Žádost o informace ze dne 24.8.2023

Vytvořeno: 7. 9. 2023 Poslední aktualizace: 7. 9. 2023
  • Zda je k dnešnímu dni kterákoli z níže uvedených látek Vaším ministerstvem subsumována pod pojem „návyková látka“ ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) a násl. zákona o návykových látkách:
    – delta-10-Tetrahydrokannabinol (též jako: Δ10-THC);
    – THC-O-acetát (též jako: THC acetát ester, O-acetyl-THC);
    – kyselina tetrahydrokanabinolová (též jako: THCA, 2-COOH-THC);
  • Zda je kterákoli ze Zájmových látek ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky „látkou ze skupiny tetrahydrokanabinolů“.
  • Zda je kterákoli ze Zájmových látek podřízena konkrétnímu zvláštnímu režimu dle zákona o návykových látkách, příp. jiného právního předpisu vydanému v rozsahu působnosti Vašeho ministerstva dle § 10 odst. 1 kompetenčního zákona.

Přílohy

Typ souboru: pdf
245.pdf (215,31 KB)