S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzva k předkládání návrhů nových tematických sítí v rámci EU Health Policy Platform

Vytvořeno: 19. 6. 2019 Poslední aktualizace: 19. 6. 2019

Evropská komise vyzývá stakeholdery v oblasti veřejného zdraví k předložení návrhů vzniku nových tematických sítí v rámci platformy EU pro politiku v oblasti zdravotnictví (EU Health Policy Platform). Účelem tematické sítě je vypracovat do jednoho roku společné prohlášení, které shrne společný postoj skupiny zainteresovaných organizací k jednomu z vybraných témat týkajících se veřejného zdraví.

Tato témata a bližší popis výzvy naleznete zde.

Společná prohlášení by měla poskytnout doporučení Evropské komisi pro formování politik EU a povzbudit další aktéry v dané tematické oblasti k podnikání aktivit, které by doplňovaly činnost Komise a členských států.

Uzávěrka pro zasílání návrhů je 27. června 2019. Více informací naleznete zde.