Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče č. 1 s názvem „Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu“

Vytvořeno: 21. 9. 2022 Poslední aktualizace: 21. 9. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 21. září 2022 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče.

Předmětem výzvy je podpora předem definovaného projektu s názvem „Vznik a rozvoj centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu“.

Účelem projektu je vybudování a vybavení nových pracovišť Centra onkologické prevence a Centra inovativní a podpůrné onkologické péče v Masarykové onkologickém ústavu.

Oprávněným žadatelem výzvy je Masarykův onkologický ústav.

Termín ukončení příjmu žádosti je stanoven na 30. listopadu 2022.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádostí a v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy a Specifických pravidlech pro 1. výzvu.

Žádost bude podána v rámci Informačního systému IS KP 2014+.

Individuální konzultace před podáním žádosti poskytne: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.  Kontaktní osobou je: Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová, garantka výzvy, tel.: +420 224 972 673, e-mail: zdenka.zatloukalova@mzcr.cz a npo@mzcr.cz.

Přílohy