Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2022

Vytvořeno: 30. 8. 2021 Poslední aktualizace: 30. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2022.

Žádosti o dotaci lze podávat od 31. srpna do 30. září 2021 (včetně) způsobem uvedeným ve výzvě dotačního programu.

Přílohy