S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech

Vytvořeno: 11. 11. 2021 Poslední aktualizace: 11. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje Žádost o schválení změny v rámci  dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

Pokud v rozhodnutí dojde ke změně příjmení, bydliště nebo názvu příjemce, zasílá se tato informace datovou schránkou na administrátora (IPVZ) spolu s doložením této skutečnosti (oddací list, čestné prohlášení apod.).

Změna se projeví při vystavení nového změnového rozhodnutí nebo stanoviska.

Přílohy