S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Výzva k předkládání návrhů nových tematických sítí v rámci EU Health Policy Platform

Vytvořeno: 19. 6. 2019 Poslední aktualizace: 19. 6. 2019

Evropská komise vyzývá stakeholdery v oblasti veřejného zdraví k předložení návrhů vzniku nových tematických sítí v rámci platformy EU pro politiku v oblasti zdravotnictví (EU Health Policy Platform). Účelem tematické sítě je vypracovat do jednoho roku společné prohlášení, které shrne společný postoj skupiny zainteresovaných organizací k jednomu z vybraných témat týkajících se veřejného zdraví.

Tato témata a bližší popis výzvy naleznete zde.

Společná prohlášení by měla poskytnout doporučení Evropské komisi pro formování politik EU a povzbudit další aktéry v dané tematické oblasti k podnikání aktivit, které by doplňovaly činnost Komise a členských států.

Uzávěrka pro zasílání návrhů je 27. června 2019. Více informací naleznete zde.