S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Vytvořeno: 28. 1. 2016 Poslední aktualizace: 4. 11. 2022

 

§ 5

Všeobecná sestra

Intenzivní péče (věstník MZ č. 5/2020)
Perioperační péče (věstník MZ č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Intenzivní péče v pediatrii (věstník MZ č. 9/2020)
Ošetřovatelská péče v interních oborech (věstník MZ č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v chirugických oborech (věstník MZ č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v psychiatrii (věstník MZ č. 4/2020)
Perfuziologie
Transfuzní služba *
Domácí péče a hospicová péče (věstník MZ č. 12/2019)
Ošetřovatelská péče v geriatrii (věstník MZ č. 2/2020)

§ 5a

Dětská sestra

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii (věstník MZ č. 5/2020)
Perioperační péče (věstník MZ č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii (věstník MZ č. 7/2020)
Domácí péče a hospicová péče (věstník MZ č. 12/2019)
Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech *
Perfuziologie *

§ 6

Porodní asistentka

Intenzivní péče v porodní asistenci (věstník MZ č. 3/2021)
Perioperační péče (věstník MZ č. 3/2021)
Komunitní péče v porodní asistenci (věstník MZ č. 3/2021)
Perfuziologie *

§ 7

Ergoterapeut

Ergoterapie pro děti
Ergoterapie pro dospělé

§ 8

Radiologický asistent

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

§ 9

Zdravotní laborant

Histologie
Klinická biochemie
Toxikologie
Klinická genetika
Cytodiagnostika
Alergologie a klinická imunologie
Mikrobiologie
Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Klinická hematologie a transfuzní služba

§ 13

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

Hygiena a epidemiologie

§ 15

Nutriční terapeut

Výživa dospělých a dětí (věstník MZ č. 11/2019)

§ 16

Zubní technik

Fixní a snímatelné náhrady (věstník MZ č. 9/2021)

§ 18
Zdravotnický záchranář

Urgentní medicína
Perfuziologie *

§ 19

Farmaceutický asistent

Příprava radiofarmak
Specifické lékárenské činnosti
Zdravotnické prostředky

§ 20

Biomedicínský technik

Perfuziologie *

§ 21a

Adiktolog

Klinická adiktologie *

§ 22

Psycholog ve zdravotnictví

Klinická psychologie
Dětská klinická psychologie
Psychoterapie (věstník MZ č. 1/2020)

§ 23

Logoped ve zdravotnictví

Klinická logopedie

§ 23a

Zrakový terapeut

Klinická zraková terapie (Věstník MZ č. 14/2021)

§ 24

Fyzioterapeut

Aplikovaná fyzioterapie

§ 25

Radiologický fyzik

Radiologická fyzika

§ 26

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Alergologie a klinická imunologie (věstník MZ č. 11/2020)
Ochrana a podpora veřejného zdraví
Soudní toxikologie
Klinická genetika (věstník MZ č. 12/2021)
Klinická embryologie
Klinická hematologie a transfuzní služba
Klinická biochemie (věstník MZ č. 7/2020)
Mikrobiologie
Příprava radiofarmak (věstník MZ č. 6/2021) 

Dodatky

Dodatek č. 1 ke vzdělávacím programům OPvLM
Dodatek č. 2 ke vzdělávacím programům OPvLM

§ 27

Biomedicínský inženýr

Klinické inženýrství
Perfuziologie

§ 28

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Hygiena a epidemiologie

Zdravotničtí pracovníci uvedení v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povolání

Organizace a řízení ve zdravotnictví

* vzdělávací programy budou zpřístupněny po zveřejnění ve věstníku Ministerstva zdravotnictví

Přílohy