Začíná 11. Evropský imunizační týden

Vytvořeno: 25. 4. 2016 Poslední aktualizace: 25. 4. 2016

Evropský imunizační týden je součástí Světového imunizačního týdne a koná se tradičně v dubnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). Letošní ročník proběhne ve dnech 24. – 30. dubna a připomene zásadní význam očkování pro lidské zdraví jako nejefektivnějšího způsobu prevence infekčních nemocí. Celosvětová kampaň zdůrazňuje význam očkování během celého života, tedy i u adolescentů a dospělé populace. Celosvětový očkovací akční plán svým podpisem odsouhlasilo celkem 194 členských států v roce 2012, čímž se přihlásily k dosažení cílů Celosvětového očkovacího akčního plánu roku 2020.

 

6 cílů Globálního vakcinačního akčního plánu:

  • 1. cíl: 90% proočkovanost dětské populace 3 dávkami vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli.
  • 2. cíl: Redukce úmrtnosti na spalničky. Eliminovat spalničky minimálně ve 4 regionech WHO.
  • 3. cíl: Eliminace zarděnek minimálně ve dvou WHO regionech.
  • 4. cíl: Eliminace tetanu u novorozenců a jejich matek (neonatální a gynekologický tetanus) v 59 zemích.
  • 5. cíl: Vymýcení přenosné dětské obrny na celém světě.
  • 6. cíl: Zavést minimálně jednu nebo více nových nebo nevyužitých vakcín nejméně v 90 nízko nebo středně příjmových zemích.

 

Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR připravil informační materiály pro veřejnost, které zdůrazňují význam kolektivní imunity

  • Plakát do čekáren dětských lékařů a dětských oddělení, jehož cílem je upozornit na přetrvávající výskyt nakažlivých onemocnění v běžném prostředí, rizika importovaných nákaz a význam kolektivní imunity.
  • Leták s přehledem dětského očkovacího kalendáře a radami pro rodiče, jak se na očkování připravit a dítěti ho usnadnit.
  • Hru Epidemie, která simuluje šíření nákazy v populaci pro ZŠ a SŠ. Na principech zážitkové pedagogiky pomůže žákům uvědomit si význam očkování v prevenci šíření infekčních nemocí.

Výše uvedené materiály jsou ke stažení zde: http://www.szu.cz/eiw2016