Žádost o informace ze dne 18.12.2023

Vytvořeno: 12. 1. 2024 Poslední aktualizace: 12. 1. 2024
  • veškerá korespondence týkající se předatestačního vzdělávání, kterou svým přímo řízeným organizacím odeslalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, včetně případných příloh, a to od 1. listopadu 2023 do dne vyřízení této žádosti,
  • seznam osob jmenovaných do funkce „koordinátora“ nebo „garanta“ specializačního vzdělávání v jednotlivých přímo řízených organizacích, včetně popisu funkce a pravomocí z ní plynoucích,
  • dokument, kterým ministr zdravotnictví přikazuje svým přímo řízeným organizacím poskytnout volno před atestační zkouškou a zkouškou po kmeni, jak je avizováno v tiskové zprávě MZ ČR ze dne 13. listopadu 2023

Přílohy

Typ souboru: pdf
365.pdf (200,82 KB)