvořeno: 24. 8. 2016 Poslední aktualizace: 24. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví, odbor evropských fondů žádá zástupce příspěvkových organizací ministerstva o součinnost při vydávání řídící dokumentace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) projektů financovaných z dotačních prostředků EU. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví není vždy včas informováno řídícím orgánem o schválení předkládaných projektů, doporučujeme, abyste o této skutečnosti informovali odbor evropských fondů rovněž ze své úrovně.

Tento postup může výrazně urychlit proces vydávání řídící dokumentace.