S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Vytvořeno: 23. 10. 2020 Poslední aktualizace: 11. 4. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 22. října 2020 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb v projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“. Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 7. ledna 2021.

Předmětem programu je podpora 16 poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče směřující k rozvoji dobrovolnické činnosti a k podpoře činnosti koordinátora dobrovolnictví u poskytovatele zdravotních služeb. Dalším cílem je pilotní ověření nově vznikající Metodiky programu dobrovolnictví v praxi.

Rozvoj dobrovolnické činnosti a podpora činnosti koordinátora dobrovolnictví budou hrazeny z projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, reg. číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Více informací k výzvě naleznete zde.