Žádost o informace ze dne 14.12.2023

Vytvořeno: 12. 1. 2024 Poslední aktualizace: 12. 1. 2024
  • Jakým ustanovením právní normy se řídí postup lékaře při vystavování žádanek k ošetření/vyšetření.
  • Z jakého ustanovení právní normy vyplývá při uplatnění jiného postupu, než který popsal lékař, finanční sankce za blíže nespecifikovaný, patrně protiprávní postup (dle vyjádření
    lékaře tzv. „pokuta“).
  • Jakým způsobem lze přezkoumávat postup lékaře a z jakého ustanovení právní normy taková možnost vyplývá?

Přílohy

Typ souboru: pdf
361.pdf (204,79 KB)