R o č n í k   1999

 

V ě s t n í k

 

ministerstva zdravotnictví

 

České republiky

 

 

 

 

Částka 5                                      Vydáno:                                                  

 

 

OBSAH

 

 

 

 

 

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1.     Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek  v roce 1998 (část III.)

2.     Oznámení o ukončení činnosti a o zřízení národních referenčních laboratoří

3.    Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva - doplnění

4.    Pracovní text úplného znění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 


ZPRÁVY A SDĚLENÍ

 

1.

Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1998

(část III.)

 

Ministerstvo zdravotnictví podle § 7 písm. h) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů zveřejňuje vydaná rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1998

 

NOVĚ REGISTROVANÉ PŘÍPRAVKY A ZMĚNY V REGISTRACÍCH V OBDOBÍ:

ZÁŘÍ 1998

 

 I. NOVĚ REGISTROVANÉ PŘÍPRAVKY

 27/ 176/98-C

COGNITIV 5 mg  V: EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH, UNTERACH, Rakousko. D: EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH, UNTERACH, Rakousko. S: Selegilini hydrochloridum 5 mg PP: Světle béžová kulatá bikonvexní potahovaná tableta o průměru  7.1 mm  PVC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: TBL OBD 50X5mg kód SÚKL: 55763  TBL OBD 100X5mg kód SÚKL: 55764 IS: Antiparkinsonica ATC: N04BD01 PE: 36 ZS: Při teplotě do 25 oC, chránit před světlem.

---------------------------------------------------------------- 

27/ 177/98-C

COGNITIV 10 mg  V: EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH, UNTERACH, Rakousko. D: EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH, UNTERACH, Rakousko. S: Selegilini hydrochloridum 10 mg PP: Světle béžová kulatá bikonvexní potahovaná tableta o průměru  9,1 mm.  PVC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: TBL OBD 50X10mg kód SÚKL: 55765  TBL OBD 100X10mg kód SÚKL: 55766 IS: Antiparkinsonica ATC: N04BD01 PE: 36 ZS: Při teplotě do 25 oC,chránit před světlem

---------------------------------------------------------------

93/ 186/98-C

DR.RECKEWEG R2 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo.S: Aconitum napellus 6 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Arnica montana 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Cactus grandiflorus 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Crataegus oxyacantha 4 D 1.1 g v 22 ml nebo 2.5 g v 50 ml; Digitalis purpurea 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Prunus laurocerasus - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml  nebo 5 g v 50 ml; Spigelia anthelmia 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka.B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58028 GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58029. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60.

ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

 

93/ 187/98-C

DR.RECKEWEG R9 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH,Spolková  republika Německo. S: Belladonna 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Bryonia 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Dactylopius coccus - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Corallium rubrum - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Cupri acetas - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Drosera 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Ipecacuanha 6 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Euspongia officinalis - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml  nebo 5 g v 50 ml; Sticta pulmonaria 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka. B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58026; GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58027. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 188/98-C

DR.RECKEWEG R12 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH Spolková  republika Německo. S: Arnica montana 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Barii chloridum - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Conium maculatum 5 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Glyceroli trinitras 6 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový, šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka. B:  GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58024; GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58025. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 189/98-C

DR.RECKEWEG R17 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Acidum lacticum - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Naja naja - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Scrophularia nodosa - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml  nebo 5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka. B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58022; GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58023. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 190/98-C

DR.RECKEWEG R18 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Berberis vulgaris 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml;  Cantharis 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml;  Solanum dulcamara 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml;  Equisetum hiemale - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Eupatorium purpureum - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml  nebo 5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka. B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58020; GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58021. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 191/98-C

DR.RECKEWEG R19 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Thyreoidinum - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu.  Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka. B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58018; GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58019.IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 192/98-C

DR.RECKEWEG R20 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Thyreoidinum - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka. B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58016; GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58017. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 193/98-C

DR.RECKEWEG R30 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Arnica montana 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Calendula officinalis 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Solanum dulcamara 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Hamamelis virginiana 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Hypericum perforatum - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml  nebo 5 g v 50 ml; Rhus toxicodendron 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka. B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58014. GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58015. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 194/98-C

DR.RECKEWEG R38 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH Spolková  republika Německo. S: Apis mellifica 6 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Apis venenum - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Arseni trioxidum 200 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Bryonia 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Sulfur 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka. B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58012; GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58013. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 195/98-C

DR.RECKEWEG R 41 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Acidum phosphoricum 12 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Agnus castus - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; China rubra - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Conium maculatum 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Damiana - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v  50 ml; Phosphorus 6 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Sepia officinalis 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Ethanolum 40% (v/v) 20ml nebo 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací vložka,  polyetylénový šroubovací uzávěr,štítek,papírová skládačka. B: GTT 1X50 ml kód SÚKL: 57915; GTT 1X22 ml kód SÚKL: 57914. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

 

93/ 196/98-C

DR.RECKEWEG R43 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Arseni trioxidati 8 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Belladonna 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Bryonia - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v  50 ml; Carbo vegetabilis 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Natrii chloridum 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Natrii sulfas - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Veratrum album 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Eriodictyon californicum - dilutio homeopat. 2.2 g v 22 ml  nebo 5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka. B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58004; GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58005. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 197/98-C

DR.RECKEWEG R44 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Crataegus oxyacantha 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Prunus laurocerasus - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml  nebo 5 g v 50 ml; Nerium oleander 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Cytisus scoparius 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka. B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58006; GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58007.IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 212/98-C

DR.RECKEWEG R53 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Ammonii bromidum - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml;  Bromum 12 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Kalii sulfidum crudum - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml  nebo 5 g v 50 ml; Juglans regia - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Kalii bromidum - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Ledum palustre - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Natrii chloridum - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Viola tricolor - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací vložka,  polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová skládačka. B: GTT 1X50 ml kód SÚKL: 46602; GTT 1X22 ml kód SÚKL: 46603.IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 213/98-C

DR.RECKEWEG R54

V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Anacardium orientale 6 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Arseni trioxidum 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Belladonna 12 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Calcii fluoridum - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Lycopodium clavatum 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Phosphorus 6 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Sepia officinalis 8 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml;PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu.  Lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací vložka,  polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová skládačka. B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 46604. GTT 1X50 ml kód SÚKL: 46605. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 214/98-C

DR.RECKEWEG R59 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Calcii carbonas - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Fucus vesiculosus - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Graphites - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Natrii sulfas 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Euspongia officinalis 4 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací vložka,  polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová skládačka. B: GTT 1X50 ml kód SÚKL: 46606; GTT 1X22 ml kód SÚKL: 46607. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 215/98-C

DR.RECKEWEG R60 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Aranea diadema - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Conium maculatum 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Juglans regia - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Sarsaparilla 6 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Scrophularia nodosa - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml  nebo 5 g v 50 ml;PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka. B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58000; GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58001.IS: Homeopatica.ATC: V12.PE: 60.ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 216/98-C

DR.RECKEWEG R63 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Cupri acetas 6 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Secale cornutum 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Nicotiana tabacum 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka. B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58002;  GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58003.IS: Homeopatica.ATC: V12.PE: 60.ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 219/98-C

DR.RECKEWEG R65 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Arseni trioxidum 12 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Mahonia aquifolium - dilutio homeopathica 6.6 g v 22 ml nebo  15 g v 50 ml; Calcii carbonas 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Graphites - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Hydrocotyle asiatica - dilutio homeopathica 6.6 g v 22 ml  nebo 15 g v 50 ml; Natrii chloridum 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml;PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka. B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58008; GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58009.IS: Homeopatica. ATC: V12.PE: 60.ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 217/98-C

DR.RECKEWEG R74 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, Spolková  republika Německo. S: Calcii phosphas - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Causticum - dilutio homeopathica 2.2 g v 22 ml nebo  5 g v 50 ml; Ferri phosphas 8 D 4.4 g v 22 ml nebo 10 g v 50 ml; Pulsatilla pratensis 12 D 4.4 g v 22 ml nebo 10 g v 50 ml; Sepia officinalis 6 D 4.4 g v 22 ml nebo 10 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Skleněná lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací  vložka, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová  skládačka. B: GTT 1X22 ml kód SÚKL: 58010; GTT 1X50 ml kód SÚKL: 58011.IS: Homeopatica.ATC: V12.PE: 60.ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

94/ 220/98-C

DR.RENTSCHLER ECHINACEA V: DR.RENTSCHLER ARZNEIMITTEL GMBH, LAUPHEIM, Spolková  republika Německo. D: DR.RENTSCHLER ARZNEIMITTEL GMBH, LAUPHEIM, Spolková  republika Německo. S: Echinaceae purpureae succus 22.9 ml ve 30 ml nebo 38.1 ml v  50 ml nebo 76.2 ml ve 100 ml. PP: Čirá hnědá až červenohnědá tekutina s kořenným zápachem,  případná nepatrná usazenina je přípustná. Lékovka z hnědého skla, polyetylenová kapací vložka,  polypropylenový šroubovací uzávěr, štítek, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: GTT 1X30ml kód SÚKL: 46612; GTT 1X50ml kód SÚKL: 46613. GTT 1X100ml kód SÚKL: 46614.IS: Phytopharmaca. ATC: V11. PE: 36. ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

94/ 178/98-C

DUBOVÁ KŮRA V: MEGAFYT-R S.R.O., VRANÉ NAD VLTAVOU, Česká republika. D: MEGAFYT-R S.R.O., VRANÉ NAD VLTAVOU, Česká republika. S: Quercus cortex 100 g.PP: Kostičkovité nebo nepravidelně tvarované úlomky 2 až 5 mm  tlusté, zevní strana hladká, lesklá, stříbřité šedá  s patrnými lenticelami, vnitřní strana bleděhnědá až slabě  načervenalá. Papírový sáček, papírová skládačka, příbalová informace  v jazyce českém na skládačce. B: SPC 1X100g kód SÚKL: 76577.IS: Phytopharmaca.ATC: V11.PE: 24.ZS: V suchu, při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

46/ 199/98-C

HEPA-SALBE 30 000 LICHTENSTEIN MAST V: LICHTENSTEIN PHARMAZEUTICA GMBH & CO.,MÜLHEIM-KÄRLICH,  Spolková republika Německo. D: LICHTENSTEIN PHARMAZEUTICA GMBH & CO.,MÜLHEIM-KÄRLICH,  Spolková republika Německo. S: Heparinum natricum 250 mg (odp. Heparinum natricum 30 KU) ve 100 g. PP: Bílá mast. Al tuba s plastikovým šroubovacím uzávěrem, příbalová  informace v jazyce českém,papírová skládačka. B: UNG 1X100g kód SÚKL: 65505. IS: Venopharmaca, antivaricosa. ATC: C05BA01.PE: 36.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

46/ 198/98-C

HEPA-SALBE 60 000 LICHTENSTEIN MAST V: LICHTENSTEIN PHARMAZEUTICA GMBH & CO., MÜLHEIM-KÄRLICH,  Spolková republika Německo. D: LICHTENSTEIN PHARMAZEUTICA GMBH & CO., MÜLHEIM-KÄRLICH,  Spolková republika Německo. S: Heparinum natricum 500 mg  (odp. Heparinum natricum 60 KU)  ve 100 g. PP: Bílá mast.  Al tuba s plastikovým šroubovacím uzávěrem, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: UNG 1X100g kód SÚKL: 65506. IS: Venopharmaca, antivaricosa. ATC: C05BA01. PE: 36. ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

46/ 201/98-C

HEPA-GEL 30 000 LICHTENSTEIN GEL V: LICHTENSTEIN PHARMAZEUTICA GMBH & CO., MÜLHEIM-KÄRLICH,  Spolková republika Německo. D: LICHTENSTEIN PHARMAZEUTICA GMBH & CO., MÜLHEIM-KÄRLICH,  Spolková republika Německo. S: Heparinum natricum 250 mg (odp. Heparinum natricum 30 KU) ve 100 g.PP: Bezbarvý průhledný gel. Hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty,  příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka.B: GEL 1X100g kód SÚKL: 68968.IS: Venopharmaca, antivaricosa.ATC: C05BA01.PE: 36.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

46/ 200/98-C

HEPA-GEL 60 000 LICHTENSTEIN GEL V: LICHTENSTEIN PHARMAZEUTICA GMBH & CO., MÜLHEIM-KÄRLICH,  Spolková republika Německo. D: LICHTENSTEIN PHARMAZEUTICA GMBH & CO., MÜLHEIM-KÄRLICH,  Spolková republika Německo. S: Heparinum natricum 500 mg (odp. Heparinum natricum 60 KU) ve 100 g.PP: Bezbarvý průhledný gel. Hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty,  příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: GEL 1X100g kód SÚKL: 69165. IS: Venopharmaca, antivaricosa.ATC: C05BA01.PE: 36.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

32/ 218/98-C

JODISOL SPRAY S MECHANICKÝM ROZPRAŠOVAČEM V: DENTAL A.S., PRAHA, Česká republika. D: DENTAL A.S., PRAHA, Česká republika.S: Iodum 25.9 mg v 7 g nebo 48.1 ve 13 g nebo 130 mg v 35 g  nebo 278 mg v 75 g.PP: Žlutohnědá až tmavě červená tekutina se zápachem po etanolu  a jodu.  Lahvička z hnědého skla, mechanický rozprašovač (PE, PP,  polyformaldehyd, nerezová ocel), pryžová zátka, hliníkový  pertl, PP kryt, štítek, příbalová informace v jazyce  českém, papírová skládačka. B: SPR 1X7g kód SÚKL: 59032; SPR 1X13g kód SÚKL: 59033; SPR 1X35g kód SÚKL: 97871; SPR 1X75g kód SÚKL: 96605.IS: Antiseptica, desinficientia (lokální).ATC: D08AG02.PE: 24.ZS: Při teplotě 10 až 25 oC, chránit před přímým slunečním  zářením.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

56/ 204/98-C

L-THYROXIN 150 BERLIN-CHEMIE V: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), BERLIN, Spolková  republika Německo. D: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), BERLIN, Spolková  republika Německo. S: Levothyroxinum natricum 150 rg. PP: Růžové kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné  straně s půlící rýhou. PVC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: TBL 50X150rg kód SÚKL: 53141; TBL 100X150rg kód SÚKL: 53142.IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou).ATC: H03AA01.PE: 36.ZS: V suchu,při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

65/ 208/98-C

M-ESLON SR 10 V: ÉTHYPHARM, HOUDAN, Francie. D: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG, Spolková republika Německo. S: Morphini sulfas pentahydricus 10 mg.PP: Želatinová tobolka, víčko žluté, opakní, spodek tobolky  transparentní s téměř bílými mikrogranulemi.  Blistr PVC/Al, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka.;B: CPS RET 20X10mg kód SÚKL: 88834; CPS RET 50X10mg kód SÚKL: 55939; CPS RET 100X10mg kód SÚKL: 55940.IS: Analgetica – anodyna.ATC: N02AA01.PE: 36.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

65/ 209/98-C

M-ESLON SR 30 V: ÉTHYPHARM, HOUDAN, Francie. D: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG, Spolková republika Německo. S: Morphini sulfas pentahydricus 30 mg. PP: Želatinová tobolka, víčko růžové, opakní, spodek tobolky  transparentní s téměř bílými mikrogranulemi. Blistr PVC/Al, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka.B: CPS RET 20X30mg kód SÚKL: 88835; CPS RET 50X30mg kód SÚKL: 55941; CPS RET 100X30mg kód SÚKL: 55942.IS: Analgetica – anodyna.ATC: N02AA01.PE: 36.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

65/ 210/98-C

M-ESLON SR 60 V: ÉTHYPHARM, HOUDAN, Francie. D: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG, Spolková republika Německo. S: Morphini sulfas pentahydricus 60 mg. PP: Želatinová tobolka, víčko oranžové, opakní, spodek tobolky  transparentní s téměř bílými mikrogranulemi. Blistr PVC/Al, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka.B: CPS RET 20X60mg kód SÚKL: 88839; CPS RET 50X60mg kód SÚKL: 55943; CPS RET 100X60mg kód SÚKL: 55944.IS: Analgetica – anodyna.ATC: N02AA01.PE: 36.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

65/ 211/98-C

M-ESLON SR 100 V: ÉTHYPHARM, HOUDAN, Francie. D: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG, Spolková republika Německo. S: Morphini sulfas pentahydricus 100 mg. PP: Želatinová tobolka, víčko bíle, opaktní, spodek tobolky  transparentní s téměř bílými mikrogranulemi. Blistr,PVC/Al, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka.B: CPS RET 20X100mg kód SÚKL: 88842; CPS RET 50X100mg kód SÚKL: 55945; CPS RET 100X100mg kód SÚKL: 55946.IS: Analgetica – anodyna.ATC: N02AA01.PE: 36.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

15/ 202/98-C

MEGENTAL 80 mg V: A.MENARINI, MENARINI GROUP, PHARMACEUTICAL INDUSTRIES GROUP  LTD, FLORENCIE, Itálie.D: A.MENARINI, MENARINI GROUP, PHARMACEUTICAL INDUSTRIES GROUP  LTD, FLORENCIE, Itálie. S: Gentamicini sulfas 133 mg (odp. Gentamicinum 80 mg) ve 2 ml.PP: Čirý bezbarvý roztok. Ampule z bezbarvého skla, tvarovaná fólie, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka.B: INJ 20X80mg/2ml kód SÚKL: 84456.IS: Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím).ATC: J01GB03.PE: 60.ZS: Při obyčejné teplotě.

----------------------------------------------------------------

 94/ 179/98-C

MĚSÍČKOVÝ KVĚT V: MEGAFYT-R S.R.O., VRANÉ NAD VLTAVOU, Česká republika. D: MEGAFYT-R S.R.O., VRANÉ NAD VLTAVOU, Česká republika. S: Calendulae flos cum calyce 30 g. PP: Usušený úbor měsíčku zahradního o průměru 2 až 5 cm, zákrov  široce polokulovitý, listeny kopinaté, oranžové až  červenooranžové jazykovité květy, trubkovité květy  ojediněle. Papírový sáček, papírová skládačka, příbalová informace  v jazyce českém na skládačce. B: SPC 1X30g kód SÚKL: 89013. IS: Phytopharmaca. ATC: V11. PE: 24. ZS: V suchu, při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

29/ 203/98-C

MOVALIS 15 mg V: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM AM REIN,  Spolková republika Německo. D: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM AM REIN,  Spolková republika Německo. S: Meloxicamum 15 mg. PP: Světle zelenožluté čípky. Tvarovaná fólie (Al/PE), příbalová informace v jazyce  českém, papírová skládačka. B: SUP 6X15mg kód SÚKL: 12863.IS: Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica.ATC: M01AC06.PE: 36.ZS: Za obyčejné teploty.

----------------------------------------------------------------

26/ 224/98-C

MYCOSPOR SPRAY V: BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo. D: BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo. S: Bifonazolum 250 mg v 25 ml. PP: Čirý bezbarvý až slabě žlutý roztok.  Hnědá, skleněná lahvička s tlakovou pumpičkou, plastový kryt  příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: SPR 1X25ml kód

 

SÚKL: 56290.IS: Antimycotica (lokální i celková). ATC: D01AC10. PE: 60. ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

94/ 180/98-C

NAŤ JMELÍ V: MEGAFYT-R S.R.O., VRANÉ NAD VLTAVOU, Česká republika. D: MEGAFYT-R S.R.O., VRANÉ NAD VLTAVOU, Česká republika. S: Visci albi herba 50 g. PP: Usušená řezaná nať druhu Viscum album, tvořená úlomky oblých  žlutozelených až zelených stonků silně svraštělých a úlomky  lysých kožovitých žlutavě zelených svrasklých listů. Papírový sáček, papírová skládačka, příbalová informace  v jazyce českém na skládačce. B: SPC 1X50g kód SÚKL: 76748. IS: Phytopharmaca. ATC: V11. PE: 24. ZS: V suchu, při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

26/ 221/98-C

PLIMYCOL KRÉM V: PLIVA PHARMACEUT., CHEMIC., FOOD AND COSMET. INDUSTRY,  Republika Chorvatsko. D: PLIVA PHARMACEUT., CHEMIC., FOOD AND COSMET. INDUSTRY,  Republika Chorvatsko. S: Clotrimazolum 200 mg v 20 g. PP: Bílý homogenní krém.  Aluminiová tuba s PE šroubovacím uzávěrem. B: CRM 1X20g 10 mg/g kód SÚKL: 56127.IS: Antimycotica (lokální i celková).ATC: D01AC01.PE: 36.ZS: Při teplotě 15 až 25 oC.

----------------------------------------------------------------

26/ 222/98-C

PLIMYCOL ROZTOK V: PLIVA PHARMACEUT., CHEMIC., FOOD AND COSMET. INDUSTRY,  Republika Chorvatsko. D: PLIVA PHARMACEUT., CHEMIC., FOOD AND COSMET. INDUSTRY,  Republika Chorvatsko. S: Clotrimazolum 200 mg v 20 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok. Polyetylénová lahvička (PELD) s kapátkem PELD  a polystyrenovým šroubovacím uzávěrem, kartónová skládačka. B: LIQ 1X20ml 10 mg/ml kód SÚKL: 56128. IS: Antimycotica (lokální i celková). ATC: D01AC01. PE: 36. ZS: Při teplotě 15 až 25 oC.

----------------------------------------------------------------

59/ 223/98-C

REBIF 22 V: SERONO PHARMA S.P.A., BARI, Itálie. D: SERONO PHARMA SERVICES, S.R.O.,PRAHA, Česká republika. S: Interferonum beta-1A 22 rg;  Interferonum beta-1A 6 MU v 0.5 ml. PP: Roztok bez viditelných částic. Naplněná stříkačka s jehlou v plastikové vaničce, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka.B: INJ 1X0.5ml/6MU kód SÚKL: 57624; INJ 3X0.5ml/6MU kód SÚKL: 57625; INJ 12X0.5ml/6MU kód SÚKL: 57626.IS: Immunopraeparata.ATC: L03AA11.PE: 12.ZS: Při teplotě 2 až 8 oC, chránit před světlem a zmrznutím.Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.

