Výzva k předkládání návrhů na projekty v roce 2018

Vytvořeno: 20. 2. 2018 Poslední aktualizace: 20. 2. 2018

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila dne 25. ledna 2018 v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 otevřenou výzvu k předkládání projektových žádostí. Výzva vychází z pracovního plánu Programu na rok 2018 a zahrnuje tři témata:

Na stránkách jednotlivých témat lze nalézt kompletní znění výzvy a Pokyny pro žadatele.

Žádosti je nutno podávat elektronicky, prostřednictvím EU Research & Innovation Participant Portal Evropské komise. Uzávěrka pro podávání žádostí je 26. dubna 2018.

Bližší informace k výzvě na projekty, společným akcím a veřejným zakázkám byly představeny na online semináři, který se uskutečnil 30. ledna 2018. Záznam a prezentace naleznete na stránkách agentury Chafea.