S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzva k předkládání návrhů nových tematických sítí v rámci EU Health Policy Platform

Vytvořeno: 1. 10. 2018 Poslední aktualizace: 1. 10. 2018

Evropská komise vyzývá stakeholdery v oblasti veřejného zdraví k předložení návrhů vzniku nových tematických sítí v rámci platformy EU pro politiku v oblasti zdravotnictví (EU Health Policy Platform). Účelem tematické sítě je vypracovat do jednoho roku společné prohlášení, které shrne společný postoj skupiny zainteresovaných organizací k jednomu z následujících vybraných témat týkající se veřejného zdraví:

1. Přístup k primární péči

2. Integrovaná péče

3. Deinstitucionalizace, komunitní péče a/nebo domácí péče

4. Multidisciplinární přístup k poskytování péče

5. IT projekty v oblasti zdravotní péče

6. Posílení role pacientů a jejich zdravotní gramotnosti

 

Společná prohlášení by měla poskytnout poradenství Evropské komisi při tvorbě politik a povzbudit další aktéry v dané oblasti k podnikání aktivit, které by doplňovaly činnost Komise a členských států.

 

Více informací o této výzvě lze nalézt zde. Uzávěrka pro zasílání návrhů je již 12. října 2018.