----------------------------------------------------------------

52/ 157/98-C

RHINATHIOL 2% dětský sirup V: LABORATOIRES SYNTHÉLABO/SYNTTHÉLABO GROUPE, LE PLESSIS  ROBINSON, Francie. D: LABORATOIRES SYNTHÉLABO/SYNTHÉLABO GROUPE, LE PLESSIS  ROBINSON, Francie. S: Carbocisteinum 2.5 g ve 125 ml. PP: Čirá tekutina červené barvy s vůní a příchutí jahod a  třešní. 125 ml lahvička z čirého bezbarvého skla, zaplombovaný Al  uzávěr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka.B: SIR 1X125ml kód SÚKL: 01706. IS: Expectorantia, mucolytica.ATC: R05CB03.PE: 36.ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

52/ 158/98-C

RHINATHIOL 5% sirup pro dospělé V: LABORATOIRES SYNTHÉLABO/SYNTHÉLABO GROUPE, LE PLESSIS  ROBINSON, Francie. D: LABORATOIRES SYNTHÉLABO/SYNTHÉLABO GROUPE, LE PLESSIS  ROBINSON, Francie. S: Carbocisteinum 6.25 g ve 125 ml nebo 15 g v 300 ml. PP: Čirá tekutina jantarové barvy s vůní a příchutí rumu  a skořice. 125 ml, 300 ml lahvička z čirého bezbarvého skla,  zaplombovaný Al uzávěr, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: SIR 1X125ml kód SÚKL: 01707; SIR 1X300ml kód SÚKL: 01708. IS: Expectorantia, mucolytica. ATC: R05CB03. PE: 36. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

52/ 159/98-C

RHINATHIOL sáčky V: LABORATOIRES SYNTHÉLABO/SYNTHÉLABO GROUPE, LE PLESSIS  ROBINSON, Francie. D: LABORATOIRES SYNTHÉLABO/SYNTHÉLABO GROUPE, LE PLESSIS  ROBINSON, Francie. S: Carbocisteinum 750 mg v 1000 mg (= 1 sáček). PP: Zrněný prášek světle žlutooranžové barvy s mandarinkovou  příchutí. Tvojvrstevný sáček ( papír + Al + polyetylen ), příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka.B: PLV SOL 30X750mg kód SÚKL: 01709. IS: Expectorantia, mucolytica. ATC: R05CB03.PE: 24.ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

 94/ 185/98-C

ROWACHOL V: ROWA PHARMACEUTICALS LTD, BANTRY, Irsko. D: ROWA PHARMACEUTICALS LTD, BANTRY, Irsko. S: Pinenum-alfa 1.36 g; Pinenum-beta 340 mg; Camphenum 500 mg; Cineolum 200 mg; Menthonum 600 mg; Mentholum 3.2 g; Borneolum 500 mg v 10 ml.PP: Čirá světležlutá až nazelenalá kapalina silně aromatické  vůně. Lahvička z hnědého skla s pojistným hliníkovým uzávěrem,  výměnný plastový kryt s kapátkem, příbalová informace  v českém jazyce, papírová skládačka.B: GTT 1X10ml kód SÚKL: 92087.IS: Choleretica, Cholekinetica.ATC: V11.PE: 60.P: Volně prodejné.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

 94/ 184/98-C

ROWATINEX V: ROWA PHARMACEUTICALS LTD, BANTRY, Irsko. D: ROWA PHARMACEUTICALS LTD, BANTRY, Irsko. S: Pinenum-beta 620 mg;  Pinenum-alfa 2.48 g; Camphenum 1.5 g; Borneolum 1 g; Anetholum 400 mg; Fenchonum 400 mg; Cineolum 300 mg; Olivae oleum 3.3 g v 10 ml.PP: Čirá světležlutá až nazelenalá kapalina silně aromatické  vůně. Lahvička z hnědého skla s pojistným hliníkovým uzávěrem,  výměnný plastový kryt s kapátkem, příbalová informace  v českém jazyce, papírová skládačka.B: GTT 1X10ml kód SÚKL: 92086.IS: Choleretica, Cholekinetica.ATC: V11.PE: 48.ZS: Při teplotě do 25 oC.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

29/ 207/98-C

SALOFALK 500 V: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo.D: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo.S: Mesalazinum 500 mg.PP: Okrově žluté oválné tablety. Blistr (PVC/Al), příbalová informace v českém jazyce,  papírová skládačka.B: TBL OBD 30X500mg kód SÚKL: 46615; TBL OBD 50X500mg kód SÚKL: 46616; TBL OBD 100X500mg kód SÚKL: 75567.IS: Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik).ATC: A07EC02.PE: 36.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

94/ 181/98-C

SLÉZOVÝ KVĚT V: MEGAFYT-R S.R.O., VRANÉ NAD VLTAVOU, Česká republika. D: MEGAFYT-R S.R.O., VRANÉ NAD VLTAVOU, Česká republika. S: Malvae flos 10 g PP: Usušený květ druhu Malva sylvestris v průměru až 5 cm,  koruna pětičetná nachové barvy, kalíšek pěticípý  s trojlistým kalíškem. Papírový sáček, papírová skládačka, příbalová informace  v jazyce českém na skládačce. B: SPC 1X10g kód SÚKL: 44110. IS: Phytopharmaca. ATC: V11.PE: 24. ZS: V suchu, při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

88/ 174/98-C

SODIUM IODIDE (123 I) INJECTABLE SOLUTION V: CIS BIO INTERNATIONAL, GIF SUR YVETTE, CEDEX, Francie. D: CIS BIO INTERNATIONAL, GIF SUR YVETTE, CEDEX, Francie. S: Natrii iodidum (123 I) 18.5 MBq v 1 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok. 15 ml skleněná lahvička k opakovanému odběru s gumovým  uzávěrem potaženým teflonem, kovový kontejner, polystyrenová  vložka, plechovka, příbalová informace, papírová krabice  s tvarovanou vložkou. B: INJ 18.5MBq/ml kód SÚKL: 56866.IS: Radiopharmaca.ATC: V09. PE: 2 dny od data výroby, po prvním otevření při 2 až 8 oC  24 hodin za podmínek pro radioaktivní látky. ZS: Při 15 až 25 oC za podmínek pro radioaktivní látky.

----------------------------------------------------------------

88/ 175/98-C

SODIUM IODIDE (123I) SOLUTION FOR LABELLING V: CIS BIO INTERNATIONAL, GIF SUR YVETTE, CEDEX, Francie. D: CIS BIO INTERNATIONAL, GIF SUR YVETTE, CEDEX, Francie. S: Natrii iodidum (123 I) 148 MBq v 1 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok. 15 ml skleněná lahvička k opakovanému odběru s gumovým  uzávěrem potaženým teflonem, kovový kontejner, polystyrenová  vložka, příbalová informace, papírová krabice s tvarovanou  vložkou. B: SOL 0.025ml/3700/ml kód SÚKL: 56855; SOL 0.040ml/3700/ml kód SÚKL: 57795; SOL 0.050ml/3700/ml kód SÚKL: 57796; SOL 0.070ml/3700/ml kód SÚKL: 57797; SOL 0.080ml/3700/ml kód SÚKL: 57799.IS: Radiopharmaca.ATC: V09.PE: 2 dny od data výroby.ZS: Při 15 až 25 oC za podmínek pro radioaktivní látky.

----------------------------------------------------------------

 59/ 206/98-C

SPANIDIN inj. V: NIPPON KAYAKU CO. LTD, TOKYO, Japonsko. D: NIPPON KAYAKU CO. LTD, TOKYO, Japonsko. S: Gusperimi trihydrochloridum 100 mg. PP: Bílý lyofilizát. Lahvička z bezbarvého skla s pryžovou zátkou, Al pertlem a  plastikovým krytem, papírový přířez, příbalová informace  v českém jazyce, papírová skládačka. B: INJ SIC 1X100mg kód SÚKL: 92792. IS: Immunopraeparata.ATC: L04A.PE: 48.ZS: Při teplotě do 15 oC.

----------------------------------------------------------------

94/ 182/98-C

TŘEZALKOVÁ NAŤ V: MEGAFYT-R S.R.O., VRANÉ NAD VLTAVOU, Česká republika. D: MEGAFYT-R S.R.O., VRANÉ NAD VLTAVOU, Česká republika. S: Hyperici herba 50 g. PP: Usušené řezané kvetoucí vrcholky natě druhu Hypericum  perforatum, tvořené žlutými pětičetnými květy na okraji  s černými žlaznatými chlupy, květními poupaty, zelenými  úlomky listů a úlomky oblých lysých stonků. Papírový sáček, papírová skládačka, příbalová informace  v jazyce českém na skládačce. B: SPC 1X50g kód SÚKL: 76592.IS: Phytopharmaca. ATC: V11.PE: 24. ZS: V suchu, při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

94/ 183/98-C

ZLATOBÝLOVÁ NAŤ V: MEGAFYT-R S.R.O., VRANÉ NAD VLTAVOU, Česká republika.D: MEGAFYT-R S.R.O., VRANÉ NAD VLTAVOU, Česká republika.S: Solidaginis herba 50 g.PP: Usušená řezaná kvetoucí nať druhu Solidago virgaurea,  Solidago gigantea a Solidago canadensis - žluté květy,  zelené úlomky listů a stonků. Papírový sáček, papírová skládačka, příbalová informace  v jazyce českém na skládačce.B: SPC 1X50g kód SÚKL: 76760.IS: Phytopharmaca.ATC: V11.PE: 24.ZS: V suchu při teplotě do 25 oC.

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

NOVĚ REGISTROVANÉ PŘÍPRAVKY A ZMĚNY V REGISTRACÍCH V OBDOBÍ:

 ŘÍJEN 1998

 

 I. NOVĚ REGISTROVANÉ PŘÍPRAVKY

94/ 252/98-C

ABDOMILON V: J.REDEL CESRA-ARZNEIMITTELFABRIK GMBH + CO., BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo. D: J.REDEL CESRA-ARZNEIMITTELFABRIK GMBH + CO., BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo.S: Calami extractum fluidum 3 g; Rhei extractum fluidum 2.4 g; Gentianae extractum fluidum 1 g; Frangulae extractum fluidum 1 g; Melissae fólií extractum fluidum 1 g; Angelicae radicis extractum fluidum 600 mg; Absinthii extractum fluidum 500 mg ve 100 ml.PP: Hnědě zbarvená tekutina aromatického zápachu a hořké chuti. Lékovka z hnědého skla s etiketou, fialový polyetylenový  šroubovací uzávěr s vložkou z pěnového polystyrenu, papírová  skládačka, příbalová informace v češtině. B: SOL 100ml kód SÚKL: 60121; SOL 250ml kód SÚKL: 60122; SOL 1000ml kód SÚKL: 60123;IS: Phytopharmaca.ATC: V11.PE: 36.ZS: V suchu, při teplotě do 25 oC, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

52/ 225/98-C

AMBROXOL AL KAPKY V: ALLPHAMED PHARBIL ARZNEIMITTEL GMBH, BIELEFELD, Spolková  republika Německo. D: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG, LAICHINGEN, Spolková republika  Německo. S : Ambroxoli hydrochloridum 375 mg v 50 ml nebo 750 mg v 100 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok. Hnědá skleněná lahvička s kapátkem, šroubovacím uzávěrem,  kalibrovanou odměrkou, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: GTT 50ml kód SÚKL: 72991; GTT 100ml kód SÚKL: 72992. IS: Expectorantia, mucolytica. ATC: R05CB06. PE: 36. ZS: Při pokojové teplotě. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

70/ 247/98-C

ANSILAN V: LEK, PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. D: LEK, PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. S: Medazepamum 10 mg. PP: Želatinová tobolka, vrchní část modrá, spodní část žlutá,  obsahující žlutý prášek. Hnědá skleněná lahvička, vata, PE uzávěr, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: CPS 25X10mg kód SÚKL: 96175.IS: Anxiolytica.ATC: N05BA03.PE: 60.ZS: Při teplotě do 25 oC. Poznámka: Pozor: léková závislost 8.

----------------------------------------------------------------

 58/ 246/98-C

BERLIPRIL 5 V: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), BERLIN, Spolková  republika Německo. D: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), BERLIN, Spolková  republika Německo. S: Enalaprili hydrogenomaleas 5 mg. PP: Téměř bílé kulaté ploché tablety s půlící rýhou na jedné  straně.  PVC, PVDC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: TBL 30X5mg kód SÚKL: 84651; TBL 50X5mg kód SÚKL: 59107; TBL 100X5mg kód SÚKL: 59108. IS: Hypotensiva. ATC: C09AA02. PE: 36.ZS: Za obyčejné teploty.

----------------------------------------------------------------

94/ 253/98-C

CESRADYSTON 200 V: J.REDEL CESRA - ARZNEIMITTELFABRIK GMBH CO., BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo. D: J.REDEL CESRA - ARZNEIMITTELFABRIK GMBH CO., BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo. S: Hyperici extractum siccum 200 mg. PP: Tvrdé želatinové tobolky, spodní část béžové barvy, vrchní  část oranžové barvy. PVC/PVDC blistr, hliníková fólie, papírová skládačka,  příbalová informace v češtině. B: CPS 40 kód SÚKL: 67574; CPS 100 kód SÚKL: 67575. IS: Phytopharmaca. ATC: V11. PE: 36. ZS:

Při teplotě 15 až 25 oC, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

42/ 270/98-C

CIPHIN 250 V: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. D: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. S: Ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum 292 mg (odp. Ciprofloxacinum 250 mg). PP: Okrouhlé čočkovité bílé nebo nažloutlé potahované tablety. Neprůhledný PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v  českém jazyce, papírová skládačka. B: TBL OBD 10X250mg kód SÚKL: 53201. IS: Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik). ATC: J01MA02. PE: 24. ZS: V suchu, při teplotě 15 až 25 oC, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

42/ 271/98-C

CIPHIN 500 V: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. D: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. S: Ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum 583 mg (odp. Ciprofloxacinum 500 mg). PP: Okrouhlé čočkovité bílé nebo nažloutlé potahované tablety. Neprůhledný PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v  českém jazyce, papírová skládačka. B: TBL OBD 10X500mg kód SÚKL: 53202. IS: Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik). ATC: J01MA02. PE: 24. ZS: V suchu, při teplotě 15 až 25 oC, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

42/ 272/98-C

CIPHIN 750 V: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. D: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. S: Ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum 875 mg  (odp. Ciprofloxacinum 750 mg). PP: Oválné konvexní potahované tablety bílé až nažloutlé barvy  s půlící rýhou na obou stranách. Neprůhledný PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém  jazyce, papírová skládačka. B: TBL OBD 10X750mg kód SÚKL: 53203. IS: Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik). ATC: J01MA02. PE: 24. ZS: V suchu, při teplotě 15 až 25 oC, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

94/ 263/98-C

ESBERICUM KAPSELN V: SCHAPER & BRÜMMER GMBH & CO.KG, SALZGITTER, Spolková  republika Německo. D: SCHAPER & BRÜMMER GMBH & CO.KG, SALZGITTER, Spolková  republika Německo. S: Hyperici herba 0.25 mg;  Hyperici extractum siccum 84 mg. PP: Šedozelené tvrdé želatinové tobolky, uvnitř - světle šedý  prášek. Blistr Al/PVC/PVDC, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: CPS 60X0.25mg kód SÚKL: 43969; CPS 100X0.25mg kód SÚKL: 43970. IS: Phytopharmaca. ATC: V11. PE: 36. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

56/ 229/98-C

EUTHYROX 25 V: MERCK KGaA, DARMSTADT, Spolková republika Německo. D: MERCK KGaA, DARMSTADT, Spolková republika Německo. S: Levothyroxinum natricum 25 rg. PP: Bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, s dělícím  křížem na jedné straně, na druhé straně vyraženo EM 40. Al/polypropylenový blistr po 25 tabletách, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: TBL 100X25rg kód SÚKL: 46691. IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou). ATC: H03AA01. PE: 36. ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

 56/ 230/98-C

EUTHYROX 75 V: MERCK KGaA, DARMSTADT, Spolková republika Německo. D: MERCK KGaA, DARMSTADT, Spolková republika Německo. S: Levothyroxinum natricum 75 rg. PP: Bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, s dělícím  křížem na jedné straně, na druhé straně vyraženo EM 41.  Al/polypropylenový blistr po 25 tabletách, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: TBL 100X75rg kód SÚKL: 46692. IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou). ATC: H03AA01. PE: 36. ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

56/ 231/98-C

EUTHYROX 125 V: MERCK KGaA, DARMSTADT, Spolková republika Německo. D: MERCK KGaA, DARMSTADT, Spolková republika Německo. S: Levothyroxinum natricum 125 rg. PP: Bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, s dělícím  křížem na jedné straně, na druhé straně vyraženo EM 42.  Al/polypropylenový blistr po 25 tabletách, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: TBL 50X125rg kód SÚKL: 46693; TBL 100X125rg kód SÚKL: 46694. IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou). ATC: H03AA01. PE: 36. ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

56/ 232/98-C

EUTHYROX 175 V: MERCK KGaA, DARMSTADT, Spolková republika Německo. D: MERCK KGaA, DARMSTADT, Spolková republika Německo. S: Levothyroxinum natricum 175 rg. PP: Bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, s dělícím  křížem na jedné straně, na druhé straně vyraženo EM 43. Al/polypropylenový blistr po 25 tabletách, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: TBL 50X175rg kód SÚKL: 46695; TBL 100X175rg kód SÚKL: 46696. IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou). ATC: H03AA01. PE: 36. ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

 56/ 233/98-C

EUTHYROX 200 V: MERCK KGaA, DARMSTADT, Spolková republika Německo. D: MERCK KGaA, DARMSTADT, Spolková republika Německo. S: Levothyroxinum natricum 200 rg. PP: Bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, s dělícím  křížem na jedné straně, na druhé straně vyraženo EM 22.  Al/polypropylenový blistr po 25 tabletách, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: TBL 50X200rg kód SÚKL: 46697; TBL 100X200rg kód SÚKL: 46698. IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou).  ATC: H03AA01.PE: 36. ZS: Při teplotě do 25 oC.

-----------------------------------------------------------------

47/ 245/98-C

FRESUBIN 750 MCT V: FRESENIUS AG, BAD HOMBURG, Spolková republika Německo. D: FRESENIUS AG, BAD HOMBURG, Spolková republika Německo. S: Colecalciferolum; Biotinum; Acidum folicum; Thiamini hydrochloridum; Riboflavini natrii phosphas; Pyridoxini hydrochloridum; Cyanocobalamini trituratio 0.5 %; Nicotinamidum; Calcii pantothenas; Phytomenadioni trituratio cum glucoso 1%; Acidum ascorbicum; Maltodextrinum; Caseinum natricum; Caseinum kalicum; Caseinum; Calcii carbonas; Calcii phosphas; Kalii chloridum; Kalii citras monohydricus; Magnesii oxidum leve; Natrii chloridum; Ferrosi sulfas heptahydricus; Ferri pyrophosphas nonahydricus; Zinci sulfas heptahydricus; Cupri sulfas monohydricus; Manganosi chloridum tetrahydricum; Kalii iodas; Chromii trichloridum hexahydricum; Natrii molybdenas dihydricus; Natrii selenis pentahydricus; Cholini hydrogenotartras; Natrii fluoridum; Monodiglycerida; Triglycerida saturata media; Tocoferoli alfa acetas; Retinoli palmitas; Sojae oleum v 500 ml.PP: Krémově bílá mléčná tekutina. Hnědá skleněná láhev, korunkový uzávěr, štítek s potiskem,  příbalová informace v jazyce českém, kartónová krabice. B: SOL 1X500ml kód SÚKL: 87173; SOL 12X500ml kód SÚKL: 59109.IS: Diaetetica.ATC: V06DB.PE: 12.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

 87/ 243/98-C

GLIATILIN  V: ITALFARMACO S.P.A., MILANO, Itálie. D: ITALFARMACO S.P.A., MILANO, Itálie. S: Cholini alfosceras 400 mg PP: Tvrdé želatinové tobolky žluté barvy, uvnitř tobolky čirá  bezbarvá tekutina.  PVC/Al blistr, papírová skládačka, příbalová informace  v jazyce českém. B: CPS 14X400mg kód SÚKL: 75230 IS: Varia I ATC: N07X PE: 36 ZS: Za obyčejné teploty.

---------------------------------------------------------------- 

87/ 242/98-C

GLIATILIN  V: ITALFARMACO S.P.A., MILANO, Itálie. D: ITALFARMACO S.P.A., MILANO, Itálie. S: Cholini alfosceras 1 g ve 4 ml PP: Čirý bezbarvý roztok.  Ampule z bezbarvého skla, tvarovaná fólie, papírová  skládačka, příbalová informace v českém jazyce. B: INJ 3X4ml/1g kód SÚKL: 75229 IS: Varia I ATC: N07X PE: 60 ZS: Za obyčejné teploty.

 ---------------------------------------------------------------- 

18/ 261/98-C

GLUCOTROL XL 5 mg  V: PFIZER S.A., USINE DE POCÉ-SUR-CISSE, AMBOISE, Francie. D: PFIZER INC., NEW YORK, Spojené státy americké. S: Glipizidum 5 mg PP: Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s nápisem "GXL 5"  a malým vytlačeným otvorem na jedné straně.  Bílá HDPE lahvička s bezpečnostním plastovým uzávěrem,  uvnitř lahvičky vysoušedlo. Příbalová informace v českém  jazyce, papírová skládačka. B: TBL OBD RET 30 kód SÚKL: 46757 IS: Antidiabetica (včetně insulinu) ATC: A10BB07 PE: 36 ZS: V suchu, při teplotě do 30 oC.

---------------------------------------------------------------- 

18/ 262/98-C

GLUCOTROL XL 10 mg  V: PFIZER S.A., USINE DE POCÉ-SUR-CISSE, AMBOISE, Francie. D: PFIZER INC., NEW YORK, Spojené státy americké. S: Glipizidum 10 mg PP: Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s nápisem "GXL 10"  a malým vytlačeným otvorem na jedné straně.  Bílá HDPE lahvička s bezpečnostním plastovým uzávěrem,  uvnitř lahvičky vysoušedlo. Příbalová informace v českém  jazyce, papírová skládačka. B: TBL OBD RET 30 kód SÚKL: 46756 IS: Antidiabetica (včetně insulinu) ATC: A10BB07 PE: 36 ZS: V suchu, při teplotě do 30 oC.

 ---------------------------------------------------------------- 

69/ 205/98-C

HALSET V: GEBRO BROSCHEK GMBH, FIEBERBRUNN, Rakousko. D: GEBRO BROSCHEK GMBH, FIEBERBRUNN, Rakousko. S: Cetylpyridinii chloridum monohydricum 1.5 mg. PP: Bílé lesklé obdélníkové tablety se zápachem po mentholu.  Al-PVC/PVDC blistr, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: LOZ 24X1.5mg kód SÚKL: 55500. IS: Otorhinolaryngologica. ATC: R02AA.PE: 36.ZS: Za obyčejné teploty, chránit před světlem. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

 76/ 235/98-C

HARTMANNŮV ROZTOK BRAUN BP V: B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika  Německo. D: B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika  Německo. S: Natrii chloridum 3 g v 500 ml nebo 6 g v 1000 ml; Kalii chloridum 200 mg v 500 ml nebo 400 mg v 1000 ml; Calcii chloridum dihydricum 135 mg v 500 ml nebo 270 mg  v 1000 ml; Natrii lactatis solutio 50% 3.12 g v 500 ml nebo  6.24 g v 1000 ml.PP: Čirý bezbarvý roztok. a) 1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 6 x 1000 ml:  skleněná láhev, gumová zátka, kovový pertl, příbalová  informace v jazyce českém. b) 1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 10 x 1000 ml: LDPE  láhev Plasco, štítek, příbalová informace v jazyce českém,  kartón. B: INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 44096; INF 1X1000ml(SKLO) kód SÚKL: 44097  INF 10X500ml(SKLO) kód SÚKL: 44098  INF 6X1000ml(SKLO) kód SÚKL: 44099  INF 1X500ml(PLAST) kód SÚKL: 44100  INF 1X1000ml(PLAST) kód SÚKL: 44101  INF 10X500ml(PLAST) kód SÚKL: 44102  INF 10X1000ml-PLAST kód SÚKL: 44103 IS: Infundibilia. ATC: B05BB01. PE: 60.ZS: Při obyčejné teplotě.

----------------------------------------------------------------

 94/ 254/98-C

HEDELIX SIRUP V: KREWEL MEUSELBACH GMBH, EITORF, Spolková republika Německo.  KREWEL MEUSELBACH GMBH, MEUSELBACH, Spolková republika  Německo. D: KREWEL MEUSELBACH GMBH, EITORF, Spolková republika Německo. S: Hederae helicis extractum 2 g ve 100 ml. PP: Čirá světlehnědá viskózní tekutina se zápachem po fenyklové  silici, chuti sladké, nahořklé. Lékovka z hnědého skla, polyetylenová nalévací vložka,  polypropylenový šroubovací uzávěr, štítek, polypropylenová  dávkovací lžička, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: SOL 1X100ml/2g kód SÚKL: 46729 (KRE);  SOL 1X100ml/2g kód SÚKL: 43903 (KWM). IS: Phytopharmaca. ATC: V11. PE: 48. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

76/ 240/98-C

KALII DIHYDROGENPHOSPHATIS INFUSIO CONCENTRATA 6.8% MEDVIR V: VÝROBNA INFUZNÍCH ROZTOKŮ NEMOCNICE ŠUMPERK SPOL. S R.O.,  ŠUMPERK, Česká republika. D: VÝROBNA INFUZNÍCH ROZTOKŮ NEMOCNICE ŠUMPERK SPOL. S R.O,  ŠUMPERK, Česká republika. S: Kalii dihydrogenophosphas 6.8 g ve 100 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok. Skleněná DIN láhev lehkého typu, gumová zátka, pertl, štítek  s potiskem, kartónová krabice, příbalová informace. B: INF 1X100ml kód SÚKL: 56130; INF 10X100ml kód SÚKL: 56229; INF 24X100ml kód SÚKL: 59085.IS: Infundibilia. ATC: B05XA06. PE: 12. ZS: Při teplotě 10 až 25 oC, v suchu, chránit před světlem  a mrazem.

----------------------------------------------------------------

76/ 239/98-C

KALII CHLORIDI INFUSIO CONCENTRATA MEDVIR V: VÝROBNA INFUZNÍCH ROZTOKŮ NEMOCNICE ŠUMPERK SPOL. S R.O.,  ŠUMPERK, Česká republika. D: VÝROBNA INFUZNÍCH ROZTOKŮ NEMOCNICE ŠUMPERK SPOL. S R.O.,  ŠUMPERK, Česká republika. S: Kalii chloridum 7.45 g ve 100 ml. PP: Čirý bezbarvý sterilní apyrogenní roztok. Skleněná infúzní láhev, gumová zátka, pertlovací uzávěr,  příbalová informace v jazyce českém, kartónová krabice. B: INF 1X100ml kód SÚKL: 01694; INF 10X100ml kód SÚKL: 56222; INF 24X100ml kód SÚKL: 59098. IS: Infundibilia. ATC: B05BB01.PE: 12.ZS: Při teplotě 10 až 25 oC, v suchu, chránit před světlem  a mrazem.

----------------------------------------------------------------

59/ 248/98-C

MABTHERA 100 mg V: F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, GRENZACH - WYHLEN, Spolková  republika Německo. D: F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, BASILEJ, Švýcarsko. S: Rituximabum 100 mg v 10 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina bez přísady konzervačních látek. Skleněná lahvička z čirého skla s gumovou zátkou opatřenou  hliníkovým pertlem a plastikovým uzávěrem, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: INF 1X10ml/100mg kód SÚKL: 46129. IS: Immunopraeparata. ATC: L04AA03. PE: 24. ZS: Při teplotě 2 až 8 oC, chránit před přímým slunečním  světlem. Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.

