S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Žádost o schválení umístění a provozu přístrojových zdravotnických prostředků

Vytvořeno: 29. 12. 2015 Poslední aktualizace: 29. 12. 2015

<p>Formulář žádosti a studie proveditelnosti jsou uvedeny v příloze. Žádost včetně povinných příloh se zasílá v písemné podobě na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotního dohledu, Jitka Juránková, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 a současně i elektronicky na email Jitka.Jurankova@mzcr.cz  nebo datovou schránkou.</p>

Přílohy