S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Vytvořeno: 23. 10. 2020 Poslední aktualizace: 2. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 22. října 2020 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb v projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“. Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 7. ledna 2021.

Předmětem programu je podpora 16 poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče směřující k rozvoji dobrovolnické činnosti a k podpoře činnosti koordinátora dobrovolnictví u poskytovatele zdravotních služeb. Dalším cílem je pilotní ověření nově vznikající Metodiky programu dobrovolnictví v praxi.

Rozvoj dobrovolnické činnosti a podpora činnosti koordinátora dobrovolnictví budou hrazeny z projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, reg. číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Více informací k výzvě naleznete zde.