----------------------------------------------------------------

59/ 249/98-C

MABTHERA 500 mg V: F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, GRENZACH - WYHLEN, Spolková  republika Německo. D: F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, BASILEJ, Švýcarsko. S: Rituximabum 500 mg v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina bez přísady konzervačních látek. Skleněná lahvička z čirého skla s gumovou zátkou, opatřenou  hliníkovým pertlem a plastikovým uzávěrem, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: INF 1X50ml/500mg kód SÚKL: 46130. IS: Immunopraeparata. ATC: L04AA03. PE: 24. ZS: Při teplotě 2 až 8 oC, chránit před přímým slunečním  světlem. Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.

----------------------------------------------------------------

88/ 241/98-C

NANOCIS V: CIS BIO INTERNATIONAL B.P., GIF SUR YVETTE CEDEX, Francie. D: CIS BIO INTERNATIONAL B.P., GIF SUR YVETTE CEDEX, Francie. S: Natrii pyrophosphas decahydricus 3 mg;  Stannosi chloridum dihydricum 0.5 mg;  Rhenii (186 re) sulfidum colloidale 0.48 mg. PP: Lahvička A: hnědá koloidní suspenze,  lahvička B: bílý lyofilizát. 15 ml skleněné lahvičky opatřené štítkem a uzavřené  chlorbutylovými zátkami s kovovou objímkou, modrý (lahv.A)  a bílý (lahv.B) plastikový kryt, tvarovaná papírová  vložka, papírová krabička, příbalová informace v jazyce  českém. B: KIT 5X(A=SUS+B=LYO) kód SÚKL: 56865. IS: Radiopharmaca. ATC: V09. PE: Doba použitelnosti 6 měsíců od data výroby, po označení  4 hodiny. ZS: Při teplotě 2 až 8 oC, po označení při teplotě 15 až 25 oC  za podmínek pro radioaktivní látky.

----------------------------------------------------------------

76/ 238/98-C

NATRII CHLORIDI INFUSIO 10% MEDVIR V: VÝROBNA INFUZNÍCH ROZTOKŮ NEMOCNICE ŠUMPERK SPOL S R.O.,  ŠUMPERK, Česká republika. D: VÝROBNA INFUZNÍCH ROZTOKŮ NEMOCNICE ŠUMPERK SPOL S R.O.,  ŠUMPERK, Česká republika. S: Natrii chloridum 10 g ve 100 ml. PP: Čirý bezbarvý sterilní apyrogenní roztok. Skleněná infúzní láhev, gumová zátka, pertlovací uzávěr,  příbalová informace v jazyce českém, kartónová krabice. B: INF 1X100ml kód SÚKL: 01695; INF 10X100ml kód SÚKL: 56223; INF 24X100ml kód SÚKL: 59099. IS: Infundibilia. ATC: B05BB01. PE: 12. ZS: Teplota 10 až 25 oC, uchovávat v suchu, chránit před světlem  a mrazem.

----------------------------------------------------------------

87/ 234/98-C

NUTRINEAL PD4 WITH 1.1% AMINOACIDS V: BAXTER HEALTHCARE S.A., CASTLEBAR, Irsko. D: BAXTER HEALTHCARE S.A., CASTLEBAR, Irsko. S: Tyrosinum 450 mg v 1500 ml nebo 600 mg v 2000 ml nebo 750 mg  v 2500 ml; Tryptophanum 405 mg v 1500 ml nebo 540 mg v 2000 ml nebo  675 mg v 2500 ml; Phenylalaninum 855 mg v 1500 ml nebo 1.14 g v 2000 ml nebo  1.43 g v 2500 ml; Threoninum 969 mg v 1500 ml nebo 1.29 g v 2000 ml nebo  1.62 g v 2500 ml; Serinum 765 mg v 1500 ml nebo 1.02 g v 2000 ml nebo  1.28 g v 2500 m; Prolinum 893 mg v 1500 ml nebo 1.19 g v 2000 ml nebo  1.49 g v 2500 ml; Glycinum 765 mg v 1500 ml nebo 1.02 g v 2OOO ml nebo  1.28 g v 2500 ml; Alaninum 1.43 g v 1500 ml nebo 1.9 g v 2000 ml nebo  2.38 g v 2500 ml; Valinum 2.09 g v 1500 ml nebo 2.78 g v 2000 ml nebo  3.48 g v 2500 ml; Methioninum 1.28 g v 1500 ml nebo 1.7 g v 2000 ml nebo  2.13 g v 2500 ml; Isoleucinum 1.28 g v 1500 ml nebo 1.7 g v 2000 ml nebo  2.13 g v 2500 ml; Leucinum 1.53 g v 1500 ml nebo 2.04 g v 2000 ml nebo  2.55 g v 2500 ml; Lysini hydrochloridum 1.43 g v 1500 ml nebo 1.91 g v 200O ml  nebo 2.39 g v 2500 ml; Histidinum 1.07 g v 1500 ml nebo 1.43 g v 2000 ml nebo  1.79 g v 2500 ml; Argininum 1.61 g v 1500 ml nebo 2.14 g v 2000 ml nebo  2.68 g v 2500 ml. PP: Bezbarvý čirý roztok. a) 5 x 2000 ml - PVC vak s potiskem zatavený v PE fólii, se  dvěma porty, příbalová informace v jazyce českém, kartón.  b) 5 x 1500 ml, 4 x 2000 ml, 4 x 2500 ml - PVC vak  s roztokem, s jedním portem spojený Y trubici s prázdným PVC  vakem s jedním portem, trubice zakončená konektorem, celý  systém zataven v PE fólii, příbalová informace v jazyce  českém, kartón. B: SOL 5X1500ml(VAK) kód SÚKL: 56066; SOL 4X2000ml(VAK) kód SÚKL: 56065; SOL 5X2000ml(VAK) kód SÚKL: 56064; SOL 4X2500ml(VAK) kód SÚKL: 59059.IS: Varia I.ATC: B05D.PE: 24.ZS: Při teplotě do 30 oC, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

 56/ 258/98-C

OESCLIM 25  V: LABORATOIRES FOURNIER, S.C.A., DIJON, Francie. D: LABORATOIRES FOURNIER, S.C.A., DIJON, Francie. S: Estradiolum hemihydricum 5 mg v 1 systému PP: Béžová obdélníková náplast se zaoblenými rohy, složená ze  tří vrstev: béžová krycí fólie (bílá pěnová lepící vrstva s  účinnou plochou 11 cm2, obsahující účinnou látku), lehce  odstranitelná průhledná obdélníková ochranná fólie  (polyester-silikon, 12 cm2), která se snímá těsně před  vlastní aplikací náplasti.  Každá náplast v zataveném sáčku (papír/Al/kopolymer,)  příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: TTS EMP 1X5mg kód SÚKL: 44019  TTS EMP 4X5mg kód SÚKL: 44020  TTS EMP 6X5mg kód SÚKL: 44021  TTS EMP 8X5mg kód SÚKL: 44022  TTS EMP 9X5mg kód SÚKL: 44023  TTS TTS 18X5mg kód SÚKL: 44024  TTS EMP 24X5mg kód SÚKL: 44025 IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou) ATC: G03CA03 PE: 24 ZS: Při teplotě do 25 oC.

---------------------------------------------------------------- 

56/ 259/98-C

OESCLIM 50  V: LABORATOIRES FOURNIER, S.C.A., DIJON, Francie. D: LABORATOIRES FOURNIER, S.C.A., DIJON, Francie. S: Estradiolum hemihydricum 10 mg v 1 systému PP: Béžová obdélníková náplast se zaoblenými rohy, složená ze  tří vrstev: béžová krycí fólie (bílá pěnová lepící vrstva s  účinnou plochou 22 cm2, obsahující účinnou látku), lehce  odstranitelná průhledná obdélníková ochranná fólie  (polyester-silikon, 30 cm2), která se snímá těsně před  vlastní aplikací.  Každá náplast v zataveném sáčku (papír/Al/kopolymer),  příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: TTS EMP 1X10mg kód SÚKL: 44026  TTS EMP 4X10mg kód SÚKL: 44027  TTS EMP 6X10mg kód SÚKL: 44028  TTS EMP 8X10mg kód SÚKL: 44029  TTS EMP 9X10mg kód SÚKL: 44030  TTS EMP 18X10mg kód SÚKL: 44031  TTS EMP 24X10mg kód SÚKL: 44032 IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou) ATC: G03CA03 PE: 24 ZS: Při teplotě do 25 oC.

---------------------------------------------------------------- 

56/ 260/98-C

OESCLIM 100  V: LABORATOIRES FOURNIER, S.C.A., DIJON, Francie. D: LABORATOIRES FOURNIER, S.C.A., DIJON, Francie. S: Estradiolum hemihydricum 20 mg v 1 systému PP: Béžová obdélníková náplast se zaoblenými rohy, složená ze  tří vrstev: béžová krycí fólie (bílá pěnová lepící vrstva  s účinnou plochou 44 cm2, obsahující účinnou látku), lehce  odstranitelná průhledná obdélníková ochranná fólie  (polyester-silikon-60 cm2), která se snímá těsně před  vlastní aplikací.  Každá náplast v zataveném sáčku (papír/Al/kopolymer),  příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: TTS EMP 1X20mg kód SÚKL: 44033  TTS EMP 4X20mg kód SÚKL: 44034  TTS EMP 6X20mg kód SÚKL: 44035  TTS EMP 8X20mg kód SÚKL: 44036  TTS EMP 9X20mg kód SÚKL: 44037  TTS EMP 18X20mg kód SÚKL: 44038  TTS EMP 24X20mg kód SÚKL: 44039 IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou) ATC: G03CA03 PE: 24 ZS: Při teplotě do 25 oC.

---------------------------------------------------------------- 

46/ 257/98-C

OILATUM EMOLLIENT V: STIEFEL LABORATORIES LTD, SLIGO, Irsko. D: STIEFEL LABORATORIES LTD, HIGH WYCOMBE, Velká Británie. S: Paraffinum perliquidum 95.1 ml ve 150 ml nebo 317 ml v  500 ml. PP: Bledě žlutý olejový homogenní roztok s charakteristickým  zápachem. HDPE lahvička, šroubovací uzávěr PVDC, příbalová informace v  českém jazyce, papírová skládačka. B: LIQ 1X150ml kód SÚKL: 44358; LIQ 1X500ml kód SÚKL: 44359.IS: Dermatologica.ATC: D02AC.PE: 60.ZS: Při teplotě do 25 oC.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

46/ 256/98-C

OILATUM PLUS V: STIEFEL LABORATORIES LTD, SLIGO, Irsko. D: STIEFEL LABORATORIES LTD, HIGH WYCOMBE, Velká Británie. S: Benzalkonii chloridi solutio 100 g/l 1.2 g ve 20 ml nebo 3 g  v 500 ml; Triclosanum 400 mg ve 20 ml nebo 10 g v 500 ml; Paraffinum perliquidum 10.5 g ve 20 ml nebo 262.5 g v 500 ml.PP: Čirý světle žlutý olejový roztok. HDPE plastiková lahvička, příbalová informace v jazyce  českém, papírová skládačka. B: SOL 1X20ml kód SÚKL: 56718; SOL 1X500ml kód SÚKL: 56719.IS: Dermatologica.ATC: D08AE.PE: 36.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

 

 49/ 226/98-C

PANGROL 10 000 V: BERLIN-CHEMIE (MENARINI GROUP), BERLIN, Spolková republika  Německo. D: BERLIN-CHEMIE (MENARINI GROUP), BERLIN, Spolková republika  Německo. S: Pancreatinum 155 mg; Lipasum 10 KU; Amylasum 9 KU; Proteasum 500 UT. PP: Tvrdé želatinové tobolky velikosti 2, žlutozelená vrchní  část, oranžová spodní část, obsahující světle hnědé  mikrotablety. PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka.B: CPS 50 kód SÚKL: 56168.IS: Digestiva, adsorbentia, acida.ATC: A09AA02.PE: 24.ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

 49/ 227/98-C

PANGROL 20 000 V: BERLIN-CHEMIE (MENARINI GROUP), BERLIN, Spolková republika  Německo. D: BERLIN-CHEMIE (MENARINI GROUP), BERLIN, Spolková republika  Německo. S: Pancreatinum 200 mg; Lipasum 20 KU; Amylasum 12 KU; Proteasum 900 UT.PP: Bílé až světle šedé bikonvexní potahované tablety. PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka.B: TBL OBD 50 kód SÚKL: 56167.IS: Digestiva, adsorbentia, acida.ATC: A09AA02.PE: 36.ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

49/ 228/98-C

PANGROL 25 000 V: BERLIN-CHEMIE (MENARINI GROUP), BERLIN, Spolková republika  Německo. D: BERLIN-CHEMIE (MENARINI GROUP), BERLIN, Spolková republika  Německo. S: Pancreatinum 387 mg; Lipasum 25 KU; Amylasum 22.5 KU; Proteasum 1.25 KU.PP: Tvrdé želatinové tobolky velikosti 0, žlutozelená vrchní  část, oranžová spodní část, obsahující světle hnědé  mikrotablety. PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka.B: CPS 50 kód SÚKL: 56169.IS: Digestiva, adsorbentia, acida. ATC: A09AA02.PE: 24.ZS: Za obyčejné teploty.

----------------------------------------------------------------

 81/ 251/98-C

PROPESS  V: CONTROLLED THERAPEUTICS (SCOTLAND) LTD, EAST KILBRIGE, Velká  Británie. D: ZENECA LIMITED, MACCLESFIELD, CHESHIRE, Velká Británie. S: Dinoprostonum 10 mg v 1 pesaru PP: Tenký plátek hydrogelového polymeru oválného tvaru,  obsahující účinnou látku, vložený do polyesterového  restitučního systému.  Pesar je uložen v Al fólii a v zataveném sáčku  (Al/polyetylen), příbalová informace v českém jazyce  papírová skládačka. B: EXT VAG 1X10mg kód SÚKL: 46771  EXT VAG 2X10mg kód SÚKL: 55642 IS: Uterotonica ATC: G02AD02 PE: 36 ZS: Při teplotě -10 až -20 oC.

 ---------------------------------------------------------------- 

29/ 273/98-C

SALOFALK 500 V: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG, Spolková republika  Německo. D: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG, Spolková republika  Německo. S: Mesalazinum 500 mg. PP: Bílé až béžové čípky, torpedového tvaru. Strip PVC/PE, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: SUP 10X500mg kód SÚKL: 75568; SUP 30X500mg kód SÚKL: 75569.IS: Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik).ATC: A07EC02.PE: 36.ZS: do 25 oC, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

42/ 236/98-C

VIRACEPT 50 mg/g V: GALEN LTD, SEAGOE INDUSTRIAL ESTATE, CRAIGAVON, Velká  Británie. D: HOFFMANN-LA ROCHE, BASILEJ, Švýcarsko. S: Nelfinaviri mesilas 8.42 g (odp. Nelfinavirum 7.2 g) ve 144 g. PP: Bílý až světle hnědý prášek. Bílá lahvička (HDPE), fólie originality, bílý šroubovací  bezpečnostní uzávěr (HDPE/PP), bílá odměrka (PS), příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka.B: PLV SUS 1X144g kód SÚKL: 57564.IS:

 

Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik).ATC: J05AE.PE: 12.ZS: Při teplotě 15 až 30 oC.

----------------------------------------------------------------

42/ 237/98-C

VIRACEPT 250 mg V: GALEN LTD, SEAGOE INDUSTRIAL ESTATE, CRAIGAVON, Velká  Británie. D: F.HOFFMANN-LA ROCHE, BASILEJ, Švýcarsko. S: Nelfinaviri mesilas 292 mg (odp. Nelfinavirum 250 mg). PP: Podlouhlé bikonvexní modré tablety, na jedné straně vyryto  VIRACEPT, na straně druhé 250 mg. Bílá lahvička (HDPE), vata, fólie originality, bílý  šroubovací bezpečnostní uzávěr (HDPE/PP), příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: TBL 180X250mg kód SÚKL: 57565; TBL 270X250mg kód SÚKL: 57566.IS: Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik).ATC: J05AE.PE: 18.ZS: Při teplotě 15 až 30 oC.

----------------------------------------------------------------

 15/ 269/98-C

V-PENICILIN 750 mg SLOVAKOFARMA V: BIOTIKA A.S., SLOVENSKÁ ĹUPČA, Slovenská republika. D: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. S: Phenoxymethylpenicillinum kalicum 833 mg; (odp. Phenoxymethylpenicillinum 750 mg). PP: Bílé podlouhlé tablety s výraznou půlící rýhou na jedné  straně.  a) PVC/Al blistr. b) Lahvička z hnědého skla, plastový šroubovací uzávěr. Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: TBL 30X750mg-LÉKOV. kód SÚKL: 44707; TBL 30X750mg-BLISTR kód SÚKL: 44708. IS: Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím). ATC: J01CE02. PE: 24. ZS: V suchu, při teplotě 15 až 25 oC, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

 08/ 255/98-C

XENICAL 120 mg  V: F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, GRENZACH-WYHLEN, Spolková republika  Německo. D: F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, BASILEJ, Švýcarsko. S: Orlistatum 120 mg PP: Tvrdé želatinové tobolky, tyrkysové barvy s potiskem "Roche  Xenical 120", uvnitř bílé pelety.  1) PVC/PE/PVDC/Al blistr.  2) Skleněná lahvička, plastový šroubovací uzávěr  s vysoušedlem.  Příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: CPS 21X120mg-BLISTR kód SÚKL: 46617  CPS 42X120mg-BLISTR kód SÚKL: 46618  CPS 84X120mg-BLISTR kód SÚKL: 46619  CPS 21X120mg-LAHV. kód SÚKL: 59189  CPS 42X120mg-LAHV. kód SÚKL: 59190  CPS 84X120mg-LAHV. kód SÚKL: 59191 IS: Anorexica ATC: C10AX PE: 36 ZS: 1) V suchu, při teplotě do 25 oC ( blistr ).  2) V suchu, při teplotě do 30 oC ( lahvička ).

--------------------------------------------------------------------

 

NOVĚ REGISTROVANÉ PŘÍPRAVKY A ZMĚNY V REGISTRACÍCH V OBDOBÍ:

LISTOPAD 1998

 

 I. NOVĚ REGISTROVANÉ PŘÍPRAVKY

 42/ 279/98-C

COMBIVIR V: GLAXO OPERATIONS U.K. LTD, GLAXO WELLCOME OPERATIONS, WARE,  HERTFORDSHIRE, Velká Británie. D: GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie. S: Lamivudinum 150 mg;  Zidovudinum 300 mg. PP: Bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru,  s vrypem GXFC3 na jedné straně. a) PVC/Al blistr. b) HDPE lahvička s bezpečnostním uzávěrem. Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: TBL OBD 60(BLISTR) kód SÚKL: 57852; TBL OBD 60(LAHV.) kód SÚKL: 59221. IS: Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik). ATC: J05AB. PE: 24. ZS: Při teplotě do 30 oC.

----------------------------------------------------------------

 

 32/ 290/98-C

CYTEAL V: PIERRE FABRE MEDICAMENT, BOULOGNE CEDEX, Francie. D: PIERRE FABRE MEDICAMENT, BOULOGNE CEDEX, Francie. S: Hexamidinidiisetionas 250 mg v 250 ml nebo 500 mg v 500 ml  nebo 1 g v 1000 ml; Chlorhexidini digluconatis solutio 250 mg v 250 ml nebo  500 mg v 500 ml nebo 1 g v 1000 ml; Chlorocresolum 750 mg v 250 ml nebo 1.4 g v 500 ml nebo  2.8 g v 1000 ml. PP: Nažloutlá viskózní kapalina charakteristického zápachu. Průsvitná polyetylenová lahvička s bílým polyetylenovým  dávkovacím šroubovacím uzávěrem, štítek s potiskem,  příbalová informace na štítku. B: LIQ 1X250ml kód SÚKL: 98190; LIQ 1X500ml kód SÚKL: 98191; LIQ 1X1000ml kód SÚKL: 98192.IS: Antiseptica, desinficientia (lokální). ATC: D08AC.PE: 24. ZS: Při teplotě do 25 oC, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

 15/ 285/98-C

DOXYHEXAL SF V: HEXAL AG, HOLZKIRCHEN, Spolková republika Německo. D: HEXAL AG, HOLZKIRCHEN, Spolková republika Německo. S: Doxycyclini hyclas 115 mg  (odp. Doxycyclinum 100 mg) v 5 ml. PP: Žlutý až nahnědlý roztok. Ampule z hnědého skla, kartónová vložka s přepážkami,  příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: INJ 2X5ml/100mg kód SÚKL: 12705;  INJ 5X5ml/100mg kód SÚKL: 12706. IS: Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím). ATC: J01AA02. PE: 24. ZS: Při teplotě do 20 oC.

----------------------------------------------------------------

 93/ 268/98-C

DR.RECKEWEG R 8 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. S: Belladonna 4 D 1.5 ml; Bryonia 4 D 1.5 ml; Dactylopius coccus 5 D 1.5 ml; Drosera 4 D 1.5 ml; Ipecacuanha 5 D 1.5 ml; Euspongia officinalis 5 D 1.5 ml; Vinum liquorosum 78 ml ve 150 ml. PP: Čirá nažloutlá až hnědožlutá tekutina. Lékovka z hnědého skla, polypropylenový šroubovací uzávěr,  štítek, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka.B: SOL 1X150ml kód SÚKL: 46823.IS: Homeopatica.ATC: V12.PE: 36.ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 282/98-C

DR.RECKEWEG R 42 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. S: Aesculus hippocastanum 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Belladonna 12 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Calcii fluoridum 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Carduus marianus 12 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Hamamelis virginiana 6 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Daphne mezereum 12 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Placenta suis 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Pulsatilla pratensis 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Secale cornutum 30 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Vipera berus 12 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml.PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Lékovka z hnědého skla, polyetylénová kapací vložka,  polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová skládačka. B: GTT 1X22ml kód SÚKL: 46819; GTT 1X50ml kód SÚKL: 46820.IS: Homeopatica.ATC: V12.PE: 60.ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

 93/ 267/98-C

DR.RECKEWEG R 76 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. S: Aconitum napellus 4 D 220 mg v 22 ml nebo 500 mg v 50 ml; Ammi visnaga 4 D 220 mg v 22 ml nebo 500 mg v 50 ml; Convallaria majalis 4 D 1.1 g v 22 ml nebo 2.5 g v 50 ml; Drosera 4 D 5.0 g v 22 ml nebo 12.5 g v 50 ml; Ephedrini hydrochloridum 4 D 220 mg v 22 ml nebo 500 mg  v 50 ml; Kalii iodidum 4 D 220 mg v 22 ml nebo 500 mg v 50 ml; Lobelia inflata 4 D 440 mg v 22 ml nebo 1 g v 50 ml; Mentholi solutio 4 D 5.5 g v 22 ml nebo 12.5 g v 50 ml; Datura stramonium 4 D 440 mg v 22 ml nebo 1 g v 50 ml; Ethanolum 40% (V/V) ad 22 ml nebo ad 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Lékovka z hnědého skla, polyetylénová kapací vložka,  polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, papírová skládačka. B: GTT 1X22ml kód SÚKL: 46821; GTT 1X50ml kód SÚKL: 75790.IS: Homeopatica.ATC: V12.PE: 60.ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

-----------------------------------------------------------------

 93/ 266/98-C

DR.RECKEWEG R 78 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. S: Aconitum napellus 4 D 1.65 g v 22 ml nebo 3.75 g v 50 ml; Apis mellifica 4 D 1.65 g v 22 ml nebo 3.75 g v 50 ml; Belladonna 4 D 1.65 g v 22 ml nebo 3.75 g v 50 ml; Euphorbia cyparissias 4 D 1.54 g v 22 ml nebo 3.5 g v 50 ml; Euphorbium 4 d 110 mgv 22 ml nebo 250 mg v 50 ml; Euphrasia officinalis 4 D 1.54 g v 22 ml nebo 3.5 g v 50 ml; Hamamelis virginiana 4 D 1.65 g v 22 ml nebo 3.75 g v 50 ml; Kalii carbonas 4 D 1.54 g v 22 ml nebo 3.5 g v 50 ml; Hydrargyri iodidum rubrum 5 D 1.54 g v 22 ml nebo  3.5 g v 50 ml; Rhus toxicodendron 4 D 1.54 g v 22 ml nebo 3.5 g v 50 ml; Ruta graveolens 4 D 1.65 g v 22 ml nebo 3.75 g v 50 ml; Scrophularia nodosa 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Spigelia anthelmia 4 D 1.54 g v 22 ml nebo 3.5 g v 50 ml; Delphinium staphisagria 4 D 1.54 g v 22 ml nebo 3.5 g v  50 ml; Sulfur 4 D 660 mg v 22 ml nebo 1.5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Lékovka z hnědého skla, polyetylénová kapací vložka,  polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, příbalová informace  v jazyce českém, papírová skládačka.B: GTT 1X22ml kód SÚKL: 46822; GTT 1X50ml kód SÚKL: 75792.IS: Homeopatica.ATC: V12.PE: 60.ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 265/98-C

DR.RECKEWEG R 81 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. S: Cocculus indicus 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Aranea diadema 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Sanguinaria canadensis 6 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Colocynthis 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Cyclamen europaeum 4 D 4.4 g v 22 ml nebo 10 g v 50 ml; Gelsemium 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml; Ginkgo biloba 4 D 4.4 g v 22 ml nebo 10 g v 50 ml; Spigelia anthelmia 4 D 2.2 g v 22 ml nebo 5 g v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Lékovka z hnědého skla, polyetylénová kapací vložka,  polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, příbalová informace  v jazyce českém, papírová skládačka. B: GTT 1X22ml kód SÚKL: 46825; GTT 1X50ml kód SÚKL: 75793. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 264/98-C

DR.RECKEWEG R 93 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. S: Allium sativum 6 D 1.1 ml v 22 ml nebo 2.5 ml v 50 ml; Allium sativum 12 D 1.1 ml v 22 ml nebo 2.5 ml v 50 ml; Coecum suis 30 D 2.2 ml v 22 ml nebo 5 ml v 50 ml; Glandulae thymi suis 30 D 2.2 ml v 22 ml nebo 5 ml v 50 ml; Lymphocytes suis 30 D 2.2 ml v 22 ml nebo 5 ml v 50 ml; Medulla ossium suis 30 D 2.2 ml v 22 ml nebo 5 ml v 50 ml; Nodi lymphatici suis 30 D 2.2 ml v 22 ml nebo 5 ml v 50 ml; Splenum suis 30 D 2.2 ml v 22 ml nebo 5 ml v 50 ml; Tonsilla palatina suis 30 D 2.2 ml v 22 ml nebo 5 ml v 50 ml; Tonilla pharyngea suis 30 D 2.2 ml v 22 ml nebo 5 ml v 50 ml; Zincum metallicum 10 D 1.1 ml v 22 ml nebo 2.5 ml v 50 ml; Zincum metallicum 12 D 1.1 ml v 22 ml nebo 2.5 ml v 50 ml;PP: Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po etanolu. Lékovka z hnědého skla, polyetylénová kapací vložka,  polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, příbalová informace  v jazyce českém, papírová skládačka. B: GTT 1X22ml kód SÚKL: 46824; GTT 1X50ml kód SÚKL: 75804. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

85/ 244/98-C

GINKOR FORT V: BEAUFOUR IBSEN INDUSTRIE, DREUX, Francie. D: LABORATOIRES BEAUFOUR, PAŘÍŽ, Francie. S: Ginkgo bilobae extractum 14 mg; Heptaminoli hydrochloridum 300 mg; Troxerutinum 300 mg. PP: Tvrdé želatinové tobolky, vrchní část zelená, spodní část  žlutá, uvnitř žlutý homogenní prášek. Blistr Al/PVC, příbalová informace v českém jazyce, papírová  skládačka. B: CPS 30 kód SÚKL: 69481. IS: Venopharmaca, antivaricosa. ATC: C05CA. PE: 24. ZS: Za obyčejné teploty.

