S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzva k podání žádosti o udělení povolení k uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání

Vytvořeno: 30. 11. 2022 Poslední aktualizace: 30. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle ustanovení § 66 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá zájemce oprávněné k poskytování zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství k podání žádosti o udělení povolení k uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.

Žádosti se předkládají Ministerstvu zdravotnictví, sekci ochrany a podpory veřejného zdraví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, a to do 31. 12. 2022 včetně. V případě pochybností je rozhodné datum předání žádosti k poštovní přepravě.

Přílohy