S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzva k výběru externích expertů pro vypracování odborného posudku

Vytvořeno: 7. 11. 2022 Poslední aktualizace: 7. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozice externích expertů pro vypracování odborného externího posudku předem definovaného projektu předkládaného do 4. výzvy vyhlášené v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny“, součástí kterého je plánována doplňková aktivita „Vybudování či rozšíření kapacit umožňujících včasný záchyt přenosných nemocí v populaci a jejich včasnou diagnostiku“.

Uchazeč musí splňovat tyto požadavky:

  • Specializovaná způsobilost v oboru lékařská mikrobiologie;
  • Členství ve Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

S vybraným uchazečem bude uzavřena dohoda o provedení práce, jejímž předmětem bude vypracování odborného posudku na projektovou žádost dle přílohy č. 3 „Podklad pro hodnocení projektu“[i] Výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy č. 4.  

Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče č. 4 s názvem „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny“ – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Vypracování posudku bude honorováno částkou 5000,- Kč.

Předpokládaný termín zpracování posudku: prosinec 2022.

Zájemci se mohou hlásit elektronicky na email: olga.laaksonen@mzcr.cz

[i] Oblasti „Vybudování či rozšíření kapacit umožňujících včasný záchyt přenosných nemocí v populaci a jejich včasnou diagnostiku“ se týká pouze poslední bod Podkladů pro hodnocení projektů.