S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Žádost o schválení umístění a provozu přístrojových zdravotnických prostředků

Vytvořeno: 22. 2. 2016 Poslední aktualizace: 22. 2. 2016

<p>Žádost včetně povinných příloh se zasílá v písemné formě na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotního dohledu, Ing. Luboš Studnička, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 nebo datovou schránkou a současně i elektronicky na e-mail: Lubos.Studnicka@mzcr.cz.</p>

Přílohy