Žádost o informace ze dne 17.11.2023

Vytvořeno: 30. 11. 2023 Poslední aktualizace: 30. 11. 2023
  • Jaké je minimální personální obsazení nově vznikající ordinace praktického lékaře pro dospělé? Počet a rozdělení pracovních úvazků?
  • Jak ideálně ustanovit nositele výkonu a jaký úvazek by měl daný nositel výkonu zastávat? Je možné, aby VZP ČR schválila nositele výkonu, který bude nositelem výkonu i v jiném zdravotnickém zařízení?
  • Existuje někde přesné vymezení materiálně-technického vybavení pro ordinace praktického lékaře pro dospělé?
  • Existuje nějaký ideální model rozložení personálu ve zdravotnickém zařízení podle jejich stupně odborného lékařského vzdělání?

Přílohy

Typ souboru: pdf
345.pdf (213,40 KB)