S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzva k výběru externích expertů pro vypracování odborného posudku

Vytvořeno: 7. 11. 2022 Poslední aktualizace: 7. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozice externích expertů pro vypracování odborného externího posudku předem definovaného projektu předkládaného do 4. výzvy vyhlášené v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny“.

Uchazeč musí splňovat tyto požadavky:

  • Specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, resp. zvláštní odborná nebo zvláštní specializovaná způsobilost v oboru intenzivní medicína;
  • Členství v Sekci simulační medicíny České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

S vybraným uchazečem bude uzavřena dohoda o provedení práce, jejímž předmětem bude vypracování odborného posudku na projektovou žádost dle přílohy č. 3 „Podklad pro hodnocení projektu“ Výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy č. 4. Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče č. 4 s názvem „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny“ – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Vypracování posudku bude honorováno částkou 5000,- Kč.

Předpokládaný termín zpracování posudku: prosinec 2022.

Zájemci se mohou hlásit elektronicky na email: olga.laaksonen@mzcr.cz