S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Vytvořeno: 6. 12. 2010 Poslední aktualizace: 6. 12. 2010
Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení
případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa“. Tyto změny je
třeba Ministerstvu zdravotnictví, odboru vzdělávání a vědy, hlásit
prostřednictvím formuláře „Žádost o schválení změny“, a to neprodleně po
nastalé změně.

Ministerstvo zdravotnictví změny posoudí a vydá
stanovisko, a to formou změnového Rozhodnutí nebo Oznámení o akceptování /
neakceptování změny.

Přílohy