----------------------------------------------------------------

44/ 335/98-C

INTRON A 30 mil.m.j. V: SCHERING-PLOUGH CO., BRINNY, Irsko. D: SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG, LUCERNE, Švýcarsko. S: Interferonum alfa-2b 60 mu. PP: Bílý až krémově zbarvený prášek. Po rozpuštění čirý bezbarvý  až slabě nažloutlý roztok. Skleněná lahvička s pryžovou zátkou, pertl , příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: INJ SIC 1X2ml kód SÚKL: 53197. IS: Cytostatica. ATC: L03AA04. PE: 36, po rozpuštění 24 hodin při teplotě 2 až 30 oC. ZS: Při teplotě 2 až 8 oC. Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.

----------------------------------------------------------------

29/ 278/98-C

MILURIT 300 V: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko. D: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko. S: Allopurinolum 300 mg. PP: Bílé nebo šedobílé ploché kulaté tablety se zkosenými  hranami, bez zápachu, na jedné straně s půlící rýhou, na  druhé straně vyraženo "E" a pod ním "352". Lahvička z hnědého skla s bílým PE uzávěrem jištěným páskem  originality a opatřeným stlačitelnou výplní, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: TBL OBD 30X300mg kód SÚKL: 01710; TBL OBD 100X300mg kód SÚKL: 01711. IS: Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica. ATC: M04AA01.PE: 60. ZS: Při teplotě do 25 oC, chránit před přímým světlem.

----------------------------------------------------------------

48/ 284/98-C

OPTISON V: MOLECULAR BIOSYSTEMS INC., SAN DIEGO, CA, Spojené státy  americké. D: MALLINCKRODT MEDICAL GMBH, HENNEF/SIEG, Spolková republika  Německo. S: Octafluoropropanum microglobulatum (odp. Octafluoropropanum 0.66 mg ve 3 ml). PP: Čirý roztok s bílou vrstvou mikrosfér na povrchu, po  promíchání homogenní bílá suspenze. Lahvička z čirého skla s gumovou zátkou, hliníkový pertl,  plastikový uzávěr, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: INJ SUS 1X3ml kód SÚKL: 46111; INJ SUS 5X3ml kód SÚKL: 46112.IS: Diagnostica.ATC: V08DA01.PE: 24.ZS: Při teplotě 2 oC až 8 oC, chránit před mrazem.Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve.

----------------------------------------------------------------

16/ 291/98-C

PLAVIX V: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES, Francie. D: SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC, PAŘÍŽ, Francie. S: Clopidogreli hydrogenosulfas 97.5 mg

 (odp. Clopidogrelum 75 mg). PP: Růžové kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně  s vyraženým "75". PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: TBL OBD 28X75mg kód SÚKL: 57853; TBL 0BD 50X75mg kód SÚKL: 57854; TBL OBD 84X75mg kód SÚKL: 57855. IS: Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.). ATC: B01AC04. PE: 36. ZS: Za pokojové teploty.

----------------------------------------------------------------

05/ 292/98-C

PROPOFOL GENTHON 10 mg/ml V: GENTHON GMBH, KRANENBURG, Spolková republika Německo. D: GENTHON GMBH, KRANENBURG, Spolková republika Německo. S: Propofolum 200 mg ve 20 ml nebo 500 mg v 50 ml nebo 1 g ve  100 ml. PP: Bílá homogenní emulze. a) Skleněná ampule z bezbarvého skla. b) Skleněná lahvička z bezbarvého skla, bromobutylová zátka,  Al pertl, příbalová informace v českém jazyce, papírová  skládačka.B: INJ 1X20ml kód SÚKL: 56663; INJ 5X20ml kód SÚKL: 56664; INJ 10X20ml kód SÚKL: 56665; INJ 1X50ml kód SÚKL: 56666; INJ 5X50ml kód SÚKL: 56667; INJ 10X50ml kód SÚKL: 56668; INJ 1X100ml kód SÚKL: 56669; INJ 5X100ml kód SÚKL: 56670; INJ 10X100ml kód SÚKL: 56671.IS: Anaesthetica (celková).ATC: N01AX10.PE: 24.ZS: při teplotě 2 až 25 oC, v temnu.

----------------------------------------------------------------

23/ 294/98-C

SAGITTAPROCT

V: SAGITTA ARZNEIMITTEL GMBH, FELDKIRCHEN-WESTERHAM, Spolková  republika Německo. D: SAGITTA ARZNEIMITTEL GMBH, FELDKIRCHen-WESTERHAM, Spolková  republika Německo. S: Bismuthi subgallas 200 mg; Hamamelidis extractum fluidum 100 mg. PP: Žlutohnědé torpédovité homogenní čípky s mulovým zakončením. Bílé neprůhledné blistry z PVC/PE fólie, příbalová informace  v českém jazyce, papírová skládačka.B: SUP 8 kód SÚKL: 70461; SUP 16 kód SÚKL: 70462.IS: Antihaemorrhoidalia.ATC: C05AX.PE: 36.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

23/ 295/98-C

SAGITTAPROCT V: SAGITTA ARZNEIMITTEL GMBH, FELDKIRCHEN-WESTERHAM, Spolková  republika Německo. D: SAGITTA ARZNEIMITTEL GMBH, FELDKIRCHEN-WESTERHAM, Spolková  republika Německo. S: Bismuthi subgallas 2 g ve 20 g nebo 5 g v 50 g; Hamamelidis extractum fluidum 1 g ve 20 g nebo 2.5 g v 50 g. PP: Homogenní žlutohnědá mast. Al tuba s plastikovým šroubovacím uzávěrem a nástavcem,  příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: UNG 20g kód SÚKL: 70427; UNG 50g kód SÚKL: 70428.IS: Antihaemorrhoidalia.ATC: C05AX.PE: 36.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

65/ 296/98-C

SLOVALGIN 30 retard V: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. D: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. S: Morphini sulfas pentahydricus 30 mg. PP: Bílé potahované tablety čočkovitého tvaru s vyraženým  identifikačním označením "30". PVC/Al blistr, papírová skládačka, příbalová informace v  jazyce českém. B: TBL 10X30mg kód SÚKL: 12919; TBL 20X30mg kód SÚKL: 12920. IS: Analgetica – anodyna. ATC: N02AA01. PE: 24. ZS: Při teplotě 15 až 25 oC, chránit před sluncem a světlem. Poznámka: Pozor: léková závislost 1.

----------------------------------------------------------------

07/ 300/98-C

SOLPADEINE V: SMITHKLINE BEECHAM, KNOCKBRACK, DUNGARVAN, WATERFORD, Irsko. D: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD, Velká  Británie. S: Paracetamolum 500 mg; Coffeinum 30 mg; Codeini dihydrogenophosphas hemihydricus 8 mg. PP: Podlouhlé bikonvexní bílé tablety s červeným potiskem  "SOLPADEINE" na jedné straně. PVC (bílý)/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: TBL 12 kód SÚKL: 44040; TBL 24 kód SÚKL: 44041; TBL 48 kód SÚKL: 46896; TBL 60 kód SÚKL: 44042.IS: Analgetica, antipyretica.ATC: N02BE51.PE: 36.ZS: Při teplotě do 25 oC.Poznámka: Pozor: léková závislost 2.

----------------------------------------------------------------

13/ 293/98-C

TBL.CHINIDINII SULFURICI 0.2 MEDICAMENTA V: MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika. D: MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika.S: Quinidini sulfas dihydricus 200 mg. PP: Bílé až téměř bílé ploché hladké tablety válcovitého tvaru. a) PE sáček v oboustranně lakované plechové krabičce. b) PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce,  papírová skládačka.B: TBL 50X0.2g kód SÚKL: 89773; TBL 1000X0.2g kód SÚKL: 70549. IS: Antiarrythmica.ATC: C01BA01.PE: 24.ZS: V suchu, při teplotě 10 až 25 oC, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

64/ 288/98-C

TIMOHEXAL 0.1% V: HEXAL AG, HOLZKIRCHEN, Spolková republika Německo. D: HEXAL AG, HOLZKIRCHEN, Spolková republika Německo. S: Timololi hydrogenomaleas 6.85 mg  (odp. Timololum 5 mg) v 5 ml.PP: Čirý bezbarvý roztok. Průhledná PE lahvička s PE kapátkem uzavřená bílým  šroubovacím PE uzávěrem s pojistným kroužkem, příbalová  informace, skládačka. B: GTT OPH 1X5ml/5mg kód SÚKL: 12729; GTT OPH 3X5ml/5mg kód SÚKL: 12732. IS: Ophthalmologica. ATC: S01ED01. PE: 48, 6 týdnů po prvním otevření.ZS: Při teplotě do 25 oC, v suchu, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

64/ 286/98-C

TIMOHEXAL 0.25% V: HEXAL AG, HOLZKIRCHEN, Spolková republika Německo. D: HEXAL AG, HOLZKIRCHEN, Spolková republika Německo. S: Timololi hydrogenomaleas 17.1 mg  (odp. Timololum 12.5 mg) v 5 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok.  Průhledná PE lahvička s PE kapátkem uzavřená bílým  šroubovacím PE uzávěrem s pojistným kroužkem, příbalová  informace, skládačka. B: GTT OPH1X5ml/12.5mg kód SÚKL: 12730; GTT OPH3X5ml/12.5mg kód SÚKL: 12733. IS: Ophthalmologica. ATC: S01ED01. PE: 48. ZS: Při teplotě do 25 oC v suchu, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

64/ 287/98-C

TIMOHEXAL 0.5% V: HEXAL AG, HOLZKIRCHEN, Spolková republika Německo. D: HEXAL AG, HOLZKIRCHEN, Spolková republika Německo. S: Timololi hydrogenomaleas 34.2 mg  (odp. Timololum 25 mg) v 5 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok. Průhledná PE lahvička s PE kapátkem uzavřená bílým  šroubovacím PE uzávěrem s pojistným kroužkem, příbalová  informace, skládačka. B: GTT OPH 1X5ml/25mg kód SÚKL: 12731; GTT OPH 3X5ml/25mg kód SÚKL: 12734. IS: Ophthalmologica. ATC: S01ED01. PE: 48. ZS: Při teplotě do 25 oC, v suchu, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

42/ 277/98-C

TROVAN I.V. V: PFIZER S.A., AMBOISE, Francie. D: PFIZER INC., NEW YORK, Spojené státy americké. S: Alatrofloxacini mesilas 314 mg ve 40 ml nebo 471.6 mg v  60 ml (odp. Alatrofloxacinum 200 mg ve 40 ml nebo 300 mg v 60 ml). PP: Čirý bezbarvý až slabě žlutý roztok. Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka,  hliníkový kryt, modrý PP chránič, příbalová informace  v jazyce českém, papírová skládačka s kartónovou vložkou.B: INF 1X40ml/200mg kód SÚKL: 46493 TROVAN I.V.; INF 1X60ml/300mg kód SÚKL: 46494 TROVAN I.V. IS: Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik). ATC: J01MA. PE: 18. ZS: Při

teplotě do 30 oC, chránit před světlem a mrazem.

----------------------------------------------------------------

 42/ 276/98-C

TROVAN 200 mg V: HEINRICH MACK NACHF., ILLERTISSEN, Spolková republika  Německo. D: PFIZER INC., NEW YORK, Spojené státy americké. S: Trovafloxacini mesilas 246 mg  (odp. Trovafloxacinum 200 mg). PP: Modré potahované tablety, oválného tvaru, na jedné straně  označené PFIZER, na druhé TVN 200. Hliníkový blistr ( s PVC fólií na vnitřní straně,  polyamidovou na straně vnější ), příbalová informace  v českém jazyce, papírová skládačka. B: TBL OBD 5X200mg kód SÚKL: 46491; TBL OBD 7X200mg kód SÚKL: 46492. IS: Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik).ATC: J01MA.PE: 24.ZS: V suchu, při teplotě do 30 oC.

----------------------------------------------------------------

 94/ 283/98-C

URTICA APS V: MAUERMANN-ARZNEIMITTEL, PÖCKING, Spolková republika Německo.

D: APS APOTHEKER H.STARKE GMBH, STARNBERG, Spolková republika  Německo.

S: Urticae radicis extractum siccum 125 mg.PP: Hladké kulaté bikonvexní filmově potahované tablety, hnědé  mramorované, matně lesklé. Blistr Al/PVC, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka.B: TBL OBD 50X125mg kód SÚKL: 12674; TBL OBD 100X125mg kód SÚKL: 12675; TBL OBD 200X125mg kód SÚKL: 12676. IS: Phytopharmaca.ATC: V12.PE: 24.ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 280/98-C

VITA-C R15 V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo.S: Acidum phosphoricum 4 D 10 ml; Cocculus indicus 5 D 10 ml; Chamaelirium luteum 5 D 10 ml; Strychnos ignatii 5 D 10 ml; Sepia officinalis 6 D 2.5 ml; Zincum metallicum 6 D 0.25 ml v 250 ml. B: SOL 1X250ml kód SÚKL: 75813. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 36. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

93/ 281/98-C

VITA-C R15 FORTE V: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. D: PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG & CO. GMBH, BENSHEIM,  Spolková republika Německo. S: Acidum phosphoricum 4 D 0.4 ml; Cocculus indicus 5 D 0.4 ml; Panax ginseng 4 D 0.1 ml; Chamaelirium luteum 5 D 0.4 ml; Strychnos ignatii 5 D 0.4 ml; Sepia officinalis 6 D 0.1 ml; Zincum metallicum 6 D 0.01 mg; Vinum liquorosum 5.2 ml v 10 ml. B: SOL 12X10ml kód SÚKL: 75814. IS: Homeopatica. ATC: V12. PE: 36. ZS: Za obyčejné teploty. P: Volně prodejné.

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

NOVĚ REGISTROVANÉ PŘÍPRAVKY A ZMĚNY V REGISTRACÍCH V OBDOBÍ:

PROSINEC 1998

 

 I. NOVĚ REGISTROVANÉ PŘÍPRAVKY

46/ 336/98-C

ACYCLOSTAD V: STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Spolková republika  Německo. D: STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Spolková republika  Německo. S: Aciclovirum 100 mg ce 2 g. PP: Bílý až téměř bílý homogenní krém. Al tuba, PE šroubovací uzávěr, příbalová informace v českém  jazyce, papírová skládačka. B: CRM 1X2g kód SÚKL: 56409. IS: Dermatologica. ATC: D06BB03. PE: 36. ZS: Při teplotě do 25 oC. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

46/ 337/98-C

ACYCLOVIR STADA V: STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Spolková republika  Německo. D: STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Spolková republika  Německo. S: Aciclovirum 250 mg v 5 g nebo 1 g ve 20 g. PP: Bílý až téměř bílý homogenní krém. Al tuba, PE šroubovací uzávěr, příbalová informace v českém  jazyce, papírová skládačka. B: CRM 1X5g kód SÚKL: 56410; CRM 1X20g kód SÚKL: 56411. IS: Dermatologica. ATC: D06BB03. PE: 36. ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

07/ 319/98-C

ACYLPYRIN + C V: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. D: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. S: Acidum acetylsalicylicum 320 mg;  Acidum ascorbicum 200 mg. PP: Téměř bílé mramorované kulaté ploché tablety se zkosenými  hranami a drsným povrchem, hygroskopické. Bílá PP tuba uzavřená bílým PE uzávěrem s vysoušedlem a  bezpečnostním páskem, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: TBL EFF 12 kód SÚKL: 53126. IS: Analgetica, antipyretica. ATC: N02BA51. PE: 24. ZS: V suchu, při teplotě 15 až 25 oC, chránit před světlem. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

75/ 313/98-C

ALBUMIN HUMAN 5% OCTAPHARMA V: OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONSGES.M.B.H, VÍDEŇ,  Rakousko. D: OCTAPHARMA AG, ZIEGELBRÜCKE, Švýcarsko. S: Seroalbuminum humanum 2.5 g v 50 ml nebo 5 g ve 100 ml nebo  12.5 g v 250 ml nebo 25 g v 500 ml. PP: Čirá viskózní nažloutlá tekutina. Lahvička z bezbarvého skla s pertlem, opatřená závěsným  páskem z umělé hmoty, hliníkový pertl , plastikový kryt,  příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka  s potiskem. B: INF 1X50ml kód SÚKL: 46930; INF 1X100ml kód SÚKL: 83141; INF 1X250ml kód SÚKL: 46931; INF 1X500ml kód SÚKL: 46932.IS: Substitutio sanguinis (a krevní deriváty).ATC: B05AA01PE: 36.ZS: Při teplotě 2 až 8 oC, chránit před světlem a mrazem.Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.

----------------------------------------------------------------

 75/ 314/98-C

ALBUMIN HUMAN 20% OCTAPHARMA V: OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONSGES.M.B.H, VÍDEŇ,  Rakousko. D: OCTAPHARMA AG, ZIEGELBRÜCKE, Švýcarsko. S: Seroalbuminum humanum 2 g v 10 ml nebo 10 g v 50 ml nebo  20 g ve 100 ml. PP: Čirá viskózní nažloutlá tekutina. Lahvička z bezbarvého skla s pertlem, opatřená závěsným  páskem z umělé hmoty, hliníkový pertl , plastikový kryt,  příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka  s potiskem. B: INF 1X10ml kód SÚKL: 46934; INF 1X50ml kód SÚKL: 46933; INF 1X100ml kód SÚKL: 83142.IS: Substitutio sanguinis (a krevní deriváty).ATC: B05AA01.PE: 36.ZS: Při teplotě 2 až 8 oC, chránit před světlem a mrazem.

Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.

----------------------------------------------------------------

83/ 324/98-C

APRICAL 10 V: DR.RENTSCHLER ARZNEIMITTEL GMBH & CO., LAUPHEIM, Spolková  republika Německo. D: DR.RENTSCHLER GMBH & CO., MEDIZIN KG, LAUPHEIM, Spolková  republika Německo. S: Nifedipinum 10 mg. PP: Žluté želatinové tobolky s vytištěným označením "APRICAL  10". Al/Polyamid/PVC blistr, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: CPS 30X10mg kód SÚKL: 87230; CPS 50X10mg kód SÚKL: 87231; CPS 100X10mg kód SÚKL: 87232.IS: Vasodilatantia.ATC: C08CA05.PE: 60.ZS: Za obyčejné teploty, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

83/ 325/98-C

APRICAL V: DR.RENTSCHLER ARZNEIMITTEL GMBH & CO., LAUPHEIM, Spolková  republika Německo. D: DR.RENTSCHLER GMBH & CO., MEDIZIN KG, LAUPHEIM, Spolková  republika Německo. S: Nifedipinum 600 mg v 30 ml nebo 1.2 g v 60 ml nebo 1.8 g v  90 ml. PP: Čirý žlutý viskózní roztok bez zápachu. Lékovka z tmavého skla potažená černou plastickou hmotou,  šroubovací uzávěr, kapátko, skládačka, příbalová informace. B: SOL 1X30ml 20mg/ml kód SÚKL: 82979; SOL 1X60ml 20mg/ml kód SÚKL: 82980; SOL 1X90ml 20mg/ml kód SÚKL: 82981.IS: Vasodilatantia.ATC: C08CA05.PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty chráněn před světlem, lékovku je nutno bezprostředně po použití vrátit do papírové skládačky.

----------------------------------------------------------------

83/ 326/98-C

APRICAL LONG V: DR.RENTSCHLER ARZNEIMITTEL GMBH & CO., LAUPHEIM, Spolková  republika Německo. D: DR.RENTSCHLER GMBH & CO. MEDIZIN KG, LAUPHEIM, Spolková  republika Německo. S: Nifedipinum 60 mg. PP: Žluté podlouhlé bikonvexní tablety. Al/PVC blistr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: TBL RET 28X60mg kód SÚKL: 87233; TBL RET 49X60mg kód SÚKL: 87234; TBL RET 98X60mg kód SÚKL: 87235.IS: Vasodilatantia.ATC: C08CA05.PE: 36.ZS: Za obyčejné teploty, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

87/ 329/98-C

CAMPRAL V: LIPHA S.A., LYON, Francie. D: LIPHA S.A., LYON, Francie. S: Acamprosatum calcicum 333 mg (odp. Acamprosatum 300 mg). PP: Bílé bikonvexní potahované tablety s vyraženým kódem 333  na jedné straně. PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce,  papírová skládačka. B: TBL OBD 60X300mg kód SÚKL: 56149; TBL OBD 84X300mg kód SÚKL: 56150; TBL OBD 200X300mg kód SÚKL: 56151.IS: Varia I.ATC: V03AA03.PE: 36.ZS: Za obyčejné teploty.

----------------------------------------------------------------

29/ 342/98-C

DICLOFENAC 50 LÉČIVA V: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. S: Diclofenacum natricum 50 mg. PP: Světle červenohnědé kulaté bikonvexní enterosolventní  potahované tablety o průměru 8 mm. Blistr (Al/PVC), příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: TBL OBD 30X50mg kód SÚKL: 44251. IS: Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica.ATC: M01AB05.PE: 36.ZS: Při teplotě 10 až 25 oC, v suchu, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

49/ 306/98-C

DISFLATYL V: SOLCO BASLE AG, BIRSFELDEN, Švýcarsko. D: SOLCO BASLE AG, BIRSFELDEN, Švýcarsko.S: Simeticonum 1.2 g v 30 ml. PP: Homogenní mléčně bílá emulze, vůně po ananasu, chuť po  ananasu s mírně nahořklou příchutí. Lékovka z hnědého skla s kapací vložkou a šroubovým uzávěrem  z polypropylenu, příbalová informace v českém jazyce,  papírová skládačka. B: GTT 1X30ml 40mg/ml kód SÚKL: 86181. IS: Digestiva, adsorbentia, acida.ATC: A02DA01.PE: 48.ZS: Za obyčejné teploty.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

36/ 349/98-C

DR.RENTSCHLER HUSTENSTILLER SAFT V: DR.RENTSCHLER GMBH & CO., LAUPHEIM, Spolková republika  Německo. D: DR.RENTSCHLER GMBH & CO., LAUPHEIM, Spolková republika  Německo.S: Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 100 mg ve  100 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok. Lékovka z hnědého skla s kapací vložkou a bílým plastikovým  uzávěrem, odměrka, příbalová informace v českém jazyce,  papírová skládačka. B: SOL 1X100ml kód SÚKL: 65360. IS: Antitussica. ATC: R05DA09. PE: 24. ZS: Za obyčejné teploty.

