S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech

Vytvořeno: 11. 11. 2021 Poslední aktualizace: 11. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

Pokud v rozhodnutí dojde ke změně příjmení, bydliště nebo názvu příjemce, zasílá se tato informace datovou schránkou na administrátora (IPVZ) spolu s doložením této skutečnosti (oddací list, čestné prohlášení apod.).

Změna se projeví při vystavení nového změnového rozhodnutí nebo stanoviska.

Přílohy