Vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Vytvořeno: 30. 1. 2016 Poslední aktualizace: 23. 1. 2024

Více informací o specializačním vzdělávání naleznete zde: Specializační vzdělávání

Pro logbooky přejděte zde: Logbooky pro specializační vzdělávání

Obory jsou seřazené dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Všeobecná sestra

Intenzivní péče (věstník MZ č. 5/2020)
Perioperační péče (věstník MZ č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Intenzivní péče v pediatrii (věstník MZ č. 9/2020)
Ošetřovatelská péče v interních oborech (věstník MZ č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (věstník MZ č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v psychiatrii (věstník MZ č. 4/2020)
Perfuziologie (věstník MZ č. 7/2023)
Transfuzní služba (věstník MZ č. 5/2023)
Domácí péče a hospicová péče (věstník MZ č. 12/2019)
Ošetřovatelská péče v geriatrii (věstník MZ č. 2/2020)
Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii (věstník MZ č. 9/2023)
Hojení ran (věstník MZ č. 14/2023)

Dětská sestra

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii (věstník MZ č. 5/2020)
Perioperační péče (věstník MZ č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii (věstník MZ č. 7/2020)
Domácí péče a hospicová péče (věstník MZ č. 12/2019)
Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech (věstník MZ č.13/2023)
Perfuziologie (věstník MZ č. 7/2023)
Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii (věstník MZ č. 9/2023)

Porodní asistentka

Intenzivní péče v porodní asistenci (věstník MZ č. 3/2021)
Perioperační péče (věstník MZ č. 3/2021)
Komunitní péče v porodní asistenci (věstník MZ č. 3/2021)
Perfuziologie (věstník MZ č. 7/2023)

Ergoterapeut

Ergoterapie pro děti
Ergoterapie pro dospělé

Zdravotní laborant

Histologie
Klinická biochemie
Toxikologie
Klinická genetika
Cytodiagnostika
Alergologie a klinická imunologie
Mikrobiologie
Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Klinická hematologie a transfuzní služba

Zubní technik

Fixní a snímatelné náhrady (věstník MZ č. 9/2021)

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

Hygiena a epidemiologie

Farmaceutický asistent

Příprava radiofarmak
Specifické lékárenské činnosti
Zdravotnické prostředky

Zdravotnický záchranář

Urgentní medicína (věstník MZ č. 17/2023)
Perfuziologie (věstník MZ č. 7/2023)

Nutriční terapeut

Výživa dospělých a dětí (věstník MZ č. 11/2019)

Biomedicínský technik

Perfuziologie (věstník MZ č. 7/2023)

Psycholog ve zdravotnictví

Klinická psychologie
Dětská klinická psychologie
Psychoterapie (věstník MZ č. 1/2020)

Logoped ve zdravotnictví

Klinická logopedie

Fyzioterapeut

Aplikovaná fyzioterapie

Radiologický fyzik

Radiologická fyzika (věstník MZ č. 11/2011)

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Alergologie a klinická imunologie (věstník MZ č. 11/2020)
Ochrana a podpora veřejného zdraví
Soudní toxikologie
Klinická genetika (věstník MZ č. 12/2021)
Klinická embryologie
Klinická hematologie a transfuzní služba
Klinická biochemie (věstník MZ č. 7/2020)
Mikrobiologie (věstník MZ č. 1/2016)
Příprava radiofarmak (věstník MZ č. 6/2021) 

Dodatky

Dodatek č. 2 ke vzdělávacím programům OPvLM

Biomedicínský inženýr

Klinické inženýrství (věstník MZ č. 11/2011)
Perfuziologie (věstník MZ č. 7/2023)

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Hygiena a epidemiologie

Zdravotničtí pracovníci uvedení v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povolání

Organizace a řízení ve zdravotnictví

Radiologický asistent

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

Zrakový terapeut

Klinická zraková terapie (Věstník MZ č. 14/2021)

Adiktolog

Klinická adiktologie (věstník MZ č. 6/2023)

 

Přílohy

Vzdělávací programy vydané v roce 2011