----------------------------------------------------------------

12/ 274/98-C

EPOMAX 2000 IU/ml V: LEK PHARMACEUTICAL & CHEMICAL COMPANY D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. D: LEK PHARMACEUTICAL & CHEMICAL COMPANY D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. S: Epoetinum omega 2000 UT v 1 ml. PP: Čirá bezbarvá tekutina. Skleněná lahvička s gumovou zátkou a pertlem, modrý  plastikový kryt, plastiková vanička, příbalová informace  v jazyce českém, papírová skládačka. B: INJ 6X1ml/2000UT kód SÚKL: 92795. IS: Antianaemica. ATC: B03XA01. PE: 24. ZS: Při teplotě 2 až 8 oC. Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.

----------------------------------------------------------------

12/ 275/98-C

EPOMAX 4000 IU/ml V: LEK PHARMACEUTICAL & CHEMICAL COMPANY D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. D: LEK PHARMACEUTICAL & CHEMICAL COMPANY D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. S: Epoetinum omega 4000 UT v 1 ml PP: Čirá bezbarvá tekutina. Skleněná lahvička s gumovou zátkou a pertlem, červený  plastikový kryt, plastiková vanička, papírová skládačka,  příbalová informace v jazyce českém. B: INJ 6X1ml/4000UT kód SÚKL: 92796. IS: Antianaemica. ATC: B03XA01. PE: 24. ZS: Při 2 oC až 8 oC. Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.

----------------------------------------------------------------

44/ 347/98-C

ETOPOSIDE-TEVA V: ABIC LTD, PHARMACEUTICAL & CHEMICAL INDUSTRIES, NETANYA,  Izrael. D: TEVA GROUP PHARMACEUTICAL & CHEMICAL INDUSTRIES, NETANYA,  Izrael. S: Etoposidum 100 mg v 5 ml nebo 200 mg v 10 ml. PP: Čirý nažloutlý slabě viskózní roztok. Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka,  hliníkový uzávěr, plastikový kryt, příbalová informace v  jazyce českém, papírová skládačka. B: INJ 1X5ml/100mg kód SÚKL: 12779;  INJ 1X10ml/200mg kód SÚKL: 12780. IS: Cytostatica. ATC: L01CB01. PE: 36. ZS: Při teplotě do 25 oC, chránit před světlem.

----------------------------------------------------------------

64/ 315/98-C

FOTIL SDU V: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko. D: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko. S: Pilocarpini hydrochloridum 5 mg;  Timololi hydrogenomaleas 1.71 mg  v 0.25 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok. 10 jednorázových odtrhávacích LDPE lahviček, ochranná fólie  z papír/PE/Al/Surlyn, příbalová informace, papírová  skládačka. B: GTT OPH 60X0.25ml kód SÚKL: 54277. IS: Ophthalmologica. ATC: S01EB51. PE: 24, po otevření ochranné fólie 1 měsíc. ZS: Při teplotě 2 až 15 oC, chraňte před přímým slunečním  světlem,  po otevření

 

ochranné fólie i za obyčejné teploty.

----------------------------------------------------------------

64/ 316/98-C

FOTIL V: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko. D: SANTEN OY, TAMPERE , Finsko. S: Pilocarpini hydrochloridum 100 mg;  Timololi hydrogenomaleas 34.2 mg  v 5 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok. Průhledná LDPE lahvička s kapátkem, modrý PE uzávěr,  příbalová informace, papírová skládačka. B: GTT OPH 1X5ml kód SÚKL: 54276. IS: Ophthalmologica. ATC: S01EB51. PE: 24, 1 měsíc po otevření přípravku. ZS: Při teplotě 2 až 15 oC, chraňte před přímým slunečním  světlem, po otevření i za obyčejné teploty.

----------------------------------------------------------------

64/ 317/98-C

FOTIL FORTE SDU V: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko. D: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko. S: Pilocarpini hydrochloridum 10 mg;  Timololi hydrogenomaleas 1.71 mg  v 0.25 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok. 10 jednorázových odtrhavacích LDPE lahviček, ochranná  fólie z papír/PE/Al/Surlyn, příbalová informace, papírová  skládačka. B: GTT OPH 60X0.25ml kód SÚKL: 54274. IS: Ophthalmologica. ATC: S01EB51. PE: 24, po otevření ochranné fólie 1 měsíc. ZS: Při teplotě 2 až 15 oC, chraňte před přímým slunečním  světlem, po otevření ochranné fólie i za obyčejné teploty.

----------------------------------------------------------------

64/ 318/98-C

FOTIL FORTE V: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko. D: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko.S: Pilocarpini hydrochloridum 200 mg;  Timololi hydrogenomaleas 34.2 mg v 5 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok. Průhledná LDPE lahvička s kapátkem, modrý PE uzávěr,  příbalová informace, papírová skládačka. B: GTT OPH 1X5ml kód SÚKL: 54275. IS: Ophthalmologica. ATC: S01EB51. PE: 24, po otevření 1 měsíc. ZS: Při teplotě 2 až 15 oC, chraňte před přímým slunečním  světlem, po otevření i za obyčejné teploty.

----------------------------------------------------------------

33/ 307/98-C

IMIGRAN 50 mg V: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, WARE, HERTFORDSHIRE, Velká  Británie. D: GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie. S: Sumatriptani succinas 70 mg (odp. Sumatriptanum 50 mg). PP: Růžové podlouhlé bikonvexní potahované tablety, z jedné  strany vyraženo "50" a z druhé strany vyraženo "IMIGRAN". Dvouvrstvý blistr (Al/PVC/Al), příbalová informace v jazyce  českém, papírová skládačka. B: TBL OBD 2X50mg kód SÚKL: 56738. IS: Antimigraenica, antiserotonica. ATC: N02CC01. PE: 24. ZS: Při teplotě do 30 oC.

----------------------------------------------------------------

59/ 312/98-C

INFANRIX Hib V: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A., RIXENSART, Belgie. D: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A., RIXENSART, Belgie. S: DTPa složka: Diphtheriae anatoxinum 30 UT; Tetani anatoxinum 40 UT; Pertussis anatoxinum 25 rg; Pertussis haemagglutinum filamentosum 25 rg; Pertussis membranae externae proteinum 8 rg; Hib lyofilizát: Polyribosylribitoli phosphas H. influenzae B 10 rg; Tetani anatoxinum qs v 0.5 ml (=1 dávka). PP: Hib lyofilizát: bílá peleta. DTPa složka: bílá opalescentní suspenze. Hib: skleněná lahvička s aluminiovým pertlem a fialovým  krytem z plastické hmoty. DTPa: skleněná lahvička s aluminiovým pertlem a zeleným  krytem z plastické hmoty nebo naplněná skleněná stříkačka,  příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: INJ 1X0.5ml kód SÚKL: 56048; INJ 1X0.5ml+STŘ. kód SÚKL: 56049.IS: Immunopraeparata. ATC: J07AJ. PE: 24. ZS: Uchovává se při 2 až 8 oC. DTPa složka nesmí zmrznout. Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.

----------------------------------------------------------------

18/ 338/98-C

INSULIN - HM NPH V: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. S: Insulinum humanum isophanum 1 KU v 10 ml. PP: Téměř bezbarvá krystalická suspenze obsahující  mikroskopicky prokazatelné krystaly tyčinkovitého tvaru. Skleněná lahvička, pryžová zátka, hliníkový uzávěr,  příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: INJ 1X10ml/1KU kód SÚKL: 40875. IS: Antidiabetica (včetně insulinu). ATC: A10AC01. PE: 24. ZS: Při teplotě 2 až 8 oC, v suchu, chránit před světlem  a mrazem.

----------------------------------------------------------------

18/ 340/98-C

INSULIN - HM R V: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. S: Insulinum humanum 1 KU v 10 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok. Skleněná lahvička, pryžová zátka, hliníkový uzávěr,  příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: INJ 1X10ml/1KU kód SÚKL: 40876. IS: Antidiabetica (včetně insulinu).ATC: A10AB01.PE: 24.ZS: Při teplotě 2 až 8 oC, v suchu, chránit před světlem  a mrazem.

----------------------------------------------------------------

18/ 339/98-C

INSULIN - HM MIX 30 V: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. S: Insulinum humanum 300 UT;  Insulinum humanum isophanum 700 UT v 10 ml. PP: Téměř bezbarvá krystalická suspenze obsahující  mikroskopicky prokazatelné krystaly tyčinkovitého tvaru. Skleněná lahvička, pryžová zátka, hliníkový uzávěr,  příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: INJ 1X10ml/1KU kód SÚKL: 40878. IS: Antidiabetica (včetně insulinu). ATC: A10AD01. PE: 24. ZS: Při teplotě 2 až 8 oC, v suchu, chránit před světlem  a mrazem.

----------------------------------------------------------------

83/ 345/98-C

ISMN 20 STADA V: STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Spolková republika  Německo. D: STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Spolková republika  Německo. S: Isosorbidi mononitras 20 mg. PP: Bílé kulaté ploché tablety s půlící rýhou na jedné straně a  vyražením C/14. PVC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: TBL 20X20mg kód SÚKL: 46986; TBL 50X20mg kód SÚKL: 07435; TBL 100X20mg kód SÚKL: 07436.IS: Vasodilatantia.ATC: C01DA14.PE: 36.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

83/ 346/98-C

ISMN 40 STADA V: STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Spolková republika  Německo. D: STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Spolková republika  Německo. S: Isosorbidi mononitras 40 mg. PP: Bílé kulaté ploché tablety s půlící rýhou na jedné straně a  vyražením C/15. PVC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: TBL 20X40mg kód SÚKL: 46987; TBL 50X40mg kód SÚKL: 07437; TBL 100X40mg kód SÚKL: 07438.IS: Vasodilatantia. ATC: C01DA14. PE: 36. ZS: Při teplotě do 20 oC.

----------------------------------------------------------------

83/ 343/98-C

ISMN 40 STADA RETARD V: STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Spolková republika  Německo. D: STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Spolková republika  Německo. S: Isosorbidi mononitras 40 mg. PP: Tvrdé želatinové tobolky, vrchní část karmínově červená,  spodní světle růžová, obsahující bílé pelety. PVC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: CPS 20X40mg kód SÚKL: 07439; CPS 50X40mg kód SÚKL: 07440; CPS 100X40mg kód SÚKL: 07441. IS: Vasodilatantia..ATC: C01DA14. PE: 48.ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

83/ 344/98-C

ISMN 60 STADA RETARD V: STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Spolková republika  Německo. D: STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Spolková republika  Německo. S: Isosorbidi mononitras 60 mg. PP: Tvrdé želatinové tobolky, vrchní část karmínově červená,  spodní béžová, obsahující bílé pelety. PVC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: CPS 20X60mg kód SÚKL: 07442;  CPS 50X60mg kód SÚKL: 07443; CPS 100X60mg kód SÚKL: 07444. IS: Vasodilatantia. ATC: C01DA14. PE: 48. ZS: Při teplotě do 25 oC.

----------------------------------------------------------------

64/ 328/98-C

JODID DRASELNÝ A SODNÝ 2% UNIMED PHARMA V: UNIMED-PHARMA S.R.O., BRATISLAVA, Slovenská republika. D: UNIMED-PHARMA S.R.O., BRATISLAVA, Slovenská republika. S: Kalii iodidum 200 mg;  Natrii iodidum 200 mg v 10 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok bez zápachu. Hnědá skleněná lahvička, gumové kapátko, bílý PE uzávěr,  příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: GTT OPH 1X10ml kód SÚKL: 56119. IS: Ophthalmologica. ATC: S01XA. PE: 12. ZS: Za obyčejné teploty.

----------------------------------------------------------------

64/ 327/98-C

JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA V: UNIMED-PHARMA S.R.O., BRATISLAVA, Slovenská republika. D: UNIMED-PHARMA S.R.O., BRATISLAVA, Slovenská republika. S: Kalii iodidum 200 mg v 10 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok bez zápachu. Hnědá skleněná lahvička, gumové kapátko, bílý PE uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: GTT OPH 1X10ml kód SÚKL: 56118. IS: Ophthalmologica. ATC: S01XA04. PE: 12. ZS: Za obyčejné teploty.

----------------------------------------------------------------

64/ 322/98-C

LECROLYN 20 mg/ml SDU V: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko. D: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko. S: Dinatrii cromoglicas 5 mg v 0.25 ml. PP: Čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok. LPDE ampulky jednodávkové, balené po 10 ve fólii, papírová  skládačka, příbalová informace v českém jazyce, papírová  skládačka. B: GTT OPH 40X0.25ml kód SÚKL: 54271; GTT OPH 100X0.25ml kód SÚKL: 54272. IS: Ophthalmologica. ATC: S01GX01. PE: 24, 1 měsíc po otevření zataveného sáčku. ZS: Za obyčejné teploty, chráněno před světlem.

----------------------------------------------------------------

64/ 323/98-C

LECROLYN V: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko. D: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko. S: Dinatrii cromoglicas 200 mg v 10 ml. PP: Čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok. LDPE lahvička s kapátkem a PE šroubovacím uzávěrem,  příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: GTT OPH 1X10ml kód SÚKL: 54273. IS: Ophthalmologica. ATC: S01GX01. PE: 24, 1 měsíc po otevření lahvičky.ZS: Za obyčejné teploty, chraněno před světlem.

----------------------------------------------------------------

64/ 320/98-C

OFTANEX V: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko. D: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko.S: Dipivefrini hydrochloridum 10 mg; Dinatrii edetas dihydricus 1.27 mg v 10 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok. Bílá polyetylénová lahvička s kapací vložkou (LPDE) s bílým  šroubovacím polyetylénovým uzávěrem (HDPE), příbalová  informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: GTT OPH 1X10ml kód SÚKL: 54270. IS: Ophthalmologica. ATC: S01EA02. PE: 18, 1 měsíc po otevření lahvičky. ZS: Při obyčejné teplotě, chraňte před světlem.

----------------------------------------------------------------

 

64/ 321/98-C

OFTANEX 1 mg/ml SDU V: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko. D: SANTEN OY, TAMPERE, Finsko. S: Dipivefrini hydrochloridum 0.25 mg;  Dinatrii edetas dihydricus 31.8 rg  v 0.25 ml. PP: Čirý bezbarvý roztok. 10 jednorázových polyetylenových ampulí (LPDE) vložených  do zataveného sáčku (papír, Al fólie), příbalová informace  v jazyce českém, papírová skládačka. B: GTT OPH 60X0.25ml kód SÚKL: 54269. IS: Ophthalmologica. ATC: S01EA02. PE: 18, 1 měsíc po otevření zataveného sáčku. ZS: Při obyčejné teplotě, chraňte před světlem.

----------------------------------------------------------------

65/ 301/98-C

ORAMORPH 10 mg V: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, INGELHEIM/RHEIN, Spolková  republika Německo,  CUSTOM PHARMACEUTICAL LTD, HOVE, EAST SUSSEX, Velká  Británie. D: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL, INGELHEIM/RHEIN,  Spolková republika Německo. S: Morphini sulfas pentahydricus 10 mg (odp. Morphinum 7.5 mg). PP: Hladké lesklé bikonvexní hnědožluté potahované tablety, na  jedné straně vyraženo 10. Blistr Al/PVC, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: TBL RET 10X10mg kód SÚKL: 43683 (D); TBL RET 30X10mg kód SÚKL: 43687 (D); TBL RET 10X10mg kód SÚKL: 59451 (GB); TBL RET 30X10mg kód SÚKL: 59452 (GB). IS: Analgetica – anodyna. ATC: N02AA01. PE: 36. ZS: V suchu, při teplotě do 25 oC. Poznámka: Pozor: léková závislost 1.

----------------------------------------------------------------

65/ 302/98-C

ORAMORPH 30 mg V: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, INGELHEIM/RHEIN, Spolková  republika Německo,  CUSTOM PHARMACEUTICAL LTD, HOVE, EAST SUSSEX, Velká  Británie. D: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL, INGELHEIM/RHEIN,  Spolková republika Německo. S: Morphini sulfas pentahydricus 30 mg  (odp. Morphinum 22.5 mg). PP: Hladké lesklé bikonvexní fialové potahované tablety, na  jedné straně vyraženo 30. Blistr Al/PVC, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: TBL RET 10X30mg kód SÚKL: 43684 (D); TBL RET 30X30mg kód SÚKL: 43688 (D); TBL RET 10X30mg kód SÚKL: 59453 (GB); TBL RET 30X30mg kód SÚKL: 59454 (GB). IS: Analgetica – anodyna. ATC: N02AA01. PE: 36. ZS: V suchu, při teplotě do 25 oC. Poznámka: Pozor: léková závislost 1.

----------------------------------------------------------------

65/ 303/98-C

ORAMORPH 60 mg V: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, INGELHEIM/RHEIN, Spolková  republika Německo,  CUSTOM PHARMACEUTICAL LTD, HOVE, EAST SUSSEX, Velká  Británie. D: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL, INGELHEIM/RHEIN,  Spolková republika Německo. S: Morphini sulfas pentahydricus 60 mg (odp.Morphinum 45 mg). PP: Hladké lesklé bikonvexní oranžové potahované tablety, na  jedné straně vyraženo 60. Blistr Al/PVC, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: TBL RET 10X60mg kód SÚKL: 43685 (D); TBL RET 30X60mg kód SÚKL: 43689 (D); TBL RET 10X60mg kód SÚKL: 59455 (GB); TBL RET 30X60mg kód SÚKL: 59456 (GB). IS: Analgetica – anodyna. ATC: N02AA01. PE: 36. ZS: V suchu, při teplotě do 25 oC. Poznámka: Pozor: léková závislost 1.

----------------------------------------------------------------

65/ 304/98-C

ORAMORPH 100 mg V: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, INGELHEIM/RHEIN, Spolková  republika Německo,  CUSTOM PHARMACEUTICAL LTD, HOVE, EAST SUSSEX, Velká  Británie. D: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL, INGELHEIM/RHEIN,  Spolková republika Německo. S: Morphini sulfas pentahydricus 100 mg (odp. Morphinum 75 mg). PP: Hladké lesklé bikonvexní šedé potahované tablety, na jedné  straně vyraženo 100. Blistr Al/PVC, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: TBL RET 10X100mg kód SÚKL: 43686 (D); TBL RET 30X100mg kód SÚKL: 43690 (D); TBL RET 10X100mg kód SÚKL: 59457 (GB); TBL RET 30X100mg kód SÚKL: 59458 (GB). IS: Analgetica – anodyna. ATC: N02AA01. PE: 36. ZS: V suchu, při teplotě do 25 oC. Poznámka: Pozor: léková závislost 1.

----------------------------------------------------------------

46/ 309/98-C

OXY 10 V: FINK GMBH, HERRENBERG, Spolková republika Německo. D: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD, Velká  Británie. S: Benzoylis peroxidum cum aqua qs (odp. Benzoylis peroxidum 3 g)  v 30 ml. PP: Bílá jemná homogenní emulze. LDPE bílá lahvička se šroubovacím uzávěrem a odklápěcím  víčkem, s potiskem, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: LOT 1X30ml/3g kód SÚKL: 56101. IS: Dermatologica. ATC: D10AE01. PE: 36. ZS: Za teploty do 25 oC. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

46/ 308/98-C

OXY 10 COVER – UP V: FINK GMBH, HERRENBERG, Spolková republika Německo. D: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD, Velká  Británie. S: Benzoylis peroxidum cum aqua qs (odp. Benzoylis peroxidum 3 g) v 30 g. PP: Žlutohnědý až hnědý homogenní krém. LDPE bílá tuba se šroubovacím uzávěrem, s potiskem,  příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: CRM 1X30g/3g kód SÚKL: 56329. IS: Dermatologica. ATC: D10AE01. PE: 24. ZS: Za teploty do 25 oC.P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

83/ 350/98-C

PENTOMER 100 mg V: MERCKLE GMBH, CHEM.-PHARM. FABRIK, BLAUBEUREN, Spolková  republika Německo. D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Spolková republika Německo. S: Pentoxifyllinum 100 mg v 5 ml. PP: Čirý téměř bezbarvý roztok bez viditelných mechanických  nečistot.  Skleněná čirá ampule OPC s modrým puntíkem a žlutým  proužkem, PVC vložka, příbalová informace v českém jazyce,  papírová skládačka. B: INJ 5X5ml kód SÚKL: 97701. IS: Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím). ATC: C04AD03. PE: 60. ZS: Za obyčejné tploty.

----------------------------------------------------------------

83/ 351/98-C

PENTOMER 300 mg V: MERCKLE GMBH, CHEM.-PHARM. FABRIK, BLAUBEUREN, Spolková  republika Německo. D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Spolková republika Německo. S: Pentoxifyllinum 300 mg v 15 ml. PP: Čirý téměř bezbarvý roztok bez mechanický nečistot. Skleněná čirá ampule OPC s modrým puntíkem, PVC vložka,  příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: INF 10X15ml kód SÚKL: 97700. IS: Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím). ATC: C04AD03. PE: 60. ZS: Za obyčejné teploty.

----------------------------------------------------------------

07/ 250/98-C

SARIDON V: LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A., GAILLARD, Francie. D: F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, BASILEJ, Švýcarsko. S: Paracetamolum 250 mg; Propyphenazonum 150 mg; Coffeinum 50 mg. PP: Bílé až téměř bílé kulaté ploché tablety, z obou stran  vyraženo Saridon mezi linkami. Blistr (PVC/Al), příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: TBL 5 kód SÚKL: 46962; TBL 10 kód SÚKL: 41778. IS: Analgetica, antipyretica. ATC: N02BE51. PE: 60. ZS: Při teplotě do 30 oC. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

30/ 330/98-C

SERZONE 100 mg V: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké. D: BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A., ANAGNI - FROSIONE, Itálie. S: Nefazodoni hydrochloridum 100 mg. PP: Bílé hexagonální ploché tablety se zkosenými hranami,  vyraženou 100 na jedné straně a půlící rýhou na obou  stranách. Bílý PVDC, PE, PVC/Al blistr, příbalová informace v jazyce  českém, papírová skládačka. B: TBL 14X100mg kód SÚKL: 43982; TBL 28X100mg kód SÚKL: 43983; TBL 56X100mg kód SÚKL: 43984; TBL 112X100mg kód SÚKL: 43985. IS: Antidepressiva. ATC: N06AX06. PE: 36. ZS: Při teplotě 15 až 30 oC.

----------------------------------------------------------------

30/ 331/98-C

SERZONE 200 mg V: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké. D: BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A., ANAGNI - FROSIONE, Itálie. S: Nefazodoni hydrochloridum 200 mg. PP: Světle žluté hexagonální ploché tablety se zkosenými  hranami, vyraženou 200 na jedné straně a půlící rýhou na  obou stranách.  Bílý PVDC, PE, PVC/Al blistr, příbalová informace v jazyce  českém, papírová skládačka. B: TBL 14X200mg kód SÚKL: 43986; TBL 28X200mg kód SÚKL: 43987; TBL 56X200mg kód SÚKL: 43988; TBL 112X200mg kód SÚKL: 43989. IS: Antidepressiva. ATC: N06AX06. PE: 36. ZS: Při teplotě 15 až 30 oC.

----------------------------------------------------------------

69/ 310/98-C

STREPSILS PLUS V: BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL, NOTTINGHAM, Velká Británie. D: BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL, NOTTINGHAM, Velká Británie. S: Amylmetacresolum 0.6 mg; Dichlorobenzenmethanolum 1.2 mg; Lidocaini hydrochloridum 10 mg (odp. Lidocainum 8.11 mg). PP: Světle modrozelené pastilky okrouhlého tvaru,  charakteristické vůně. PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce,  papírová skládačka. B: LOZ 16 kód SÚKL: 44218; LOZ 24 kód SÚKL: 44219. IS: Otorhinolaryngologica. ATC: R02AA20. PE: 36. ZS: Na suchém místě, při teplotě do 25 oC. P: Volně prodejné.

----------------------------------------------------------------

16/ 348/98-C

TAGREN V: KRKA D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko. D: KRKA D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko. S: Ticlopidini hydrochloridum 250 mg. PP: Kulaté lehce bikonvexní tablety se zkosenými hranami, téměř  bílé barvy. Al/PVC blistr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: TBL 30X250mg kód SÚKL: 66938. IS: Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.). ATC: B01AC05. PE: 36. ZS: Při teplotě do 25 oC, chránit před vlhkem.

