Žádost o informace ze dne 28.12.2023

Vytvořeno: 18. 1. 2024 Poslední aktualizace: 18. 1. 2024
  • Který soud a pod jakým číslem jednacím rozhodl o tom, že MZČR má vyplácet kompenzace, odškodnění, náhradu škody způsobené v době vyhlášení nouzového stavu. Pokud MZČR ho má k dispozici prosím o zaslání kopie.
  • Zda-li BIS, MV ČR, Policejní prezídium, MO ČR, MZV ČR, konzuláty v CHN, Itálii, Francii, Rakousku, Německu, Maďarsku, Chorvatsku od výše uvedeného období informovali MZ ČR tak, jak jim zákon a moc úřední ukládá o hrozícím národním nebezpečí.
  • Zda-li MZ ČR mělo jednotný informační systém pro všechny infikované i v karanténě.
  • A další

Přílohy

Typ souboru: pdf
374.pdf (207,54 KB)