S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzva k předkládání návrhů na projekty v roce 2018

Vytvořeno: 20. 2. 2018 Poslední aktualizace: 20. 2. 2018

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila dne 25. ledna 2018 v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 otevřenou výzvu k předkládání projektových žádostí. Výzva vychází z pracovního plánu Programu na rok 2018 a zahrnuje tři témata:

Na stránkách jednotlivých témat lze nalézt kompletní znění výzvy a Pokyny pro žadatele.

Žádosti je nutno podávat elektronicky, prostřednictvím EU Research & Innovation Participant Portal Evropské komise. Uzávěrka pro podávání žádostí je 26. dubna 2018.

Bližší informace k výzvě na projekty, společným akcím a veřejným zakázkám byly představeny na online semináři, který se uskutečnil 30. ledna 2018. Záznam a prezentace naleznete na stránkách agentury Chafea.