S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Výzva Rady pro výzkum, vývoj a inovace k podávání návrhů na doplnění členů Oborových verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů Rady

Vytvořeno: 5. 8. 2015 Poslední aktualizace: 5. 8. 2015

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na doplnění členů Oborových verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů Rady v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválenou usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 4. 2014 č. 250.

 

Pro více informací klikněte zde.