----------------------------------------------------------------

65/ 289/98-C

TRAMADOL-K V: KRKA D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko. D: KRKA D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko. S: Tramadoli hydrochloridum 50 mg. PP: Želatinová tobolka (víčko modré, spodek tobolky bílý)  naplněná bílým práškem. Blistr Al/PVC, příbalová informace v českém jazyce, papírová  skládačka. B: CPS 20X50mg kód SÚKL: 84631. IS: Analgetica – anodyna. ATC: N02AX02. PE: 60. ZS: Při teplotě do 25 oC, chránit před vlhkem.

----------------------------------------------------------------

83/ 297/98-C

VIAGRA 25 mg V: PFIZER S.A., AMBOISE CEDEX, Francie. D: PFIZER INC., NEW YORK, Spojené státy americké. S: Sildenafili citras 35.1 mg  (odp. Sildenafilum 25 mg). PP: Modré potahované tablety tvaru kosočverce, na jedné straně  označení "Pfizer", na druhé "VGR 25". Blistr: PVC-PE-ACLAR/Al fólie - vinyl acryl, papírová  skládačka, příbalová informace v jazyce českém. B: TBL OBD 1X25mg kód SÚKL: 59064. IS: Vasodilatantia. ATC: G04BE. PE: 24. ZS: V suchu, při teplotě do 30 oC.

----------------------------------------------------------------

 

 

83/ 298/98-C

VIAGRA 50 mg V: PFIZER S.A., AMBOISE CEDEX, Francie. D: PFIZER INC., NEW YORK, Spojené státy americké. S: Sildenafili citras 70.2 mg  (odp. Sildenafilum 50 mg). PP: Modré potahované tablety tvaru kosočverce, na jedné straně  označení "Pfizer", na druhé "VGR 50". Blistr: PVC-PE-ACLAR/Al fólie-vinyl acryl, papírová  skládačka, příbalová informace v jazyce českém. B: TBL OBD 1X50mg kód SÚKL: 59065; TBL OBD 4X50mg kód SÚKL: 59066. IS: Vasodilatantia. ATC: G04BE. PE: 24. ZS: V suchu, při teplotě do 30 oC.

----------------------------------------------------------------

83/ 299/98-C

VIAGRA 100 mg V: PFIZER S.A., AMBOISE CEDEX, Francie. D: PFIZER INC., NEW YORK, Spojené státy americké. S: Sildenafili citras 140 mg  (odp. Sildenafilum 100 mg). PP: Modré potahované tablety tvaru kosočtverce, na jedné straně  označení "Pfizer", na druhé "VGR 100". Blistr: PVC-PE-ACLAR/Al fólie-vinyl acryl, papírová  skládačka, příbalová informace v jazyce českém. B: TBL OBD 1X100mg kód SÚKL: 59067; TBL OBD 4X100mg kód SÚKL: 59068. IS: Vasodilatantia. ATC: G04BE. PE: 24.ZS: V suchu, při teplotě do 30 oC.

----------------------------------------------------------------

44/ 341/98-C

VINBLASTINE-TEVA V: ABIC LTD, PHARMACEUTICAL & CHEMICAL INDUSTRIES, NETANYA,  Izrael. D: TEVA GROUP PHARMACEUTICAL & CHEMICAL INDUSTRIES, NETANYA,  Izrael. S: a) Lyofilizát: Vinblastini sulfas 10 mg;  b) Rozpouštědlo 10 ml. PP: a) Bílý nebo slabě žlutý lyofilizát. b) Rozpouštědlo: čirý bezbarvý roztok. a) Hnědá skleněná lahvička, pryžová zátka, hliníkový pertl,  plastová čepička. b) Bezbarvá skleněná lahvička, pryžová zátka, hliníkový  pertl, plastová čepička. Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: INJ SIC 1X10mg+SOLV. kód SÚKL: 12776. IS: Cytostatica. ATC: L01CA01. PE: 24. ZS: Při teplotě 2 až 8 oC.

----------------------------------------------------------------

20/ 311/98-C

ZOFRAN V: GLAXO PHARMACEUTICALS UK LTD, LIVERPOOL, Velká Británie. D: GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie. S: Ondansetroni hydrochloridum dihydricum 50 mg (odp. Ondansetronum 40 mg) v 50 ml. PP: Čirá bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina charakteristického  aroma s příchutí jahod. Lahvička z hnědého skla, bezpečnostní uzávěr (HDPE/PP)  s těsněním (EPE/Al/PET), příbalová informace, papírová  skládačka, odměrná lžíce. B: SIR 1X50ml/40mg kód SÚKL: 56050. IS: Antiemetica, antivertiginosa. ATC: A04AA01. PE: 24. ZS: Při teplotě 10 až 30 oC, neuchovávat v lednici.

-----------------------------------------------------------------


2.

Oznámení o ukončení činnosti a o zřízení národních referenčních laboratoří

 

Č.j.: HEM-344-9.3.99/9636

Ref.: MUDr. Hammerová

 

            Ministerstvo zdravotnictví schválilo

 

1.       ukončení činností

a)       Národní referenční laboratoře pro měření a posuzování hluku na pracovištích,

b)       Národní referenční laboratoře pro lékařské posuzování speciálních prostředků individuální ochrany dýchací zóny a tělního povrchu člověka a

c)       Národní referenční laboratoře pro měření radonu a jeho dceřinných produktů

v Ústavu pro expertízy a řešení mimořádných situací v Příbrami – Kamenné,

 

1.       zřízení

a)       Národní referenční laboratoře pro měření a posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací. Vedením byl pověřen Ing. Zdeněk Jandák,CSc., a

b)       Národní referenční laboratoře pro měření hluku v komunálním prostředí. Vedením byl pověřen Ing. Jan Stěnička,CSc.

ve Státním zdravotním ústavu v Praze.

 

MUDr. Jiří Vytlačil,v.r.

hlavní hygienik ČR

 

3.

nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů Ministerstvo zdravotnictví doplňuje zveřejněný nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná humánní léčiva (uvedené ustanovení zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví uveřejňovat v seznamu pouze osoby, kterým příslušný okresní úřad nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost výslovně udělil souhlas ke zneškodňování nepoužitelných léčiv).  Od zveřejnění osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva  (535 odpad farmaceutických výrobků - Věstník MZ č. 9/1998, 10/1998, 11/1998, 1/1999 a 3/1999) se nový seznam rozšiřuje o následující další osoby:

 

 

51.

 

Provozovatel

:

Nemocnice Pardubice

 

 

Ulice

:

Kyjevská 44

 

 

 

Obec

:

Pardubice

 

 

 

PSČ

:

532 03

 

 

Název tech. zařízení :

Spalovna HOVAL GG 14 – zneškodňování nepoužitelných léčiv (kód 18 01 05) tel. 040/601 1724, 040/601 1111

 

 

52.

 

Provozovatel

:

Nemocnice České Budějovice

 

 

Ulice

:

B. Němcové 54

 

 

 

Obec

:

České Budějovice

 

 

 

PSČ

:

370 87

 

 

Název tech. zařízení :

Spalovna  – zneškodňování nepoužitelných léčiv

4.

 

Pracovní text úplného znění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

            Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pracovní text úplného znění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který je určen k využití především pracovníkům ve zdravotnictví, a to pro jejich snazší orientaci v několikrát novelizovaném zákoně. Pracovní znění zákona je zveřejňováno na základě požadavku uplatňovaného odběrateli Věstníku MZ.

 

20

ZÁKON

ze dne l7. března l966

o péči o zdraví lidu

 

se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 2l0/l990 Sb., zákonem České národní rady č. 425/l990 Sb.,  zákonem České národní rady č. 548/l991 Sb., zákonem České národní rady č. 55O/l99l Sb., zákonem České národní rady č. 590/l992 Sb., zákonem České národní rady č. l5/l993 Sb., zákonem č. l6l/l993 Sb., zákonem č. 307/l993 Sb., zákonem č. 60/1995 Sb., zákonem č. 14/1997 Sb., zákonem č. 206/1996 Sb., zákonem č. 79/1997 Sb., zákonem č. 110/1997 Sb., zákonem č. 83/1998 Sb. a zákonem č. 167/1998 Sb.

 

 

           

preambule zrušena

 

Hlavní zásady péče o zdraví lidu

 

Článek I

zrušen

 

Článek II

 

            Péči společnosti o zdraví lidu musí odpovídat snaha každého jednotlivce žít zdravě a vyvarovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví. Zároveň má každý občan napomáhat dobrému vývoji zdraví svých spoluobčanů, a proto aktivně přispívat k vytváření zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce.

 

Článek III

 

            K hlavním předpokladům péče o zdraví lidu patří stálý rozvoj vědy a techniky a pohotové uplatňování výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Věda proto musí v předstihu zajišťovat dostatek potřebných poznatků a uplatňovat je na všech úsecích národního hospodářství, jejichž činnost má vliv na zdraví lidu.

 

Článek IV

 

            Péče o zdraví lidu se zaměřuje především preventivně k ochraně a soustavnému uplatňování a rozvíjení tělesného i duševního zdraví lidu; zvláštní pozornost je přitom věnována péči o novou generaci a ochraně zdraví pracujících.

 

Článek V

zrušen

 

 

 

 

Článek VI

 

            K provedení těchto zásad péče o zdraví lidu upravuje zákon vytváření a ochranu zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce a zabezpečování zdravotnických služeb.

 

PRVNÍ ČÁST

 

VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH PODMÍNEK A ZDRAVÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTA A PRÁCE

 

§ 1

 

            (1) Organizace jsou povinny činit všechna potřebná opatření k vytváření a ochraně zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce (dále jen “zdravé životní podmínky”) a odpovídají za plnění těchto povinností. Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů18) a právnická osoba. 

            (2) Nadřízené orgány jsou povinny soustavně vést podřízené organizace k tomu, aby své úkoly v péči o zdravé životní podmínky plnily nedílně s úkoly hospodářské a kulturní výstavby, kontrolovat, jak se v odvětvích jimi spravovaných dodržují povinnosti v ochraně a rozvoji zdraví lidu, a vyvozovat z neplnění těchto povinností hospodářské důsledky.

            (3) Za plnění povinností orgánů a organizací v péči o zdravé životní podmínky odpovídají osobně v rozsahu své funkce a náplně své činnosti vedoucí pracovníci a funkcionáři na všech stupních řízení, jakož i všechny další osoby pověřené řízením, organizací a kontrolou práce.

            (4) Vedoucí pracovníci a funkcionáři jsou povinni soustavně vytvářet předpoklady pro iniciativu občanů v péči o zdravé životní podmínky a opírat se o aktivní účast veřejnosti.

 

§ 2

 

            (1) Zdravé životní podmínky se vytvářejí a chrání zejména péčí

a)    o zdravý stav ovzduší, vody, půdy a ostatních složek životního prostředí, zejména sídlišť, rekreačních a lázeňských oblastí, obytných a jiných budov, veřejně přístupných míst a okolí závodů, jakož i zařízení osobní dopravy, tělovýchovných zařízení a zařízení poskytujících služby obyvatelstvu,

b)    o zdravou výživu obyvatelstva a o uspokojování obyvatelstva zdravotně nezávadnými předměty běžného užívání,

c)    o zdravý vývoj dětí a dorostu, především pokud jde o výchovné prostředí a způsob výchovy,

d)    o příznivé působení pracovního prostředí a práce na zdraví pracujících.

            (2) Při vytváření a ochraně zdravých životních podmínek se jako důležitý činitel uplatňuje výchova občanů ke zdravotnímu uvědomění a k získávání správných hygienických návyků.

 

§ 3

 

            Úkoly v péči o zdravé životní podmínky se musí zabezpečovat zejména při

a)    územním plánování, při projektování staveb a zařízení, při jejich výstavbě, rekonstrukcí a uvádění do provozu (užívání) a při jejich údržbě a opravách,

b)    stanovení vývojových a výzkumných úkolů a při navrhování a zavádění nových strojů a jiných pracovních prostředků i technologických a pracovních postupů,

c)    zavádění, organizování a rozšiřování výroby, obchodu a služeb a při dovozu,

d)    řízení a organizaci práce a při její kontrole,

e)    zavádění všech forem individuální i kolektivní hmotné zainteresovanosti, při jejich používání a při tvorbě technicko-hospodářských norem a mzdových předpisů,

f)     výchově a výuce, zejména při sestavování a kontrole plánů výchovy a výuky dětí a dorostu,

g)     zaměstnávání pracovníků, a to se zřetelem na jejich tělesnou, duševní a odbornou způsobilost.

 

§ 4

 

            (1)Orgány, které jsou oprávněny schvalovat opatření, k nimž je třeba závazného posudku orgánů hygienické služby, nesmějí k těmto opatřením dát svůj souhlas bez takového kladného posudku.

            (2) Závazný posudek orgánů hygienické služby je nutno si vyžádat k těmto opatřením:

a)    k návrhu územního plánu velkého územního celku, územního plánu obce a regulačního plánu,

b)    ke změně v užívání stavby,

c)    k výrobě a dovozu materiálů a předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami, pokrmy nebo nápoji, hraček, výrobků pro děti ve věku do tří let, kosmetických prostředků a materiálů a předmětů určených ke kreslení, malování, modelování a psaní pro děti ve věku do 14 let,

d)    ke kolaudaci stavby,

e)     k projektové dokumentaci staveb, s výjimkou  staveb, u nichž se nevyžaduje stavební povolení, a projektové dokumentace jednoduchých staveb,

f)     k využití vodních zdrojů k zásobování pitnou a užitkovou vodou a k využití rybníků k rekreačním účelům.

            (3) Závazný posudek orgánů hygienické služby je nutno si v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcími předpisy vyžádat i k dalším opatřením, jimiž by mohly být způsobeny zdravotní závady, které by se později nedaly odstranit vůbec nebo by se daly odstranit jen s neúměrnými náklady, zejména

a)    k vymezení ochranných pásem,

b)    k návrhům technických norem,

c)    k umístění zotavovacích a jiných podobných zařízení pro děti a dorost a škol v přírodě a k jejich uvedení do provozu,

d)    k návrhům typů ochranných pracovních prostředků,

e)    k návrhům typů a k dovozu strojů a jiných zařízení,

f)     k návrhům na zavedení nových technologických a pracovních postupů.

            (4) Jiná opatření, pokud by jimi mohly být nepříznivě ovlivněny životní podmínky, je nutno s orgány hygienické služby projednat v rozsahu stanoveném prováděcími předpisy.

 

§ 5

 

            (1) Při vytváření a ochraně zdravých životních podmínek je nutno provádět též všechna opatření proti vzniku a šíření přenosných nemocí včetně mimořádných opatření při epidemii.

            (2) Mimořádná opatření při epidemii i při nebezpečí jejího vzniku jsou:

a)    zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s věcmi a zvířaty, kterými může být šířena přenosná nemoc, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b)    zákaz nebo omezení styku některých skupin obyvatel s ostatním obyvatelstvem, zejména omezení cestování obyvatel některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi,

c)    zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů,

d)    uzavření dětských výchovných zařízení všeho druhu, jakož i ubytovacích podniků a zařízení společného stravování nebo omezení jejich provozu,

e)    zákaz používání studní, pramenů, vodních nádrží, rybníků, potoků a řek, koupališť, očistných lázní a prádelen,

f)     příkaz k hromadnému hubení škodlivých živočichů v rámci ohniskové dezinfekce,

g)    příkaz k varovnému označení objektů, v nichž došlo k onemocnění přenosnou nemocí.

 

§ 6

 

            (1) Organizace jsou povinny v zájmu zabezpečení zdravých životních podmínek zejména

a)    organizovat a kontrolovat při své činnosti dodržování hygienických zásad a opatření proti výskytu přenosných a jiných nemocí,

b)    soustavně pečovat o podmínky osobní hygieny a zdravého rozvoje duševních schopností občanů,

c)     spolupracovat se zdravotnickými orgány, zdravotnickými zařízeními a zdravotnickými pracovníky, zvláště umožnit pracovníkům, kteří jsou pověřeni prováděním hygienického dozoru, výkon tohoto dozoru a odstraňovat ve stanovených lhůtách závady zjištěné při provádění hygienického dozoru,

d)     spolupůsobit na zajištění řádného výkonu zdravotní péče, zejména při dispenzární péči, při vstupních, periodických a jiných preventivních prohlídkách a vyšetřeních a při očkování,

e)    postupovat při zařazování do práce nebo k jiné činnosti, popřípadě při převedení na určitou práci nebo na jinou činnost podle posudků příslušných lékařů a komisí.

            (2) Zvláštní povinnosti, které mají organizace a orgány při zabezpečování první pomoci a při budování a údržbě zdravotnických zařízení, jsou vymezeny v dalších ustanoveních tohoto zákona.

§ 7

 

            (1) Jestliže porušením předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek vznikly nebo by mohly být způsobeny vážné zdravotní závady, nařídí okresní úřady (úřady měst, obvodní úřady) až do zjednání nápravy zastavení stavby nebo výroby anebo zakážou užívání nebo provoz závodu, zařízení nebo jiného objektu. Bližší vymezení této působnosti stanoví předpisy k provedení tohoto zákona.

            (2) Porušují-li organizace předpisy o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, uloží jim okresní úřad (úřad města, obvodní úřad) pokutu podle zvláštních předpisů.

 

DRUHÁ ČÁST

 

 ÚČAST OBČANŮ, PROFESNÍCH ORGANIZACÍ, PROFESNÍCH A JINÝCH OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ V PÉČI O ZDRAVÍ

 

HLAVA PRVNÍ

 

Účast občanů

§ 8

 

            Občané se aktivně podílejí na zabezpečování péče o zdraví lidu zejména tím, že

a)    uplatňují při své činnosti hygienické zásady a spolupracují na opatřeních k ozdravění životních podmínek,

b)    dávají podněty ke zlepšení péče o zdraví lidu, upozorňují na hygienické závady a projednávají opatření k rozvoji zdraví lidu,

c)    zrušeno

d)    účastní se na zdravotnických akcích; své vysoké občanské uvědomění projevují též dárcovstvím krve.

§ 9

 

            (1) Občané mají právo na poskytování zdravotní péče podle ustanovení tohoto zákona, zákona o všeobecném pojištění a předpisů vydaných k jejich provedení.

            (2) Občanům s výjimkou osob ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody se umožňuje volba lékaře, klinického psychologa a zdravotnického zařízení. Možnost volby se netýká závodní preventivní péče podle § l8a.

            (3) Volbu lékaře u vojáků  v činné službě a žáků vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, upravují zvláštní předpisy.l15)            (4) V zájmu svého zdraví a zdraví spoluobčanů je každý povinen

a)    podrobit se v případech stanovených obecně závaznými předpisy zdravotnickým prohlídkám a diagnostickým zkouškám, očkování, léčení přenosných nemocí nebo jiných nemocí společensky zvlášť závažných, izolaci, karanténním opatřením, zákazu výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, asanačním, dezinfekčním a jiným opatřením na ochranu před nákazou,

b)    předložit ve stanovených případech lékařské potvrzení o bezinfekčnosti a sdělit okolnosti důležité v zájmu epidemiologického vyšetřování; osoba nemocná přenosnou nemocí je povinna označit lékaři na jeho výzvu zdroj nákazy a osoby, které mohla sama nakazit,

c)    zrušeno

d)    poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví,

e)    účastnit se zdravotnického školení a výcviku uloženého z důvodu obecného zájmu.

 

HLAVA DRUHÁ

 

Účast profesních organizací, profesních a jiných občanských sdružení

§ 10

 

            (1) Příslušné odborové orgány

a)    podílejí se na kontrole péče o zdraví,

b)    účastní se na tvorbě obecně závazných právních předpisů z oblasti zdravotnictví,

c)    účastní se výběrových řízení na obsazování vedoucích funkcí ve zdravotnictví.

            (2) Československý červený kříž vychovává občany k účasti na plnění zdravotnických úkolů a jeho složky úzce spolupracují se zdravotnickými zařízeními.

            (3) Úkoly týkající se zdraví lidu plní občanská sdružení podle zásad dohodnutých s ministerstvem zdravotnictví České republiky.

 

§ l0a

 

            (l) Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen "ministerstvo zdravotnictví") spolupracuje s profesními organizacemi a s profesními občanskými sdruženími1), a  to zejména při

a)     zabezpečení odbornosti jejich členů k výkonu povolání,

b)    tvorbě sazebníků, které souvisejí s výkony zdravotní péče, tvorbě cen léčiv a prostředků zdravotnické techniky, protetických a zdravotnických pomůcek,

c)    tvorbě obecně závazných právních předpisů z oblasti zdravotnictví,

d)    udělování oprávnění k provozování nestátních zdravotnických zařízení,

c)    výběrových řízeních na obsazování vedoucích funkcí ve zdravotnictví.

            (2) Na plnění úkolů uvedených v odstavci 1 písm. c) se podílí organizace zdravotně postižených občanů prostřednictvím vládního výboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘETÍ ČÁST

 

ZDRAVOTNICTVÍ

 

HLAVA PRVNÍ

 

Zdravotní péče

Oddíl 1

 

Poskytování zdravotní péče

§ 11

 

            (1) Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Podmínky poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních stanoví zvláštní zákony.

            (2) Zdravotní péče se poskytuje

a)    bez přímé úhrady na základě všeobecného zdravotního pojištění v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy2) nebo na základě smluvního zdravotního pojištění,

b)    bez přímé úhrady z prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky u občanů Slovenské republiky, kteří nemají na území České republiky trvalý pobyt, nejsou na území České republiky v pracovním nebo obdobném poměru ani samostatně výdělečně činní; nárok na úhradu těchto nákladů uplatní Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky u příslušného orgánu Slovenské republiky,

c)    bez přímé úhrady z prostředků státního rozpočtu České republiky, charitativních, církevních a dalších právnických a fyzických osob,

d)    za plnou nebo částečnou finanční úhradu.

            (3) Za plnou nebo částečnou finanční úhradu jsou poskytovány

a)    zdravotní péče přesahující rámec stanovený zvláštními předpisy,2)

b)    vyšetření, prohlídky a jiné výkony prováděné v osobním zájmu fyzických osob nebo v zájmu právnických osob, které nesledují léčebný účel,

c)    léčiva a prostředky zdravotnické techniky a protetické a zdravotnické pomůcky nad rámec stanovený zvláštním předpisem,2)

d)    zaopatření v zařízeních ústavní péče, v dětských domovech, kojeneckých ústavech a jeslích,

e)    hygienické služby objednané fyzickými nebo právnickými osobami,

f)     pobyt v zařízeních ústavní péče z jiných než zdravotních důvodů, nejde-li o péči, která se podle zvláštního zákona16) považuje za sociální péči, nebo o pobyt průvodce podle zvláštního předpisu.17) 

           

§ 12

 

            (1) Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení na základě spolupráce a účelné dělby práce při zachování jednoty odborné péče o zdraví člověka a osobní odpovědnosti za poskytovanou péči. V těchto zařízeních mohou vyšetřovací a léčebné výkony provádět jen oprávnění zdravotničtí pracovníci.

            (2) zrušen

 

 

Oddíl 2

Zdravotní výchova obyvatelstva

 

§ l3

 

            Zdravotnická zařízení a jejich zdravotničtí pracovníci mají rozhodující úlohu při zdravotní výchově obyvatelstva, která se provádí v těsném sepětí s ostatní výchovnou činností.

§ l4

 

            Úkoly ve zdravotní výchově obyvatelstva plní všechna zdravotnická zařízení a jejich zdravotničtí pracovníci v těsné spolupráci s rodinou, školou, hospodářskými organizacemi a občanskými sdruženími jako nedílnou součást své každodenní činnosti.

 

 

Oddíl 3

Činnost na úseku hygieny a boje proti přenosným nemocem

 

§ l5

 

            (1) Zdravotnická zařízení odborně vedou orgány a organizace i jednotlivé občany při vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, napomáhají jim při plnění jejich úkolů a kontrolují jejich soustavné a jednotné provádění.

            (2) Zdravotnická zařízení provádějí také zvláštní ochranná opatření proti přenosným nemocem.

§ l6

 

            (1) Úkoly zdravotnických zařízení uvedené v § l5 plní jejich zdravotničtí pracovníci jako nedílnou součást své každodenní činnosti v rozsahu odpovídajícím jejich pracovní náplni.

            (2) Zvláštní odborné úkoly v otázkách vytváření a ochrany zdravých životních podmínek a v boji proti přenosným nemocem plní zařízení a orgány hygienické služby (§ 34, 7l a 75).

 

Oddíl 4

Léčebně preventivní péče

 

Obsah léčebně preventivní péče

§ l7

 

            (1) Léčebně preventivní péče spočívá v péči o ochranu, navrácení a upevnění zdraví jednotlivců i kolektivů; je poskytována obyvatelstvu ve zdraví i v nemoci, v mateřství a při jiných stavech vyžadujících lékařskou pomoc.

            (2) Léčebně preventivní péče zahrnuje veškerou ambulantní i ústavní péči včetně lázeňské péče, závodní preventivní péče, přednemocniční neodkladné péče a léčebné výživy, poskytování léků s výjimkou vyhrazených léčiv prodávaných prodejci těchto léčiv,17a) léčebných a ortopedických pomůcek a jiných zdravotnických potřeb a dopravu nemocných.

