S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Vytvořeno: 19. 8. 2015 Poslední aktualizace: 19. 8. 2015

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa“.

Příjemce dotace o této skutečnosti uvědomí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím administrátora, kterým je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly.

Ministerstvo zdravotnictví posoudí změny a vydá stanovisko formou změnového Rozhodnutí nebo Stanoviska MZ ČR k Žádosti o změnu.

Dále upozorňujeme, že vzhledem k úpravě formuláře dotačního Rozhodnutí, po nahlášení změny statutárního zástupce s platností od 1. 8. 2015 nebude vydáváno změnové Rozhodnutí. Povinnost hlásit změnu statutárního zástupce příjemce dotace zůstává i nadále.

Přílohy