S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Vytvořeno: 6. 12. 2010 Poslední aktualizace: 6. 12. 2010
Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení
případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa“. Tyto změny je
třeba Ministerstvu zdravotnictví, odboru vzdělávání a vědy, hlásit
prostřednictvím formuláře „Žádost o schválení změny“, a to neprodleně po
nastalé změně.

Ministerstvo zdravotnictví změny posoudí a vydá
stanovisko, a to formou změnového Rozhodnutí nebo Oznámení o akceptování /
neakceptování změny.

Přílohy