Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2013

Vytvořeno: 16. 5. 2013 Poslední aktualizace: 16. 5. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa“. Příjemce dotace o této skutečnosti uvědomí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím administrátora (Global Health Service, s.r.o., Šultysova 728/11, 169 00 Praha 6 – Břevnov), nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly.

Ministerstvo zdravotnictví posoudí změny a vydá stanovisko formou změnového Rozhodnutí nebo Oznámení o akceptování / neakceptování změny.

Přílohy