Žádost o informace ze dne 18.7.2023

Vytvořeno: 4. 8. 2023 Poslední aktualizace: 4. 8. 2023
  • rozhodnutí, ve kterých Ministerstvo zdravotnictví v roce 2022 a 2023 rozhodovalo o porušení § 5a odst. 7 písm. k) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
  • metodická vyjádření vypracovaných Ministerstvem zdravotnictví od roku 2022 (včetně) k výkladu § 5a odst. 7 písm. k) zákona o regulaci reklamy

Přílohy

Typ souboru: pdf
215.pdf (182,73 KB)