Výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty do Aktivity I. „Psychiatrická péče“

Vytvořeno: 24. 6. 2014 Poslední aktualizace: 24. 6. 2014

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlásilo dne 12. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant na individuální projekty z Norských fondů v rámci programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, aktivity I. Psychiatrická péče.

Cílem výzvy je vytvoření podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační péče, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a tak rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života. Tím také dojde k omezení předpokladů pro návrat nemoci. Systém komplexní ucelené rehabilitace bude implementován v institucích psychiatrické péče, ve kterých bude podpořen rozvoj a modernizace infrastruktury nutné pro jeho aplikaci.

Alokovaná částka pro výzvu pro aktivitu I. je 200 368 116 CZK, tj. 7 561 061 EUR.

Oprávnění žadatelé jsou poskytovatelé následné a/nebo dlouhodobé lůžkové péče podle zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů bez ohledu na právní formu. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, soukromá i veřejná, komerční či nekomerční, příp. nestátní nezisková organizace, založené/zřízené v souladu s legislativou České republiky.

Žádosti o grant bude možné vyplnit a předložit pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR do 29. 8. 2014 / 16:00 hod.

Dokumenty k výzvě a bližší informace naleznete zde.