S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče č. 4 s názvem „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny“

Vytvořeno: 27. 10. 2022 Poslední aktualizace: 1. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 27. října 2022 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1. Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče.

Předmětem výzvy je podpora předem definovaného projektu s názvem „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny“.

Účelem projektu je vybudování a vybavení nového simulačního centra intenzivní medicíny a zlepšení infrastruktury pro zajištění specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Oprávněným žadatelem výzvy je Fakultní nemocnice v Motole.

Termín ukončení příjmu žádosti je stanoven na 15. ledna 2023.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádostí a v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy a Specifických pravidlech pro 4. výzvu.

Žádost bude podána v rámci Informačního systému IS KP 2014+.

Individuální konzultace před podáním žádosti poskytne: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.  Kontaktní osobou je: Mgr. Aneta Kočí, projektová manažerka, tel.: +420 224 972 138, e-mail: aneta.koci@mzcr.cz a npo@mzcr.cz.

Přílohy