Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu na podporu organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021

Vytvořeno: 24. 9. 2020 Poslední aktualizace: 24. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021.

Oprávněnými žadateli u aktivity B 1 s názvem Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními jsou rovněž zdravotnická zařízení poskytující paliativní a hospicovou péči, jejichž zřizovatelem je kraj nebo město.

Žádosti o dotaci lze podávat od 24. září do 30. října 2020 (včetně) způsobem uvedeným ve výzvě dotačního programu.

Dotační program bude komplexně administrován elektronicky. Jedná se o zásadní změnu, proto doporučujeme věnovat větší pozornost výzvě, metodice a manuálu systému Grantys.

Přílohy