S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Žádost o informace ze dne 24. 8. 2021

Vytvořeno: 23. 3. 2022 Poslední aktualizace: 23. 3. 2022
  • Kdy naposledy byla vyhlášena Krajskými Hygienickými Stanicemi epidemie v krajích nebo městech z důvodu výskytu viru nebo bakterii? (v ČR je chřipková epidemie vyhlašována podle hodnot incidence týdenního monitoringu ARI.
  • Jaké byly splněny podmínky pro vyhlášení -počty obětí, 100% nakažených nebo zemřelých lidí na virus/bakterii (obecně známé podmínky pro vyhlašování epidemie)?
  • Pokud byla epidemie vyhlášena, kde najdu oznámení a detaily o této epidemii. Jakého onemocnění se epidemie týkala?
  • Jaká nařízení pro ochranu obyvatel byla ze strany KHS nařízena?
  • Kdy byla vyhláškou tato epidemie ukončena?

Přílohy

Typ souboru: pdf
878.pdf (220,43 KB)