 

§ l8

 

            (1) Ambulantní péči, jejíž součástí je i návštěvní služba, zajišťují praktičtí a jiní odborní lékaři v jednotlivých ordinacích a sdružených ambulantních zařízeních.

            (2) Vyžaduje-li stav nemocného péči, kterou nelze poskytnout ambulantně, poskytne se mu péče ústavní, a to zpravidla v nemocnici, popřípadě v odborném léčebném ústavu.

 

 

§ l8a

Závodní preventivní péče

 

            Závodní preventivní péče4) zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

 

 

§ l8b

Záchranná služba

 

            Záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Základní úkoly a organizační uspořádání soustavy zařízení a pracovišť záchranné služby stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

 

§ l9

Lázeňská péče

 

            (1) Lázeňská péče se poskytuje výběrově osobám, jejichž zdravotní stav ji vyžaduje. Seznam nemocí, při nichž může být poskytnuta lázeňská péče, a délku léčebné doby stanoví ministerstvo zdravotnictví po projednání s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Další podmínky a způsob poskytování lázeňské péče pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům určí ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

            (2) Lázeňskou péči povolují příslušné správy sociálního zabezpečení, popřípadě jiné orgány a organizace k tomu oprávněné, a to na základě lékařských návrhů a za součinnosti zdravotnických zařízení a orgánů. Lázeňskou péči o děti do l5 let a o osoby stižené nemocemi, jejichž seznam vydává ministerstvo zdravotnictví, povolují zdravotnické orgány a zařízení.

 

§ 20

Poskytování léků a prostředků zdravotnické techniky

 

            (1) Pokud nebyly nemocnému poskytnuty potřebné léky, léčebné a ortopedické pomůcky nebo jiné prostředky zdravotnické techniky přímo při výkonu léčebně preventivní péče, vydá mu je na lékařský předpis lékárna nebo jiné zařízení k tomu určené.

            (2) Lékopis obsahující ustanovení o druzích a vlastnostech některých prostředků zdravotnické techniky a o způsobu jejich přípravy, uskladnění, zkoušení a výdeje vydává ministerstvo zdravotnictví, které zároveň stanoví, která léčiva a zdravotnické potřeby a v jakém množství musí být v lékárnách a jiných zdravotnických zařízeních trvale v zásobě.

 

§ 21

Posudková činnost

 

            (1) Nedílnou součástí léčebně preventivní péče je lékařská posudková činnost, jejímž předním úkolem je posuzování způsobilosti k práci. Tuto činnost vykonávají zpravidla ošetřující lékaři podle zvláštních předpisů vydaných ministerstvem zdravotnictví v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

            (2) Pro jiné účely, než jsou uvedeny v odstavci 1, se vykonává posudková činnost a vydávají osvědčení v rozsahu, který stanoví ministerstvo zdravotnictví.

            (3) Posuzování způsobilosti k práci pro účely sociálního zabezpečení je upraveno zvláštními předpisy.

 

§ 22

Aktivní péče o zdraví obyvatelstva

 

            (1) Zdravotnická zařízení pečují aktivně o zdraví obyvatelstva zejména prevencí nemocí, jejich včasným rozpoznáváním a účinným léčením; používají dispenzární metody práce, kterou se zabezpečuje aktivní péče především o děti a dorost, o ženy v souvislosti s mateřstvím, o osoby, které jsou vystaveny zvlášť nepříznivým vlivům pracovního prostředí, o osoby vykonávající činnosti, při nichž je nebezpečí šíření přenosných nemocí, a postupně o další skupiny obyvatelstva stanovené ministerstvem zdravotnictví.

(2) Každý je povinen podrobit se v rámci dispenzární péče nebo obecně prováděných preventivních akcí podle směrnic ministerstva zdravotnictví na vyzvání příslušných zdravotnických zařízení preventivním prohlídkám, vyšetřením a diagnostickým zkouškám, které nejsou spojeny s nebezpečím pro zdraví.

 

 

§ 23

Poučení a souhlas nemocného

 

            (1) Lékař je povinen poučit vhodným způsobem nemocného, popřípadě členy jeho rodiny o povaze onemocnění a o potřebných výkonech tak, aby se mohli stát aktivními spolupracovníky při poskytování léčebně preventivní péče.

            (2) Vyšetřovací a léčebné výkony se provádějí se souhlasem nemocného, nebo lze-li tento souhlas předpokládat. Odmítá-li nemocný přes náležité vysvětlení potřebnou péči, vyžádá si ošetřující lékař o tom písemné prohlášení (revers).

            (3) Je-li neodkladné provedení vyšetřovacího nebo léčebného výkonu nezbytné k záchraně života nebo zdraví dítěte anebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům a odpírají-li rodiče nebo opatrovník souhlas, je ošetřující lékař oprávněn rozhodnout o provedení výkonu. Toto ustanovení se týká dětí, které nemohou vzhledem k své rozumové vyspělosti posoudit nezbytnost takového výkonu.

            (4) Bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony, a je-li to podle povahy onemocnění třeba, převzít nemocného i do ústavní péče

a)    jde-li o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení,

b)    jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí, anebo

c)    není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví.

 

§ 24

bez nadpisu

 

            Převzetí nemocného bez jeho písemného souhlasu do ústavní péče z důvodů uvedených v § 23 odst. 4 je zdravotnické zařízení povinno do 24 hodin oznámit soudu, v jehož obvodu má sídlo.5) Převzetí se soudu neoznamuje, jestliže nemocný dodatečně ve lhůtě 24 hodin projevil souhlas s ústavní péčí.

 

§ 25

Léčba prací

 

            Léčbu prací organizují a vedou zdravotnická zařízení, která mohou k tomu účelu zřizovat vlastní dílny a jiná zařízení, popřípadě používat příležitostí poskytovaných průmyslovými a zemědělskými závody nebo jinými organizacemi. Výkonem práce při léčbě prací nevzniká pracovní poměr. Příjmů přitom docílených použije zdravotnické zařízení na úhradu zvýšených nákladů, zlepšení kulturní péče o nemocné a na úhradu odměn, a to podle směrnic vydaných ministerstvem zdravotnictví v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

 

§ 26

Odběr krve a odnímání tkání a orgánů

 

            (1) Pro potřeby léčebně preventivní péče a vědeckovýzkumné práce organizují a provádějí zdravotnická zařízení odběr krve a odnímání tkání a orgánů.

            (2) Odběr krve a odnímání tkání a orgánů živým osobám mohou být provedeny jen se souhlasem dárce a nesmějí ohrožovat jeho zdravotní stav. Dárcům se zabezpečuje zvýšená péče o jejich zdraví.

 

 

Jiné výkony

§ 27

 

            Sterilizace se smí provést jen se souhlasem nebo na vlastní žádost osoby, u níž má být sterilizace provedena, a to za podmínek stanovených ministerstvem zdravotnictví.

 

§ 27a

 

            (1) Lékařské zásahy do reprodukční schopnosti jednotlivců, kastrace, stereotaktické operace a zákroky u transsexuálů se provádějí pouze na žádost osoby, u níž mají být provedeny, a po schválení odbornou komisí, kterou tvoří právník, nejméně dva lékaři se specializací v příslušném oboru a dva další lékaři nezúčastnění na provádění lékařského zásahu.

            (2) Před podáním žádosti musí být osoba náležitě informována lékařem o povaze lékařského zásahu s upozorněním na rizika a případné nepříznivé důsledky s ním spojené.

            (3) Umělé přerušení těhotenství upravuje zvláštní zákon.

 

§ 27b

 

            (1) Ověřování nových poznatků na živém člověku použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi se provádí pouze s písemným souhlasem osoby, na níž má být ověření provedeno, a na základě písemného souhlasu ministerstva zdravotnictví.6) Před udělením souhlasu musí být osoba náležitě informována o povaze, způsobu aplikace, trvání a účelu nezavedené metody, jakož i o nebezpečí s ním spojeném.

            (2) Ověřování poznatků podle odstavce l nesmí být prováděno na osobách ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, v základní vojenské službě, náhradní službě a civilní službě.

 

§ 27c

 

            Každý lékařský výkon, který není v bezprostředním zájmu osoby, na které má být proveden, lze provést pouze s předchozím písemným souhlasem takové osoby. Před udělením souhlasu musí být osoba úplně informována o povaze výkonu a jeho rizicích.

 

§ 28

 

            (1) U zemřelých osob se zpravidla provádí zdravotní pitva podle rozhodnutí prohlížejícího lékaře, vedoucího zařízení, popřípadě orgánu hygienické služby.7)

            (2) Soudní pitva se provádí za podmínek stanovených zvláštními předpisy.

 

§ 29

Léčení v cizině

Zrušen

 

§ 30

Léčebně preventivní péče o cizí státní příslušníky

 

            (1) Cizincům pobývajícím na území České republiky se poskytuje zdravotní péče

a)    bezplatně na základě mezinárodních smluv, jimiž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána,

b)    bez přímé úhrady na základě všeobecného zdravotního nebo smluvního zdravotního pojištění anebo

c)    za přímou úhradu.

            (2) Občanům České a Slovenské Federativní Republiky pobývajícím na území České a Slovenské Federativní Republiky, kteří nemají na území České republiky trvalý pobyt, se zdravotní péče poskytuje na základě všeobecného zdravotního pojištění, smluvního zdravotního pojištění nebo za úhradu.

            (3) Zdravotní péče uprchlíkům se poskytuje podle zvláštního předpisu.8)  

 

 

 

 

 

HLAVA DRUHÁ

 

Zdravotnická soustava

 

Oddíl l

Soustava zdravotnických zařízení

§ 3l

 

            (1) Úkoly zdravotnictví obstarávají zdravotnická zařízení a další zdravotnické organizace uspořádané do soustavy zdravotnických zařízení.

            (2) Soustavu zdravotnických zařízení tvoří zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob.

§ 32

 

            (1) Zdravotnické služby obstarávají zdravotnická zařízení, která se člení na

a)    zařízení hygienické služby,

b)    zařízení léčebně preventivní péče.

            (2) Další zařízení a organizace soustavy zdravotnických zařízení jsou

a)    zařízení pro výchovu a výuku a pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků,

b)    organizace pro zdravotnickou výrobu, pro zásobování léčivy a jinými prostředky zdravotnické techniky a pro jejich kontrolu,

c)     vědeckovýzkumná a vývojová pracoviště na úseku zdravotnictví.

 

§ 33

 

            Zařízení a organizace zdravotnické soustavy zřízené ministerstvem zdravotnictví, okresními úřady nebo obcemi jsou řízeny svými zřizovateli.

 

Oddíl 2

Druhy a úkoly zdravotnických zařízení

 

Zařízení hygienické služby

§ 34

 

            (1) Specializované úkony hygienické a protiepidemické provádějí hygienické stanice; zejména připravují podklady pro opatření orgánů hygienické služby a podílejí se na jejich výkonu, odborně vedou ostatní zdravotnická zařízení a jejich zdravotnické pracovníky v jejich činnosti na úseku hygieny a boje proti přenosným nemocem a pomáhají jim.

            (2) Krajské hygienické stanice jsou řízeny ministerstvem zdravotnictví; jsou právnickými osobami. Ministerstvo zdravotnictví určuje, která hygienická stanice je rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací. Okresní hygienické stanice jsou zařízení okresních úřadů.

 

Zařízení léčebně preventivní péče

 

§ 35

Zařízení ambulantní péče a nemocnice

 

            (1) Základním článkem zařízení ambulantní péče jsou ordinace praktických lékařů, popřípadě ordinace dalších odborných lékařů.

            (2) Sdružená ambulantní zařízení jsou léčebná zařízení, která jsou umístěna mimo území nemocnic, s nimiž nejsou organizačně ani personálně spojena. V jejich ordinacích se poskytuje jednotlivcům nebo skupinám osob základní a specializovaná zdravotní péče.

            (3) Nemocnice poskytují ambulantní a lůžkovou základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření.

 

 

 

 

 

§ 35a

Zařízení závodní preventivní péče

 

            Zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, zajišťují poskytnutí první pomoci zaměstnancům, spolupracují s příslušnou hygienickou službou a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví.

 

§ 36

Odborné léčebné ústavy

 

            (1) Léčebně preventivní péči osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením, poskytují odborné léčebné ústavy specializované zpravidla podle druhu nemocí. Jejich péče navazuje na péči nemocnic s poliklinikami.

            (2) Odbornými léčebnými ústavy jsou léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí, psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy a další léčebny, ozdravovny a noční sanatoria.

            (3) Lázeňskými léčebnami jsou odborné léčebné ústavy, které využívají při poskytování léčebně preventivní péče především přírodních léčivých zdrojů nebo klimatických podmínek. K vyšetřovacím a léčebným účelům ambulantní lázeňské péče a k poskytování některých dalších odborných služeb může být v lázeňském místě zřízena lázeňská poliklinika.

            (4) Ozdravovny poskytují ústavní péči osobám v rekonvalescenci nebo osobám ohroženým na zdraví.

            (5) Noční sanatoria poskytují práce schopným osobám s ohroženým nebo narušeným zdravím potřebnou péči mimo jejich pracovní dobu.

 

§ 37

Lékárny

 

            Lékárny a další zdravotnická zařízení k tomu určená vydávají také prostředky zdravotnické techniky; některá z nich též zhotovují a opravují určité druhy prostředků zdravotnické techniky.

§ 38

Zvláštní dětská zařízení

 

            K zařízením léčebně preventivní péče se přiřazují kojenecké ústavy, dětské domovy a jesle, pečující o všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let.

 

Oddíl 3

Zřizování a provoz zdravotnických zařízení

§ 39

 

            (1) Zdravotnická zařízení zřizují ministerstvo zdravotnictví, okresní úřady, obce, fyzické a právnické osoby. Podmínky pro vznik, změnu, zánik a kontrolní činnost zdravotnického zařízení stanoví zákon.

            (2) Zdravotnická zařízení zřizovaná ministerstvem zdravotnictví, okresními úřady a obcemi jsou povinna poskytovat zdravotní péči ve spádových územích stanovených vyhláškou ministerstva zdravotnictví.9)

 

 

 

 

 

§ 40

 

            Organizace jsou povinny zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči.4) Bližší podmínky poskytování zdravotní preventivní péče stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

§ 4l

 

            Zařízení pro první pomoc, lůžkové ošetřovny a jiná pomocná zařízení, která doplňují péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních, zřizují a provozují zpravidla ze svých prostředků podniky a jiné organizace. Jsou povinny přitom postupovat podle směrnic, které vydávají příslušné ústřední orgány v dohodě s ministerstvem zdravotnictví.

 

§ 42

 

            (1) Zdravotnická zařízení se zřizují, spravují, provozují a ruší podle jednotných celostátních zásad stanovených ministerstvem zdravotnictví pro uspořádání a rozvoj sítě zdravotnických zařízení, pro organizaci a provoz těchto zařízení, pro jejich typy a označení, funkční náplň, členění, normativy a standardy jejich vybavení (§ 70).

            (2) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno zakázat zřízení, stavbu nebo provoz zdravotnického zařízení, jež by bylo v rozporu s těmito zásadami.

 

 

HLAVA TŘETÍ

 

Přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje

 

§ 43

Přírodní léčebné lázně

 

            (1) Přírodní léčebné lázně využívají pro účely lázeňské péče především přírodních léčivých zdrojů, popřípadě klimatických podmínek.

            (2) Přírodním léčebným lázním se poskytuje zvláštní ochrana a vytvářejí se příznivé podmínky pro jejich rozvoj.

§ 44

Lázeňské místo

 

            (1) Území, kde jsou nebo mají být zřízeny přírodní léčebné lázně, prohlásí vláda na návrh ministerstva zdravotnictví za lázeňské místo.

            (2) Obce v lázeňských místech jsou povinny dodržovat opatření na ochranu přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů v souladu se statuty lázeňských míst a v souladu s ochrannými pásmy jejich léčivých zdrojů.

 

Lázeňské statuty a opatření k ochraně lázní

§ 45

 

            (1) Pro lázeňská místa se vydávají lázeňské statuty. V lázeňském statutu se blíže vymezí rozsah lázeňského území a stanoví se v něm i potřebná ochranná opatření v lázeňském místě a podmínky zajišťující řádné provádění lázeňské péče; zejména se v něm určí opatření souvisící s výstavbou a rozvojem lázeňského místa a stanoví, která činnost a jakým způsobem se v lázeňském místě omezuje, popřípadě zakazuje, a jaká zařízení se v něm nesmějí zřizovat.

            (2) Je-li toho k ochraně přírodních léčebných lázní třeba, stanoví se i mimo lázeňské místo další ochranná opatření k zamezení činnosti škodlivé přírodním léčebným lázním; ochranným opatřením je také stanovení ochranných pásem kolem lázeňského místa, v nichž se omezí nebo zakáže taková škodlivá činnost.

 

§ 46

 

            (1) Pro významná lázeňská místa a pro lázeňská místa, při jejichž ochraně by byly dotčeny důležité hospodářské zájmy, vydá lázeňské statuty a stanoví ochranná pásma a jiná ochranná opatření vláda na návrh ministra zdravotnictví. Pro ostatní lázeňská místa vydává lázeňské statuty, stanoví ochranná pásma a jiná ochranná opatření  ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

            (2) Aby se zabránilo škodám, které by mohly přírodním léčebným lázním vzniknout před vydáním lázeňského statutu a stanovením ochranných pásem nebo jiných ochranných opatření, může Český inspektorát lázní a zřídel stanovit nezbytná opatření prozatímní.

 

 

Přírodní léčivé zdroje a opatření k jejich ochraně

§ 47

 

            Za přírodní léčivé zdroje lze prohlásit zdroje přirozeně se vyskytujících vod, plynů a emanací, jakož i ložiska přirozeně se vyskytujících rašelin, slatin, bahen a jiných zemin, pokud příznivě působí na lidské zdraví, takže jich je možno používat k léčebným účelům. Přírodní zdroj prohlašuje za léčivý ministerstvo zdravotnictví, které též rozhoduje o jeho využití. Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod stolních jsou ve vlastnictví státu.

§ 48

 

            (1) K ochraně přírodních léčivých zdrojů se stanoví ochranná pásma, v nichž se zakáže nebo omezí hospodářská nebo jiná činnost, která může nepříznivě ovlivnit přírodní léčivý zdroj.

            (2) Je-li toho třeba, stanoví se k ochraně přírodních léčivých zdrojů jednotlivá ochranná opatření i mimo ochranná pásma.

            (3) Pro stanovení ochranných pásem, jiných ochranných opatření a nezbytných prozatímních opatření na ochranu přírodních léčivých zdrojů platí obdobně ustanovení § 45 a 46. Český inspektorát lázní a zřídel může stanovit nezbytná prozatímní ochranná opatření také v mezidobí, než bude přírodní zdroj prohlášen za léčivý.

 

§ 49

Minerální vody stolní

 

            Ustanovení § 47 a 48 o přírodních léčivých zdrojích platí přiměřeně i o zdrojích přirozeně se vyskytujících minerálních vod stolních.

 

§ 50

Povinnosti orgánů a organizací

 

            (1) Před schválením územních plánů, vydáním územních rozhodnutí a stavebních povolení staveb dotýkajících se lázeňského místa nebo ochranného pásma (§ 45 a 48) musí si příslušné orgány a organizace vyžádat závazný posudek Českého inspektorátu lázní a zřídel; nebyl-li tento posudek vyžádán nebo nebyly-li splněny podmínky v posudku stanovené, nesmí příslušné orgány uvedené plány a stavby schválit.

            (2) V zájmu ochrany přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů jsou orgány a organizace povinny

a)    umožnit pověřeným pracovníkům Českého inspektorátu lázní a zřídel vstup na nemovitosti a do objektů a zařízení k provádění potřebného průzkumu nebo dozoru a odběr potřebného množství vzorků pro konaná šetření,

b)    předkládat těmto pracovníkům doklady a sdělovat jim údaje potřebné pro výkon dozoru,

c)    odstraňovat zjištěné závady.

            (3) Provádění hydrogeologických a geofyzikálních prací na ochranu, získávání a využívání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod stolních povoluje Český inspektorát lázní a zřídel.

§ 5l

 

            Lázeňská území a ochranná pásma se na návrh Českého inspektorátu lázní a zřídel vyznačují v evidenci vedené orgány Českého úřadu geodetického a kartografického.

 

 

 

HLAVA ČTVRTÁ

 

Pracovníci ve zdravotnictví

 

Oddíl l

Způsobilost a poslání

 

§ 52

Úkoly pracovníků ve zdravotnictví

 

            Úkoly zdravotnictví plní podle zásad účelné dělby práce zdravotničtí pracovníci a ostatní pracovníci ve zdravotnictví.

 

Podmínky pro výkon zdravotnických povolání

§ 53

 

            (1) Zdravotnickými pracovníky jsou osoby, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Tuto způsobilost získávají

a)    lékaři na lékařské fakultě, kliničtí psychologové a kliničtí logopedové a farmaceuti na farmaceutické fakultě,

b)    ostatní zdravotničtí pracovníci na zdravotnické škole nebo odborným školením.

Zdravotnickými pracovníky jsou též dentisté, kteří získali způsobilost k výkonu svého povolání před účinností tohoto zákona.

            (2) Způsobilost zdravotnických pracovníků k výkonu povolání, kterou získali podle dosavadních předpisů, zůstává nedotčena.

            (3) Ministerstvo zdravotnictví na základě vyjádření profesních organizací3) může povolit výkon zdravotnického povolání cizinci nebo tomu, kdo nabyl odborné způsobilosti v cizině, je-li podle svého vzdělání a praktických zkušeností způsobilý k tomuto povolání; povolení může být vázáno na úspěšný výkon zkoušky.

            (4) Lékaři a stomatologové pro výkon povolání v preventivní a léčebné péči a absolventi vysokoškolského studia v oboru farmacie pro výkon povolání v lékárenském zařízení na území České republiky musí splňovat také požadavky stanovené zvláštním předpisem.10) 

 

§ 54

 

            (1) Obory zdravotnických pracovníků v jednotlivých kategoriích, jejich pracovní náplň a bližší podmínky pro výkon zdravotnického povolání určuje ministerstvo zdravotnictví po projednání s profesními organizacemi3) a s příslušnými profesními sdruženími. Ministerstvo zdravotnictví také stanoví kvalifikační předpoklady pro výkon funkcí ve zdravotnictví.

            (2) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou vedoucí funkce, které se ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí obsazují na základě výběrového řízení, podmínky jeho vyhlášení a průběh.

 

§ 55

Povinnosti pracovníků ve zdravotnictví

 

            (1) Zdravotničtí pracovníci jsou povinni vykonávat zdravotnické povolání svědomitě, poctivě, s hluboce lidským vztahem k občanům a s vědomím odpovědnosti ke společnosti.

            (2) Každý zdravotnický pracovník je povinen zejména

a)    vykonávat své povolání v rozsahu a způsobem, pro něž zásady určuje ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s profesními organizacemi,3)

 b)   převzít a řádně plnit i mimořádné zdravotnické úkoly uložené mu dočasně v důležitém obecném zájmu,

c)    poskytovat neprodleně první pomoc každému, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná obvyklým způsobem, a zajistit mu podle potřeby další odbornou péči,

d)    zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl v souvislosti s výkonem svého povolání, s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem ošetřované osoby nebo kdy byl této povinnosti zproštěn nadřízeným orgánem v důležitém státním zájmu; povinnost oznamovat určité skutečnosti, uložená zdravotnickým pracovníkům zvláštními předpisy, není tím dotčena.

            (3) Povinnosti uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se vztahují i na zdravotnické pracovníky, kteří nevykonávají zdravotnické povolání.

            (4) Ostatní pracovníci ve zdravotnictví jsou povinni kromě dalšího vzdělávání ve svém oboru osvojit si i zdravotnické znalosti v rozsahu potřebném pro výkon své práce.

 

§ 56

Péče okresních úřadů a obcí o zdravotnické pracovníky

 

            Okresní úřady a obce mají usnadňovat zdravotnickým pracovníkům plnění jejich odpovědného poslání tím, že pro ně vytvářejí příznivé životní podmínky v místech výkonu jejich povolání; zejména jsou povinny pečovat o zajištění jejich vhodného ubytování.

 

Oddíl 2

 

Výchova, výuka a další vzdělávání

§ 57

 

            (1) Odborné a pedagogické řízení, kontrola výchovy a vzdělávání na lékařských a farmaceutických fakultách přísluší ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, které přitom v otázkách výchovy a výuky těsně spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví.

            (2) Ministerstvo zdravotnictví provádí odborné a pedagogické řízení zdravotnických škol a domovů mládeže zdravotnických škol a určuje jejich síť; u soukromých a církevních škol tak činí v dohodě s jejich zřizovateli. Inspekci na zdravotnických školách a v domovech mládeže zdravotnických škol provádí ministerstvo zdravotnictví svými školními inspektory.

