S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2021, podporované obory a Metodika pro příjemce dotace RMN 2021

Vytvořeno: 16. 12. 2020 Poslední aktualizace: 14. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje v souladu s ustanovením  § 60a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání) ve znění pozdějších předpisů:

Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech pro rok 2021

a současně Metodiku pro příjemce dotace z dotačního programu Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech pro rok 2021

včetně podporovaných oborů v roce 2021.

 

Žádosti se od roku 2020 podávají přes jednotný dotační portál RISPF pod záštitou Ministerstva financí. Přihlášení ZDE

Přílohy