S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Žádost o schválení umístění a provozu přístrojových zdravotnických prostředků

Vytvořeno: 22. 2. 2016 Poslední aktualizace: 22. 2. 2016

<p>Žádost včetně povinných příloh se zasílá v písemné formě na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotního dohledu, Ing. Luboš Studnička, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 nebo datovou schránkou a současně i elektronicky na e-mail: Lubos.Studnicka@mzcr.cz.</p>

Přílohy