S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vzdělávací kurz pro koordinátory dobrovolnictví ve zdravotních službách

Vytvořeno: 5. 1. 2022 Poslední aktualizace: 5. 1. 2022

V rámci projektu Ministerstva zdravotnictví „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, byl v průběhu roku 2021 realizován vzdělávací kurz pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotních službách. Vzdělávací kurz měl část teoretickou a praktickou, jejich hodinová dotace byla rovnoměrně rozdělena na 40 hodin teoretické výuky a 40 hodin praxe. Praxe probíhala v Dobrovolnickém centru ve Fakultní nemocnici v Motole a ve Fakultní Thomayerově nemocnici. 

Vzdělávací kurz probíhal ve dvou bězích v květnu a v červnu 2021. První běh byl určen pro koordinátory ze spolupracujících zdravotnických zařízení, ve kterých program dobrovolnictví již probíhá, účastníci mají větší či menší zkušenosti s dobrovolnictvím, a mohou tedy na tyto zkušenosti navazovat. Druhý běh byl určen pro účastníky ze zdravotnických zařízení, kde program dobrovolnictví zatím neprobíhá, ale je zájem dobrovolnictví co nejdříve zahájit a rozvíjet.

Bližší informace ke vzdělávacímu kurzu pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotních službách jsou uvedeny v příloze.

Přílohy