Žádost o informace ze dne 29. 7. 2022

Vytvořeno: 5. 9. 2022 Poslední aktualizace: 5. 9. 2022
  • zápisy z jednání z let 2020-do současnosti: 
  • Poradního sboru hygieny práce a pracovního lékařství náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZ ČR a hlavní hygieničky České republiky •
  • Řídícího výboru „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ •
  • Centrálního řídícího týmu – epidemiologická skupina (EPI COVID)

Přílohy

Typ souboru: pdf
344.pdf (218,84 KB)