 

§ 58

 

            (1) Péče o další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je důležitým úkolem všech vedoucích pracovníků ve zdravotnických zařízeních a orgánech.

            (2) Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví řídí ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ve spolupráci s profesními organizacemi3) a dalšími profesními sdruženími. Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví upraví zvláštní zákon.

§ 59

 

            Pro zabezpečení dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků může ministerstvo zdravotnictví zřizovat instituty, jejichž posláním je pedagogická, metodická a vědeckovýzkumná činnost a které podléhají akreditaci. Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví dále zajišťují zdravotnická zařízení akreditovaná k této činnosti.

 

§ 60

 

            Výukovými základnami lékařských a farmaceutických fakult a ústavů pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků jsou vysoce kvalifikovaná pracoviště zdravotnických zařízení. Ministerstvo zdravotnictví určuje tato pracoviště, napomáhá jejich rozvoji a ustanovuje a odvolává jejich vedoucí pracovníky; taková pracoviště se označují jako kliniky. Jde-li o pracoviště sloužící výuce na lékařských a farmaceutických fakultách, postupuje ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

 

HLAVA   PÁTÁ

 

Materiální zabezpečení zdravotnických služeb

 

§ 6l

Zrušen

 

 

§ 62

 

            (1) Vyrábět, dovážet, distribuovat a používat při poskytování zdravotní péče lze jen ty druhy  prostředků zdravotnické techniky, které byly schváleny ministerstvem zdravotnictví, popřípadě orgánem jím pověřeným. Podmínky schvalování stanoví zvláštní zákon.

            (2) Léčiva a prostředky zdravotnické techniky smějí být vyráběny, uchovávány a dopravovány za podmínek stanovených v lékopisu, technických normách a zvláštních předpisech.11)

            (3) Ministerstvo zdravotnictví, popřípadě orgán jím pověřený uděluje povolení

a)    u prostředků zdravotnické techniky s výjimkou přístrojové zdravotnické techniky k jejich výrobě, dovozu, distribuci nebo k použití při poskytování zdravotní péče,

b)    u přístrojové zdravotnické techniky pouze k jejímu použití při poskytování zdravotní péče. Uživatel přístrojové zdravotnické techniky je povinen pravidelně kontrolovat, zda jím používaná přístrojová zdravotnická technika splňuje podmínky, za nichž bylo povolení uděleno.

            (4) Nejsou-li dodržovány podmínky, za nichž bylo povolení k činnostem uvedeným v odstavci 3 uděleno, je ministerstvo zdravotnictví, popřípadě orgán jím pověřený oprávněno povolení odejmout a činnost dočasně zastavit.

 

§ 63

 

            (1) Výrobci, odběratelé výrobků z dovozu, zásobovací organizace a lékárny jsou povinni zajistit soustavnou kontrolu jakosti označení, složení, dávkování a úpravy prostředků zdravotnické techniky podle předpisů vydaných k provedení tohoto zákona, popřípadě podle zvláštních předpisů.

            (2) Vrcholnou odbornou kontrolu některých prostředků zdravotnické techniky provádějí státní ústavy pro kontrolu léčiv, popřípadě jiné orgány pověřené k tomu ministerstvem zdravotnictví.

 

ČTVRTÁ ČÁST

 

ÚKOLY VĚDY A VÝZKUMU V PÉČI O ZDRAVÍ LIDU

 

§ 64

 

            Orgány ustavené k podpoře a koordinaci rozvoje vědy a technologií i pracovníci všech oborů vědeckovýzkumné činnosti jsou povinni plnit své úkoly v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy a přispívat ke zvyšování úrovně péče o zdraví. Tyto orgány jsou rovněž povinny dbát, aby se jejich činnost soustřeďovala především na řešení naléhavých problémů vyplývajících z rozboru zdravotního stavu obyvatelstva se zaměřením na prevenci a léčení společensky nejzávažnějších nemocí, na získávání poznatků o vlivu prostředí na organismus člověka, na rozvíjení tělesných a duševních schopností člověka a na prodlužování aktivního věku.

 

 

 

 

§ 65

 

            Orgány ustavené k podpoře a koordinaci rozvoje vědy a technologií zajišťují účelné přidělování finančních prostředků z hlediska jejich přínosu pro zdravotnictví a sledují využívání vynaložených finančních prostředků.

 

§ 66

Zrušen

 

§ 67

Zrušen

 

 

PÁTÁ ČÁST

 

ŘÍZENÍ PÉČE O ZDRAVÍ LIDU A ROZHODOVÁNÍ PŘI VÝKONU ZDRAVOTNÍ PÉČE

 

HLAVA PRVNÍ

Řízení péče o zdraví lidu

 

§ 68

Ústřední orgány

 

            (1) Ministerstva a ostatní ústřední orgány jsou povinny uskutečňovat v oboru své působnosti opatření k upevnění a rozvíjení zdraví lidu podle první části tohoto zákona jako nedílnou součást řízení hospodářství a kultury.

            (2) Ústřední orgány zejména

a)    stanoví jmenovité úkoly v péči o zdraví lidu, rozhodují o opatřeních v péči o zdraví lidu, která vyžadují úpravu rozpočtu přesahující možnosti organizací jimi řízených, pravidelně projednávají zabezpečování této péče a vedou podřízené organizace k tomu, aby iniciativně činily opatření k vytváření a ochraně zdravých životních podmínek,

b)    kontrolují, jak organizace plní své povinnosti při vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, a volají je k odpovědnosti pro neplnění úkolů v péči o zdraví lidu.

 

Ministerstvo zdravotnictví

§ 69

 

            Ministerstvo zdravotnictví řeší v souladu s výsledky vědeckého poznání a s potřebami společnosti zásadní otázky zdravotnické politiky, stanoví koncepci a vytyčuje hlavní směry rozvoje zdravotnictví a dbá o jejich zabezpečování. Pečuje o rozvoj lékařské vědy a o výzkumnou činnost v oboru zdravotnictví; zabezpečuje pohotové převádění výsledků vědy do praxe tak, aby zdravotní péče byla poskytována na nejvyšší dosažitelné úrovni.

 

§ 70

 

            (1) K zabezpečení jednotného odborného vedení péče o zdraví lidu i zdravotnictví a k řešení otázek vyžadujících jednotné celostátní úpravy ministerstvo zdravotnictví zejména

a)    odborně řídí zdravotní výchovu obyvatelstva,

b)    odborně usměrňuje péči o zdraví lidu, zejména o vytváření zdravých životních podmínek ve všech odvětvích, a za tím účelem stanoví závazné zdravotnické požadavky, které mají ostatní ústřední orgány zabezpečovat při své řídící činnosti,

c)    jednotně řídí zdravotnictví a za tím účelem vydává obecně závazné právní předpisy pro organizaci a výkon zdravotní péče a vykonává dozor nad úrovní této péče, přitom zajišťuje, aby vedoucí pracovníci se opírali o soustavné sledování a rozbor vývoje zdravotního stavu obyvatelstva i údajů a ukazatelů o zdravotní péči,

d)    řídí výchovu a výuku středních a nižších zdravotnických pracovníků, spolupracuje v otázkách výchovy a výuky lékařů a farmaceutů a řízení dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, s profesními organizacemi 3) a dalšími profesními sdruženími,

e)    vydává stanoviska k rozvoji územních celků, zadáním a projektům staveb rozhodujících investičních celků financovaných státním rozpočtem a staveb, u nichž si vydání stanoviska vyhradí, vydává stavebně technické směrnice pro posuzování zdravotnických zařízení,

f)     zabezpečuje jednotné řízení přípravy zdravotnictví k obraně státu,

g)    pečuje o zdravotnickou spolupráci s jinými státy.

            (2) Ministerstvu zdravotnictví přísluší vrcholný odborný dozor nad zdravotní péčí v jiných odvětvích a jejich odborné vedení.

            (3) Ministerstvu zdravotnictví pomáhají při plnění jeho úkolů vědeckovýzkumná a vývojová pracoviště, ústavy pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků a odborné poradní sbory.

 

§ 7l

 

            (1) K odbornému usměrňování péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek je ustanoven v ministerstvu zdravotnictví jako orgán hygienické služby hlavní hygienik České republiky, kterého na návrh ministra zdravotnictví jmenuje a odvolává vláda. Ministr zdravotnictví může jmenovat zástupce hlavního hygienika České republiky.

            (2) Hlavnímu hygienikovi České republiky náleží

a)     spolupracovat s ústředními orgány i s občanskými sdruženími12) na zajišťování jejich úkolů při vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, vyžadovat na nich, aby v rámci své působnosti prováděly účinná opatření ke zvyšování hygienické úrovně odvětví, a dozírat, jak plní tyto své úkoly,

b)    podávat závazné posudky podle § 4,

c)    vykonávat nebo zajišťovat dozor v závodech a zařízeních, u nichž je to třeba s ohledem na jejich význam nebo způsob provozu, a dávat závazné pokyny k odstranění zjištěných závad v takových závodech,

d)    řídit, popřípadě provádět opatření proti vzniku a šíření přenosných nemocí a nemocí z povolání, která mají být prováděna celostátně nebo na území několika krajů, a stanovit mimořádná opatření při epidemii,

e)    řídit a pokud je to třeba i provádět opatření ke zdravotnické ochraně státních hranic.

            (3) Hlavní hygienik České republiky řídí v zásadních otázkách činnost nižších orgánů hygienické služby, kontroluje je, pomáhá jim při zajišťování odborné úrovně práce a dává jim příkazy a pokyny ve věcech celostátního dosahu.

 

§ 72

 

            (1) K zajištění celostátního dozoru na opatření k ochraně přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů a na jejich využití je zřízen v ministerstvu zdravotnictví Český inspektorát lázní a zřídel. Českému inspektorátu lázní a zřídel náleží zejména

a)    sledovat hydrologické, klimatické, geologické a vegetační poměry z hlediska potřeb rozvoje lázeňství a připravovat opatření potřebná k ochraně přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů,

b)    vykonávat dozor na dodržování lázeňských statutů a opatření k ochraně přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů,

c)    provádět šetření a podávat návrhy nebo závazné posudky při prohlašování míst za lázeňská, při prohlašování přírodních zdrojů za léčivé, při vypracování lázeňských statutů, při určování ochranných pásem a jiných ochranných opatření, před schválením územních plánů, vydáním územních rozhodnutí a schválením projektů týkajících se lázeňského místa nebo ochranného pásma,

d)    připravovat vymezení ochranných pásem a stanovit nezbytná prozatímní opatření.

            (2) Pracovníci Českého inspektorátu lázní a zřídel postupují při plnění svých úkolů v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy v úzké součinnosti s jejími orgány.

 

 

 

 

§ 73

Zrušen

 

Orgány státní zdravotní správy

 

Pravomoc orgánů státní zdravotní správy a jejich pracovníků

§ 74

 

            (1) Pracovníci orgánů státní zdravotní správy jsou oprávněni za účelem zjišťování podkladů potřebných k zabezpečení výkonu státní správy na úseku zdravotnictví a při tvorbě státní zdravotní politiky v nezbytném rozsahu

a)    vstupovat do zdravotnických zařízení s vědomím vedoucího zdravotnického zařízení,

b)    vyžadovat od odborných pracovníků ve zdravotnictví potřebná sdělení, vyjádření a vysvětlení.

            (2) Nahlížet do dokumentace o zdravotním stavu nemocného včetně pořizování výpisů nebo stejnopisů smějí vybraní pracovníci orgánů státní zdravotní správy. Jejich výčet a další podmínky pro nakládání se získanými informacemi stanoví zvláštní předpis.

 

§ 75

 

            (1) K odbornému usměrňování péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek působí jako orgány hygienické služby

a)    v okresech okresní hygienici, které jako svůj orgán ustanovuje do funkce a z funkce odvolává okresní úřad,

b)    v krajích krajští hygienici (na území hlavního města Prahy hygienik hlavního města Prahy), které jako orgán státní správy zřizuje a ruší ministerstvo zdravotnictví České republiky.

            (2) Krajského hygienika jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví České republiky.

            (3) Krajského hygienika přímo řídí hlavní hygienik České republiky.

            (4) Okresnímu hygienikovi náleží

a)     spolupracovat s ostatními orgány a složkami okresního úřadu a se složkami hospodářských a kulturních organizací na jejich úkolech při vytváření a ochraně zdravých životních podmínek a dozírat, jak jednotlivá odvětví a organizace plní v rámci své působnosti tyto úkoly,

b)    podávat závazné posudky podle § 4,

c)    řídit, provádět a zajišťovat hygienický dozor a dávat závazné pokyny k odstranění zjištěných závad, včetně zákazu určité činnosti a příkazu ke zničení zdravotně závadných výrobků nebo k jejich použití pro jiné účely,

d)    řídit a pokud je to třeba i provádět a zjišťovat opatření proti vzniku a šíření přenosných nemocí a nemocí z povolání a stanovit mimořádná opatření při epidemii, včetně opatření při oběhu potravin,

e)    řídit a pokud je to třeba i provádět a zajišťovat opatření ke zdravotnické ochraně státních hranic.

            (5) Krajský hygienik plní úkoly uvedené v odstavci 4 ve věcech přesahujících okresní význam nebo v případech, jejichž posouzení není možno zajistit v okresu. Úkoly uvedené v odstavci 4 může krajský hygienik (na území hlavního města Prahy hygienik hlavního města Prahy) plnit i pro spádová území dalších hygienických stanic sídlících ve městě, kde má krajská hygienická stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy) sídlo, dohodnou-li se na tom zřizovatelé hygienických stanic působících na území tohoto města; v takovém případě se tyto hygienické stanice sloučí.

            (6) Krajský hygienik řídí a kontroluje činnost okresních hygieniků, pomáhá jim při zajišťování odborné úrovně práce a dává jim příkazy a pokyny ve věcech krajského dosahu.

            (7) Krajský hygienik je nadřízeným orgánem okresního úřadu ve věcech, ve kterých vykonává státní správu okresní hygienik.

            (8) Krajský hygienik je odvolacím orgánem ve vztahu k rozhodnutím okresních úřadů o uložení pokuty za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek9) vydaným na základě podnětů okresních hygieniků.

 

§ 76

Zvláštní oprávnění orgánů a pracovníků

 

            (1) Orgány hygienické služby a pracovníci Českého inspektorátu lázní a zřídel jsou oprávněni při plnění svých úkolů vstupovat do všech závodů, zařízení a objektů, odebírat v potřebném množství a rozsahu vzorky pro vyšetřování a požadovat potřebné doklady a údaje.

            (2) Ustanovení odstavce l se vztahuje i na odborné pracovníky pověřené hlavním hygienikem České republiky výkonem oprávnění uvedených v § 7l odst. 2 písm. d) až f), na odborné pracovníky okresních hygienických stanic pověřené na návrh okresního hygienika okresními úřady a na odborné pracovníky krajských hygienických stanic, pověřené krajskými hygieniky výkonem oprávnění uvedených v § 75 odst. 4 písm. c) až e) a na obvodní lékaře, popřípadě i další lékaře, pokud plní úkoly uvedené v § l6 odst. 2.

 

HLAVA DRUHÁ

 

Rozhodování při výkonu zdravotní péče

§ 77

 

            (1) Lékaři nebo odborné komise zdravotnických zařízení ustavené podle zvláštních předpisů rozhodují v mezích zákona při výkonu zdravotní péče na základě posouzení zdravotního stavu o právech a povinnostech občanů týkajících se jejich zdraví.

            (2) Má-li občan za to, že rozhodnutí nebo opatření podle odstavce l učiněné při výkonu zdravotní péče je nesprávné, může podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení, který o něm rozhodne. Návrh na přezkoumání může podat též okresní správa sociálního zabezpečení. Nevyhoví-li vedoucí zdravotnického zařízení návrhu, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.

            (3) O odvolání proti rozhodnutí nebo opatření vedoucího zdravotnického zařízení řízeného ministerstvem zdravotnictví rozhoduje toto ministerstvo, v ostatních případech okresní úřad (obvodní úřad, úřad města), v jehož obvodu se zdravotnické zařízení nachází.

            (4) Návrh na přezkoumání podle odstavce 2 nebo 3 lze podat do l5 dnů, ve věcech dočasné pracovní neschopnosti do 3 dnů, ode dne, kdy rozhodnutí bylo občanu doručeno nebo opatření sděleno.

            (5) Jinak se na rozhodování při výkonu zdravotní péče vztahují obecné předpisy o správním řízení.13)

            (6) Pro posouzení případů, u nichž vznikly pochybnosti, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, popřípadě, zda bylo ublíženo na zdraví, ustanovuje ministr zdravotnictví České republiky a ředitelé (vedoucí) fakultních a dalších vybraných nemocnic jako své poradní orgány znalecké komise. Vybrané nemocnice, postavení a činnost znaleckých komisí stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

            (7) Ustanovení odstavců l až 4 se nevztahují na rozhodování o ukončení dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštního zákona.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠESTÁ ČÁST

 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 78

 

            (1) Náhradu nákladů a škod vzniklých plněním povinností v péči o zdraví lidu, zejména prováděním nařízených hygienických a protiepidemických opatření a opatření k ochraně přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů nebo odběrem vzorků k těmto účelům, popřípadě příspěvek ke krytí takových nákladů nebo škod poskytuje stát, jen pokud to stanoví předpisy vydané podle tohoto zákona nebo jiné předpisy.*)

            (2) O náhradě škody vzniklé při poskytování zdravotnických služeb platí ustanovení občanského zákoníku; i když povinnost k náhradě škody nevznikla, může stát v mimořádných případech hodných zvláštního zřetele poskytnout poškozenému příspěvek.

            (3) Předpisy vydané k provedení tohoto zákona stanoví, kdy škoda na zdraví způsobená očkováním nařízeným pro určité skupiny pracovníků vzhledem k povaze jejich pracovních úkolů se pokládá za pracovní úraz.

 

§ 79

 

            (1) Úkoly stanovené k ochraně zdraví lidu jinými předpisy v souvislosti s ochranou jiných společenských zájmů jsou povinny orgány a organizace určené takovými předpisy plnit podle zásad tohoto zákona a v těsné vzájemné spolupráci s orgány a zařízeními v něm uvedenými. To se týká zejména ochrany zdraví podle předpisů pracovněprávních (především k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), předpisů o využití nerostného bohatství, o vodním hospodářství, o veterinární péči a o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci. Orgány stanovené v těchto předpisech a zdravotnické orgány spolu úzce spolupracují. Způsob této spolupráce se podrobně vymezuje dohodou zúčastněných ústředních orgánů.

            (2) Předpisy upravující podrobněji úkoly uvedené v odstavci l a technické normy, pokud se dotýkají péče o zdraví lidu podle tohoto zákona, se vydávají v dohodě s ministerstvem zdravotnictví.

            (3) Pokud při rozhodování o zájmech chráněných jinými předpisy řeší orgány podle nich zřízené také souvisící otázky péče o zdraví lidu podle tohoto zákona, zejména zabezpečení zdravých životních podmínek, vydávají svá rozhodnutí v dohodě s orgány příslušnými podle tohoto zákona, popřípadě v souladu s jejich závazným posudkem. Tato zásada platí též, jestliže orgány podle tohoto zákona při opatřeních v péči o zdraví lidu rozhodují zároveň o ochraně souvisících zájmů podle jiných předpisů. K rozhodnutí je příslušný vždy orgán, do jehož působnosti spadá ochrana převažujícího zájmu.

            (4) Působnost ministerstva zemědělství České republiky podle zákona o veterinární péči,14) zejména ve věcech tlumení nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a při výrobě, dovozu a distribuci veterinárních biopreparátů, a působnost odborně způsobilých veterinárních pracovníků při zabezpečování zdravotní nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu včetně prohlídky jatečních zvířat a masa je nedotčena.

 

§ 80

 

            (1) Organizaci a výkon zdravotnických služeb v oboru ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a Sboru nápravné výchovy České republiky upravují příslušní ministři obdobně podle zásad tohoto zákona.

            (2) Hygienickou a protiepidemickou službu v ozbrojených silách, bezpečnostních sborech a Sboru nápravné výchovy České republiky provádějí jejich příslušné orgány.

            (3) Je-li třeba k zabezpečení péče o zdraví lidu opatření obecné povahy nebo jejich jednotného provádění, postupují orgány ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a Sboru nápravné výchovy České republiky v úzké součinnosti s orgány státní zdravotní správy. Jde-li o zamezení vzniku a šíření přenosných nemocí, učiní orgány ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a Sboru nápravné výchovy České republiky v oboru své působnosti nutná opatření v souladu s obecnými opatřeními nařízenými orgány hygienické služby.

            (4) Součinnost orgánů ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, Sboru nápravné výchovy České republiky a orgánů státní zdravotní správy při provádění tohoto zákona upraví ministerstva zdravotnictví, obrany, vnitra a spravedlnosti České republiky.

            (5) Organizaci a výkon zdravotnických služeb na železnicích upraví federální ministerstvo dopravy v dohodě s ministrem zdravotnictví.

            (6) Zdravotní péče osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby je poskytována Zdravotnickou službou Sboru nápravné výchovy České republiky, v případě potřeby na základě uzavřených dohod i v jiných zdravotnických zařízeních.

 

§ 8l

zrušen

 

§ 82

zrušen

 

§ 83

 

            (1) Zrušují se

1.    zákon č. 27l/l949 Sb., o výrobě a distribuci léčiv;

2.    zákon č. l70/1950 Sb., o zdravotnických povoláních;

3.    zákon č. lO3/l95l Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, ve znění zákonného opatření č. 64/l955 Sb., zákona č. l7/l957 Sb. a zákona č. 78/l959 Sb.;

4.    zákon č. 4/l952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči, ve znění zákona č. 18/1957 Sb.;

5.    zákon č. 43/l955 Sb., o československých lázních a zřídlech;

6.    vládní nařízení č. 24/l95l Sb., o lékařích;

7.    vládní nařízení č. 25/l95l Sb., o dentistech;

8.    vládní nařízení č. 77/l95l Sb., o středních zdravotnických pracovnících;

9.    vládní nařízení č. l4/l952 Sb., o nižších zdravotnických pracovnících;

10.   vládní nařízení č. 44/l952 Sb., o lékárnících;

11.   vládní nařízení č. 5l/l952 Sb., o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce;

12.   nařízení ministra zdravotnictví č. 37/l950 Sb., o   zabezpečení výroby a dovozu hodnotných léčiv;

13.   nařízení ministra zdravotnictví č. 5/l952 Sb., o dobrovolných dárcích krve;

14.   nařízení ministra zdravotnictví č. ll/l953 Sb., o zdravotních obvodech;

15.   nařízení ministra zdravotnictví č. 87/1953 Sb., o hygienické a protiepidemické ochraně vody;

16.   nařízení ministra zdravotnictví č. 24/l954 Sb., o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu;

17.   nařízení ministra zdravotnictví č. 25/l954 Sb., o hygienické a protiepidemické ochraně půdy;

18.   nařízení ministra zdravotnictví č. 8/l955 Sb., o pohřebnictví;

19.   nařízení ministra zdravotnictví č. 40/l955 Sb., o boji proti přenosným nemocem;

20.   nařízení ministra zdravotnictví č. 42/l956 Sb., o hygienické ochraně práce.

            (2) Zákonné opatření č. 23/l955 Sb., o jedech a látkách škodlivých zdraví, se zrušuje dnem, který stanoví vláda nařízením podle § 82.

 

§ 84

 

            Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1966.

 

 18)       Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský  zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR č.  591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb.,  zákona č. 38/1994 Sb., zákona  č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb.,  zákona č. 237/1995 Sb. zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 147/1996 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb.,  zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb. a zákona č. 142/1996 Sb.

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.  a  zákona č. 455/1991 Sb.

15)                            § lO odst. 2 zákona ČNR č. 55O/l99l Sb., ve znění zákona ČNR č. 592/l992 Sb., zákona ČNR č. lO/l993 Sb. a zákona ČNR č. l5/l993 Sb.

1)              Zákon č. 83/l99O Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 3OO/l99O Sb.

Zákon ČNR č. 22O/l99l Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

2)              Zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

16)            § 73b zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

17)            § 24 odst. 1 a 3 nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb., ve znění nařízení vlády ČR č. 50/1993 Sb.

17a)           § 4 odst. 2 písm. f) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

4)              Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161).

5)              Čl. 8 odst. 6 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

6)              Směrnice č. 4/1985 Věst. MZ ČSR (reg. v částce 24/1985 Sb.).

7)              Vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a při pohřebnictví.

8)              Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících.

9)              Vyhláška č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi.

                Vyhláška č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky.

3)     Např. zákon ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

10)            Zákon ČNR č. 220/1991 Sb.

11)            Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky.

Vyhláška č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených.

12)            Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb.

9)              Zákon ČNR č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

13)            Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

15)            § 8a odst. 4 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č.590/1992 Sb.

*)              Zákoníky: č. 40, 109/1864 Sb., č. 65/1965 Sb. Zákony: č. 27/1950 Sb., č. 54/1956 Sb., č. 103/1964 Sb. Vládní vyhláška č. 40/1963 Sb.

14)            Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb.