S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Žádost o informace ze dne 30. 11. 2022

Vytvořeno: 10. 1. 2023 Poslední aktualizace: 10. 1. 2023
  • podle jakých konkrétních kritérií se při revizním hodnocení řídí posuzování správnosti a úplnosti Poukazů na vyšetření/ošetření 06FT určených pro poskytování rehabilitační péče, dále jaká jsou používána konkrétní hodnotící kritéria, a jakými prostředky je zajištěno rovné zacházení při tomto posuzování a nestrannost revizní komise. Kým byla tato kritéria schvalována?
  • podle jakých konkrétních kritérií se při revizním hodnocení řídí posuzování správnosti a úplnosti zdravotní dokumentace vedené zdravotnickým zařízením, dále jaká jsou používána konkrétní hodnotící kritéria, a jakými prostředky je zajištěno rovné zacházení při tomto posuzování a nestrannost revizní komise. Kým byla tato kritéria schvalována?
  • podle jakých konkrétních kritérií se řídí úspěšnost při výběrových řízení na uzavření smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, které se o uzavření smlouvy uchází, dále jaká jsou používána konkrétní hodnotící kritéria, a jakými prostředky je zajištěno rovné zacházení s uchazeči a nestrannost výběrové komise. Kým byla tato kritéria schvalována?
  • podle jakých konkrétních kritérií se řídí úspěšnost při smírčích řízení mezi zdravotní pojišťovnou a smluvním zdravotnickým zařízením, dále jaká jsou používána konkrétní hodnotící kritéria, a jakými prostředky je zajištěno rovné zacházení a nestrannost v rámci tohoto řízení. Kým byla tato kritéria schvalována?

Přílohy

Typ souboru: pdf
474.pdf (182,15 KB)