Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované spondylochirurgické péče, doplňující 2. kolo

Vytvořeno: 31. 1. 2024 Poslední aktualizace: 31. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že za účelem doplnění sítě center vysoce specializované spondylochirurgické péče vyhlašuje 2. kolo řízení o žádostech o udělení statutu centra vysoce specializované spondylochirurgické péče (dále jen statut), podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, pro Ústecký a Jihočeský kraj.

Výzva s podmínkami pro udělení statutu je zveřejněna ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 1/2024. Statut bude platný do 31. 12. 2027.

Žádost o udělení statutu s požadovanými podklady se předkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od zveřejnění této výzvy. Lhůta pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem lhůty žádost podána k poštovní přepravě. Bude-li žádost podána prostřednictvím datové schránky, považuje se žádost za včasně podanou, je-li nejpozději poslední den lhůty dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví.

Přílohy