Žádost o informace ze dne 21. 11. 2022

Vytvořeno: 7. 12. 2022 Poslední aktualizace: 7. 12. 2022
  • Jak Ministerstvo zdravotnictví České republiky dokáže zajistit skutečnou odbornou zdatnost, objektivitu a následnou zodpovědnost v duchu morálky a lékařské etiky za pochybná rozhodnutí a chybné diagnostické závěry těchto lékařů, některých zapsaných i v seznamech soudních znalců psychiatrů? A jak to je u znalců psychologů?
  • Proti kolika soudním znalcům z oboru psychiatrie a psychologie bylo v posledních letech, od roku 2020 do současnosti, vedené trestní řízení v důsledku jejich odborné a znalecké činnosti?

Přílohy

Typ souboru: pdf
461.pdf (234,09 KB)